Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece
Wszystkie kategorieWszystkie kategorie

Leki na astme i stosowane w POChP

W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu astmy i POChP w postaci preparatów doustnych oraz wziewnych.


ALVESCO

aerozol inhalacyjny, roztwór

Lek wydawany na receptę

Alvesco 160

160 mcg/daw. | 60 daw. | 1 poj.

lek na receptę | 65+


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alvesco 160

160 mcg/daw. | 120 daw. | 1 poj.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alvesco 80

80 mcg/daw. | 60 daw. | 1 poj.

lek na receptę | 65+


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Alvesco 80

80 mcg/daw. | 120 daw. | 1 poj.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

ASARIS

proszek do inhalacji

Lek wydawany na receptę

Asaris

(100mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Asaris

(250mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Asaris

(500mcg+50mcg)/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

ASMANEX TWISTHALER

proszek do inhalacji

Lek wydawany na receptę

Asmanex Twisthaler

400 mcg/daw. | 1 inhal. po 60 daw.

lek na receptę


Ulotka

ASMENOL

tabletki powlekane

Lek wydawany na receptę

Asmenol

10 mg | 28 tabl. | 2 blist.po 14 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

ASPULMO

aerozol inhalacyjny, zawiesina

Lek wydawany na receptę

Aspulmo

100 mcg/daw. | 1 poj. po 200 daw.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Ciąża | Dziecko


Ulotka

Leki na astmę i stosowane w POChP

POChP a astma

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc) i astma to choroby dotyczące głównie oskrzeli. Ich wspólną cechą jest obturacja, czyli zwężenie oskrzeli, prowadzące do duszności i kaszlu. U niektórych pacjentów objawy obu chorób są podobne, zwłaszcza w początkowym etapie choroby, a wiele leków jest stosowanych zarówno w leczeniu astmy, jak i POChP. Różnice między tymi chorobami wynikają z przyczyn, przebiegu choroby, a także rokowań.

POChP i astma – podobieństwa

Zarówno przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak i astma to choroby przewlekłe, które utrudniają oddychanie oraz zmniejszają wydolność wysiłkową, a tym samym obniżają jakość życia. Cechami wspólnymi astmy i POChP jest obturacja, czyli zawężenie światła oskrzeli, co wywołuje duszności, szczególnie po wysiłku oraz kaszel i świszczący oddech. Do rozwoju obu chorób dochodzi w wyniku przewlekłej reakcji zapalnej, która jest odpowiedzią na czynniki drażniące błonę śluzową. Czynniki te zwykle są inne w przypadku astmy i POChP. Przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma bywają mylone ze względu na podobne objawy, jednak wnikliwa obserwacja i odpowiednia diagnostyka pozwalają rozróżnić te choroby.

POChP i astma – różnice

Przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyka głównie osób starszych. W przypadku POChP czynnikami drażniącymi błonę śluzową oskrzeli są wdychane zanieczyszczenia, przede wszystkim dym tytoniowy. Palenie papierosów stanowi  główną przyczynę rozwoju POChP (90% pacjentów). 

Astma natomiast jest chorobą o podłożu alergicznym, często występuje u osób, które chorują jednocześnie na atopowe zapalenie skóry. Czynnikiem drażniącym, który wywołuje obturację jest głównie alergen oraz nieprawidłowa odpowiedź układu immunologicznego.

POChP a astma – leczenie i rokowania

Podstawą leczenia jest hamowanie procesu zapalnego i zapobieganie remodelingowi oskrzeli za pomocą leków przeciwzapalnych. Lekami pierwszego rzutu są glikokortykosteroidy wziewne, natomiast leki rozkurczające oskrzela są tylko dodatkiem, pozwalającym opanować objawy choroby i poprawić komfort oddychania. Długo działające β2-mimetyki stosowane jako jedyne leczenie (bez glikokortykosteroidów wziewnych) nie leczą stanu zapalnego, a nawet mogą zwiększać ryzyko groźnych powikłań.

Z kolei u osób cierpiących na POChP to leki rozkurczające oskrzela odgrywają kluczowe znaczenie. Ich stosowanie ma na celu ułatwienie oddychania oraz poprawę jakości życia.  Podstawowymi lekami są β2-mimetyki długo działające i leki przeciwcholinergiczne (mogą być jedynymi stosowanymi lekami). Stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych jest wskazane jedynie u chorych z nawracającymi zaostrzeniami, wykazano bowiem, że zmniejszają one częstość zaostrzeń.

Prawidłowe leczenie astmy pozwala na cofnięcie obturacji, dlatego można powiedzieć, że astma to choroba uleczalna, a zmiany powstające w oskrzelach mają charakter odwracalny. Natomiast w przypadku POChP następują nieodwracalne zmiany w płucach, a leczenie ma na celu głównie poprawę wentylacji płuc i komfortu życia chorego oraz hamowanie rozwoju choroby.