Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece
Wszystkie kategorieWszystkie kategorie

Szczepionki ochronne

W tej kategorii znajdziesz szczepionki stymulujące układ odpornościowy do walki i zapobiegania chorobom wywołanym przez różnego pochodzenia patogeny.


AVAXIM

zawiesina do wstrzykiwań

Lek wydawany na receptę

Avaxim 160 U

160 j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml

lek na receptę


Ulotka

BEXSERO

zawiesina do wstrzykiwań

Lek wydawany na receptę

Bexsero

0,5 ml | 1 amp.-strz.

lek na receptę


Ulotka

BOOSTRIX

zawiesina do wstrzykiwań

Lek wydawany na receptę

Boostrix

1 daw. (0,5 ml) | 1 amp.-strz. po 0.5 ml

lek na receptę


Ulotka

BOOSTRIX POLIO

zawiesina do wstrzykiwań

Lek wydawany na receptę

Boostrix Polio

1 daw. (0,5 ml) | 1 amp.-strz. po 0.5 ml

lek na receptę


Ulotka

BRONCHO-VAXOM

kapsułki

Lek wydawany na receptę

Broncho-Vaxom

3,5 mg | 30 kaps.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Broncho-Vaxom

7 mg | 30 kaps.

lek na receptę


Ulotka

BRONCHO-VAXOM

kapsułki twarde

Lek wydawany na receptę

Broncho-Vaxom

7 mg | 30 kaps.

lek na receptę


Ulotka

CERVARIX

zawiesina do wstrzykiwań

Lek wydawany na receptę

Cervarix Szczep.p/wir.brodawczaka ludz.

1 daw. (0,5 ml) | 1 amp.-strz. po 0.5 ml

lek na receptę | refundowany


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Cervarix Szczep.p/wir.brodawczaka ludz.

1 daw. (0,5 ml) | 1 amp.-strz.

lek na receptę


Ulotka

CLODIVAC

zawiesina do wstrzykiwań podskórnych

Lek wydawany na receptę

Clodivac (Td-Szczep.tęż.-błonicza.adsorb.)

1 amp. po 0.5 ml

lek na receptę


Ulotka

Szczepionki

Co to są szczepionki?

W Farmakopei Europejskiej szczepionki zdefiniowano jako „preparaty zawierające antygeny, które są w stanie indukować u ludzi rozwój swoistej, czynnej odporności przeciwko czynnikowi zakaźnemu lub wytwarzanej przez niego toksynie lub antygenowi”. Szczepionki służą do kontrolowanego uzyskiwania odporności porównywalnej z uodpornieniem naturalnym nabywanym po zakażeniu dzikim drobnoustrojem. Szczepionkę podaje się w celu ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest znacznie bardziej bezpieczne niż w wyniku „naturalnego” zachorowania.

Odporność czynna a odporność bierna

Odporność może być nabyta w sposób czynny lub bierny. Do nabycia odporności w sposób czynny dochodzi w wyniku zakażenia albo szczepienia. Odporność bierna jest następstwem podania immunoglobulin lub naturalnego przeniesienia przeciwciał przez łożysko w czasie ciąży.

Co zawierają szczepionki?

 Szczepionki mogą zawierać:

 • Drobnoustroje, które zostały inaktywowane (zabite) chemicznie lub fizycznie bez zniszczenia ich właściwości antygenowych.
 • Żywe drobnoustroje pozbawione chorobotwórczości lub poddane działaniu zmniejszającemu ich chorobotwórczość (atenuowane) przy zachowaniu wystarczających właściwości antygenowych.
 • Oczyszczone antygeny, uzyskane z drobnoustrojów metodą ekstrakcji, wydalane przez nie lub uzyskane metodą inżynierii genetycznej.

Jak działają szczepionki?

Po podaniu szczepionki układ odpornościowy wytwarza swoiste przeciwciała skierowane przeciw antygenom zawartym w szczepionce. W rezultacie, można uzyskać odporność na chorobę zakaźną bez zachorowania. Jeśli zostaniemy narażeni na kontakt z drobnoustrojem chorobotwórczym, który zawiera takie same antygeny, jak w szczepionce, nasz układ odpornościowy będzie przygotowany i skutecznie zwalczy zakażenie zanim dojdzie do rozwoju choroby.

Podział szczepionek ze względu na rodzaj antygenu

Ze względu na rodzaj zawartego antygenu szczepionki dzielimy na:

 • żywe – zawierają szczepy żywych drobnoustrojów o znikomej zjadliwości. Do tego rodzaju szczepionek zaliczamy szczepionki np.: przeciw ospie prawdziwej, polio (OPV), śwince, odrze i różyczce (MMR), ospie wietrznej, rotawirusom, gruźlicy (BCG).
 • inaktywowane – zawierają martwe drobnoustroje zniszczone pod wpływem czynników chemicznych czy fizycznych, które zachowują swoje właściwości do wywołania reakcji immunologicznej, przy braku zdolności chorobotwórczych. Przykładami szczepionek inaktywowanych są IPV, WZW typu A, krztuścowi, dżumie i wąglikowi.
 • zawierające oczyszczone antygeny, podjednostkowe – zawierają wybrane pojedyncze i oczyszczone antygeny drobnoustrojów zamiast całych drobnoustrojów. Do przykładów zalicza się preparaty przeciw Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis.
 • szczepionki rekombinowane – zawierają antygen lub jego fragmenty, który jest wytwarzany na drodze inżynierii genetycznej. Przykładem szczepionki rekombinowanej jest preparat przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV).
 • anatoksyny (toksoidy)

Podział szczepionek ze względu na drogi podania

Ze względu na drogę podania szczepionki dzielimy na:

 • podawane we wstrzyknięciu (domięśniowo lub podskórnie) – w ten sposób podawana jest większość szczepionek.
 • doustne – w ten sposób podaje się zwykle szczepionki żywe, takie jak atenuowana szczepionka przeciw rotawirusom, czy atenuowana szczepionka przeciwko cholerze.
 • wziewne, czyli podawane przez rozpylenie szczepionki do nosa. W ten sposób podaje się żywą, atenuowaną szczepionkę przeciw grypie.