Powrót

Informacje dla aptek


W Serwisie KtoMaLek.pl publikujemy między innymi informacje o aptekach i punktach aptecznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne, prowadzonych na terenie Polski.

Dane te pozyskujemy bezpośrednio od przedsiębiorców prowadzących dane apteki lub punkty apteczne, w ramach zawieranych z nimi umów, jak również z innych źródeł, w tym z jawnych i publicznie dostępnych rejestrów (np. Rejestru Aptek, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz stron internetowych prowadzonych przez tych przedsiębiorców.

Zależy nam na prezentowaniu informacji o wszystkich aptekach i punktach aptecznych działających na terenie Polski, tak aby nie było nawet najmniejszych wątpliwości, iż Serwis KtoMaLek.pl nie ma na celu promowania jakichkolwiek aptek i punktów aptecznych. Głównym celem Serwisu jest bowiem umożliwienie jego Użytkownikom, często ludziom schorowanym, sprawdzenia dostępności poszukiwanych przez nich leków, w szczególności tych trudno dostępnych, bez konieczności wychodzenia z domu, a nawet dokonania ich rezerwacji do czasu ich faktycznego zakupu przez te osoby.

Z uwagi na fakt, że część aptek i punktów aptecznych jest prowadzona przez osoby fizyczne, a w ich firmach (nazwach) znajdują się dane osobowe m.in. w postaci imion i nazwisk tych osób, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – informujemy niniejszym te osoby, Iż Administratorem ich danych osobowych jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach.

W celu spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, uruchomiliśmy serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe, prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Ponadto, informujemy, że dane osobowe ww. przedsiębiorców będą przetwarzane w celach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu KtoMaLek.pl, a więc wyłącznie w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w oparciu o uzasadnione interesy Administratora i osób trzecich (użytkowników Serwisu - pacjentów) – art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów, chyba że wcześniej osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Od wielu lat utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001:2013. Posiadamy również certyfikat poświadczający zgodność tego Systemu ww. normą.


Zapytaj farmaceutę