Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

Co się zmieni w refundacji? (lista leków refundowanych od marca 2023 r.)

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-02-24 11:55
Biała buteleczka z której wysypują się różnobarwne leki.

1 marca 2023 r. wchodzi w życie zaktualizowana lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wraz z nią wprowadzone zostaną zmiany w zakresie odpłatności za część leków, a także refundacji poszczególnych produktów. Jakie zmiany czekają pacjentów wraz z początkiem marca?

Marcowa lista refundacyjna w liczbach

Lista refundacyjna aktualizowana jest przez Ministerstwo Zrowia co dwa miesiące, a ostateczny jej kształt publikowany jest na krótko przed jej wejściem w życie. Wprowadzane zmiany mają znaczenie dla wszystkich podmiotów z sektoru ochrony zdrowia, lecz największym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim wśród pacjentów. Zmiany poziomu dopłat do leków mają ogromne znaczenie dla domowego budżeu, zwłaszcza w przypadku pacjentów chorujących przewlekle.

Jakie zmiany czekają pacjentów od 1 marca? 

 • Do wykazu dodano 92 nowe produkty bądź wskazania.
 • W przypadku 328 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
 • W obwieszczeniu nie znajdzie się 36 produktów, które figurowały w poprzednim obwieszczeniu. Zmiana ta ma związek z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres.
 • Dla aż 601 pozycji wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 196,80 zł).

Które leki stanieją od 1 marca?

Wraz z początkiem marca za 328 produktów pacjenci zapłacą w aptekach mniej niż dotychczas, niemniej obniżki przekraczające 10 zł objęty zaledwie 9 pozycji z listy.

Z obniżki z pewnością ucieszą się pacjenci będący w trakcie odczulania na roztocza kurzu domowego - ponownie spada cena wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot (2 fiol. po 4,5 ml) z 486,30 zł do 33,60 zł (obniżka o 452,70 zł). Należy się jednak spodziewać, że przy okazji kolejnej aktualizacji listy ta cena wzrośnie.

Zmniejszy się również cena preparatów stosowanych w ramach technik wspomagania rozrodu, takich jak zapłodnienie in vitro lub wewnątrzcytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej. Mowa o preparatac Rekovelle, Menopur i Gonal-f, w przypadku których obniżka cen waha się od blisko 15 zł do ponad 30 zł.

Tańszy będzie też aerosol inhalacyjny Fostex (stosowany m.in. w terapii astmyPOChP), jak również zawierający mieszaninę enzymów trzustkowych Kreon 25 000 oraz leki stosowane w terapii padaczki.

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 486,30 zł
Cena od 1 marca: 33,60 zł
Obniżka - 452,70 zł

Sprawdź dostępność

Rekovelle, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml
Aktualna cena: 379,34 zł
Cena od 1 marca: 346,93 zł
Obniżka - 32,41 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH
Aktualna cena: 129,50 zł
Cena od 1 marca: 100,63 zł
Obniżka - 28,87 zł

Sprawdź dostępność

Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml)
Aktualna cena: 142,73 zł
Cena od 1 marca: 121,07 zł
Obniżka - 21,66 zł

Sprawdź dostępność

Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę
Aktualna cena: 46,19 zł
Cena od 1 marca: 29,50 zł
Obniżka - 16,69 zł

Sprawdź dostępność

Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy
Aktualna cena: 15,14 zł
Cena od 1 marca: 0,70 zł
Obniżka - 14,44 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH
Aktualna cena: 72,02 zł
Cena od 1 marca: 57,59 zł
Obniżka - 14,43 zł

Sprawdź dostępność

Cezarius, tabl. powl., 1000 mg
Aktualna cena: 25,49 zł
Cena od 1 marca: 13,02 zł
Obniżka - 12,47 zł

Sprawdź dostępność

Trund, tabl. powl., 1000 mg
Aktualna cena: 32,71 zł
Cena od 1 marca: 20,61 zł
Obniżka - 12,10 zł

Sprawdź dostępność

Za które leki pacjenci zapłacą więcej od 1 marca?

Wraz z nową listą refundacyjną szykują się również podwyżki, które dotyczą 601 pozycji na wykazie. Na szczęście te przekraczające 10 zł objęły 7 produktów.

Najbardziej dotkliwy dla pacjentów będzie wzrost ceny leku Firazyr - roztworu do wstrzykiwań stosowanego w leczeniu objawowych ostrych napadów wrodzonego obrzęku naczynioruchowego u chorych z niedoborem inhibitora esterazy C1. Podwyżka wynosi 196,80 zł, co oznacza, że od przyszłego miesiąca pacjenci zapłacą za lek 200 zł.

Podwyżki odczują także pacjenci chorujący na cukrzycę i stosujący insuliny. Od 1 marca wzrośnie cena m.in. insulin glargine i determir (Toujeo, Abasaglar, Lantus, Levemir). 

Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 marca: 200,00 zł
Podwyżka + 196,80 zł

Sprawdź dostępność

Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml
Aktualna cena: 207,20 zł
Cena od 1 marca: 248,51 zł
Podwyżka + 41,31 zł

Sprawdź dostępność

Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml
Aktualna cena: 91,78 zł
Cena od 1 marca: 119,32 zł
Podwyżka + 27,54 zł

Sprawdź dostępność

Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg
Aktualna cena: 7,13 zł
Cena od 1 marca: 23,42 zł
Podwyżka + 16,29 zł

Sprawdź dostępność

Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml
Aktualna cena: 86,62 zł
Cena od 1 marca: 99,76 zł
Podwyżka + 13,14 zł

Sprawdź dostępność

Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml
Aktualna cena: 99,09 zł
Cena od 1 marca: 112,23 zł
Podwyżka + 13,14 zł

Sprawdź dostępność

Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml
Aktualna cena: 86,62 zł
Cena od 1 marca: 99,76 zł
Podwyżka + 13,14 zł

Sprawdź dostępność

Nowe leki na liście leków refundowanych

Wśród nowych wskazań i zmian w ramach refundacji aptecznej znalazły się 3 istotne znowości. Refundacją objęto:

 • Jorveza (budezonid) – pierwszy kortykosteroid do stosowania doustnego, działający miejscowo na przewód pokarmowy. Wskazanie refundacyjne obejmuje leczenie eozynofilowego zapalenia przełyku, którzy wcześniej byli leczenie inhibitorami pompy protonowej (IPP).
 • Ontozry (cenobamat) – pierwszy refundowany lek przeciwpadaczkowy z cenobamatem. Wskazaniem do refundacji jest leczenie wspomagające napadów ogniskowych, ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej.
 • Suliqua (insulina glargine + liksysenatyd) – pierwszy refundowany lek dla cukrzyków łączący analog GLP-1 oraz insulinę glargine.
Banner kierujący do listy leków refundowanych.

Wśród nowych opcji terapeutycznych zawierających już wcześniej refundowane substancje czynne znalazły się m.in.

 • Aurodisc (100+50 µg/dawkę, 250+50 µg/dawkę, 500+50 µg/dawkę) - lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym i rozszerzającym oskrzela, zawierający kombinację flutykazonu i salmeterolu.
 • Aurosolin (solifenacyjna) - preparat wykorzystywany w leczeniu objawów pęcherza nadreaktywnego u dorosłych pacjentów.
 • Gliptivil (wildagliptyna) - lek przeciwcukrzycowy działający hipoglikemizująco, stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2.
 • Juzimette (metformina + sitagliptyna) - lek przeciwcukrzycowy stosowany u pacjentów, u których leczenie metforminą w monoterapii nie pozwało osiągnąć dobrej kontroli stężenia glukozy we krwi.
 • Tulip Combo (atorwastatyna + ezetymib) - preparaty stosowany w leczeniu wspomagającym dietę u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią lub mieszaną hiperlipidemią.

Które leki utraciły refundację?

W przypadku 32 pozycji skrócono decyzję o objęciu refundacją lub zdecydowano o braku jej kontynuowania. Nie oznacza to jednak, że pacjenci utracą dostęp do leczenia. Liczne leki z tymi substancjami czynnymi nadal są dofinansowane i dostępne dla pacjentów w aptekach.
Z listy znikają m.in. poniższe preparaty:

 • Etadron (eksemestan) - lek przeciwnowotworowy wskazany w leczeniu wczesnego, inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Refundacja nadal są objęte odpowiedniki tego leku - Glandex, Symex.
 • Metcrean w dawce 1 g i Metcrean XR w dawkach 1 g i 750 mg - preparaty z metforminą.
 • Rozatrav (trawoprost) - krople do oczy zmniejszające ciśnienie węwnątrzgałkowe, stosowane przez pacjentów z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania.
 • Segan (selegilina) - wybiórczy i nieodwracalny inhibitor MAO-B. Lek stosuje się w terapii pacjentów z chorobą Parkinsona. W refundacji pozostaje lek Selgres.
 • Velafax (wenlafaksyna) - lek refundowany we wskazaniu "choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe". W refundacji dostępnych jest wiele innych preparatów wenlafaksyną.

Lista 75+ i C – czy coś się zmieniło?

Zarówno na liście „S”, jak i wykazie bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna. Co istotne, żadna z dotychczas refundowanych substancji nie utraciła finansowania. 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-lutego-2023-r-w-sprawie-wykazu-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-na-1-marca-2023-r


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów