Lista leków refundowanych od 1 listopada 2023 r. Jakie zmiany czekają pacjentów?

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-10-27 18:43
Białe i pomarańczowe tabletki w nakrętce po butelce leku, w tle blistry leków.

Już 1 listopada 2023 r. wejdzie w życie znowelizowana lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a wraz z nią sporo zmian, które obejmą także listę bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów 65+. Dla wielu leków dopłata pacjenta spadnie, lecz jednocześnie sporo preparatów zdrożeje. Co więcej, kilka istotnych leków utraci finansowanie.

Zmiany na liście od 1 listopada 2023 r.

Listopadowe obwieszczenie w sprawie leków refundowanych jest ostatnim dokumentem w roku 2023, który wprowadza zmiany w refundacji leków. Jako że wykaz aktualizowany jest co dwa miesiące, kolejnych zmian możemy spodziewać się dopiero w przyszłym roku. 

Najnowszy wykaz leków refundowanych wiąże się z następującymi zmianami:

 • W stosunku do poprzedniego obwieszczenia na aktualnej liście znalazło się 78 nowych produktów bądź wskazań.
 • 49 produktów lub wskazań wykreślono z listy w związku z odmową refundacji na kolejny kres, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej lub wpłynięciem wniosków o skrócenie refundacji.
 • W przypadku 994 produktów dopłata pacjenta zostanie obniżona (od 0,01 zł do 452, 70 zł).
 • Dla 2886 pozycji dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 zł do 157,41 zł).

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z opublikowanego podsumowania? Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od początku roku 2023 refundacją objęto w sumie 145 nowych cząsteczko-wskazań:

 • 75 cząsteczko-wskazań onkologicznych.
 • 70 cząsteczko-wskazań nieonkologicznych.
 • 43 cząsteczko-wskazania dla chorób rzadkich.

Najwięcej cząsteczko-wskazań onkologicznych dotyczy przede wszystkim hematoonkologii (28), a także nowotworów ginekologicznych (11) i nowotworów układu oddechowego (11). Nowe cząsteczko-wskazania nieonkologiczne w 2023 r. najczęściej dotyczyły kardiologii (20) oraz reumatologii (7) i hematologii (7).

Za które od 1 listopada pacjenci zapłacą mniej?

Wraz z początkiem listopada pacjenci zapłacą mniej za 994 produkty lecznicze. W przypadku 51 pozycji obniżka przekroczyła 10 zł. 

Ponownie zmienia się, tym razem na korzyść pacjentów, cena wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot (2 fiol.po 4,5 ml (stężenie 3)) – po wrześniowych zmianach lek zdrożał do kwoty 486,30 zł, lecz już od listopada cena spadnie do 33,60 zł. Korzystna zmiana w zakresie dopłaty pacjenta dotyczy też wariantu Novo-Helisen Depot (1 fiol.po 4,5 ml (stężenie 3)) – od listopada cena leku spadnie z 249,40 zł do 25,08 zł (obniżka o 224,32 zł).

Korzystna obniżka objęta też lek Firazyr, który od listopada kosztował będzie 3,20 zł (obniżka o 226,80 zł). Lek ten wskazany jest w leczeniu zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u dzieci i dorosłych. 

Pozytywne zmiany dotyczą też leków stosowanych leczeniu niepłodności – dopłata pacjenta spadła m.in. dla leków Rekovelle (obniżka o 196,61 zł), Gonal-f (obniżka o 130,70 zł) i Menopur (obniżka o 126,30 zł).

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 486,30 zł
Cena od 1 listopada: 33,60 zł
Obniżka
- 452,70 zł

Sprawdź dostępność

Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
Aktualna cena: 230 zł
Cena od 1 listopada: 3,20 zł
Obniżka
- 226,80 zł

Sprawdź dostępność

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 249,40 zł
Cena od 1 listopada: 25,08 zł
Obniżka
- 224,32 zł

Sprawdź dostępność

Rekovelle, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml
Aktualna cena: 379,34 zł
Cena od 1 listopada: 182,73 zł
Obniżka
- 196,61 zł

Sprawdź dostępność

Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml)
Aktualna cena: 142,73 zł
Cena od 1 listopada: 12,03 zł
Obniżka
- 130,70 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH
Aktualna cena: 129,50 zł
Cena od 1 listopada: 3,20 zł
Obniżka
- 126,30 zł

Sprawdź dostępność

Posaconazole Glenmark, zawiesina doustna, 40 mg/ml
Aktualna cena: 96,75 zł
Cena od 1 listopada: 3,20 zł
Obniżka
- 93,55 zł

Sprawdź dostępność

Egoropal, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Aktualna cena: 74,76 zł
Cena od 1 listopada: 0,00 zł
Obniżka
- 74,76 zł

Sprawdź dostępność

Paliperidone Teva, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Aktualna cena: 74,76 zł
Cena od 1 listopada: 0,07 zł
Obniżka
- 74,69 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH
Aktualna cena: 72,02 zł
Cena od 1 listopada: 3,20 zł
Obniżka
- 68,82 zł

Sprawdź dostępność

Pregabalin Sandoz, kaps. twarde, 150 mg
Aktualna cena: 56,55 zł
Cena od 1 listopada: 3,73 zł
Obniżka
- 52,82 zł

Sprawdź dostępność

Egoropal, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg
Aktualna cena: 49,82 zł
Cena od 1 listopada: 0,00 zł
Obniżka
- 49,82 zł

Sprawdź dostępność

Paliperidone Teva, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg
Aktualna cena: 49,82 zł
Cena od 1 listopada: 0,04 zł
Obniżka
- 49,78 zł

Sprawdź dostępność

Lyrica, kaps. twarde, 150 mg
Aktualna cena: 46,04 zł
Cena od 1 listopada: 3,20 zł
Obniżka
- 42,84 zł

Sprawdź dostępność

Za które leki pacjenci zapłacą więcej?

Zmiany na liście refundacyjnej wiążą się również z podwyżkami. Tym razem wzrost dopłat pacjenta objął aż 2886 produktów. Dobra wiadomość jest taka, że podwyżki przekraczające 10 zł dotyczą jedynie 60 leków.

Największy wzrost ceny dotyczy leku Buccolam we wszystkich dawkach – do końca października pacjenci zapłacą za lek 3,20 zł, lecz w listopadzie cena wzrośnie do 160,61 zł. Znaczące podwyżki objęły także heparyny drobnocząsteczkowe Clexane i Clexane Forte, Fraxodi, Fraxiparine, Neoparin i Neoparin Forte, a także przeciwzakrzepowy lek Xarelto w różnych dawkach.

Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2.5 mg/0,5 ml
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 listopada: 160,61 zł
Podwyżka
+ 157,41 zł

Sprawdź dostępność

Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
Aktualna cena: 22,42 zł
Cena od 1 listopada: 93,38 zł
Podwyżka
+ 70,96 zł

Sprawdź dostępność

Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml
Aktualna cena: 88,85 zł
Cena od 1 listopada: 150,93 zł
Podwyżka
+ 62,08 zł

Sprawdź dostępność

Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml
Aktualna cena: 83,04 zł
Cena od 1 listopada: 138,29 zł
Podwyżka
+ 55,25 zł

Sprawdź dostępność

Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml
Aktualna cena: 89,77 zł
Cena od 1 listopada: 139,66 zł
Podwyżka
+ 49,89 zł

Sprawdź dostępność

Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml
Aktualna cena: 76,55 zł
Cena od 1 listopada: 120,90 zł
Podwyżka
+ 44,35 zł

Sprawdź dostępność

Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg
Aktualna cena: 27,34 zł
Cena od 1 listopada: 69,29 zł
Podwyżka
+ 41,95 zł

Sprawdź dostępność

Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml
Aktualna cena: 99,98 zł
Cena od 1 listopada: 141,61 zł
Podwyżka
+ 41,63 zł

Sprawdź dostępność

Xarelto, tabl. powl., 15 mg
Aktualna cena: 186,92 zł
Cena od 1 listopada: 224,78 zł
Podwyżka
+ 37,86 zł

Sprawdź dostępność

Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
Aktualna cena: 7,12 zł
Cena od 1 listopada: 44,93 zł
Podwyżka
+ 37,81 zł

Sprawdź dostępność

Eliquis, tabl. powl., 5 mg
Aktualna cena: 107,29 zł
Cena od 1 listopada: 140,42 zł
Podwyżka
+ 33,13 zł

Sprawdź dostępność

Które leki utraciły refundację?

49 produktów z poprzedniej listy nie znalazło się na aktualnym wykazie. O części z nich Ministerstwo Zdrowia informowało już wcześniej, aby pacjenci mieli czas przygotować się do zmian.

Część flozyn znika z wykazu

Na listopadowej liście refundacyjnej zabraknie dwóch z trzech dotychczas refundowanych flozyn – doustnych leków przeciwcukrzycowych:

Resort zdrowia wyjaśnił, że nie ma prawnych możliwości kontynuowania refundacji tych leków, a decyzje obu producentów wynikają ze strategii marketingowych tych koncernów. Podmiot odpowiedzialny AstraZeneca AB (producent leku Forxiga) nie złożył wniosków o kontynuację refundacji. W przypadku firmy Janssen-Cilag International NV złożony wniosek nie spełnił z kolei warunków określonych w ustawie o refundacji leków.  Warto jednak podkreślić, że obecnie trwa postępowanie refundacyjne wobec obu leków, jest zatem szansa, że pojawią się one w kolejnym obwieszczeniu.

Aktualnie jedynym refundowanym preparatem z tej grupy leków jest lek Jardiance (tabl. powl., 10 mg, Empagliflozinum, 28 szt).

Banner kierujący do listy leków refundowanych.

Donosowa szczepionka przeciw grupie bez refundacji

Na skutek niezłożenia wniosku o kontynuowanie refundacji dofinansowanie utraciła również donosowa szczepionka przeciw grypie Fluenz Tetra. Lek był refundowany dla dzieci w wieku od ukończonego 24. miesiąca życia do 18. roku życia.

Finansowane ze środków publicznych są nadal szczepionki przeciwko grupie Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra.

Brak refundacji dla leku na raka gruczoł krokowego

Decyzją firmy Bayer Sp. z o.o. refundacja leku Xofigo nie będzie kontynuowana. Lek dostępny był dla pacjentów w ramach programu lekowego B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego.

Nowości w refundacji

W refundacji aptecznej pojawiło się kilka nowych opcji terapeutycznych w ramach dotychczas refundowanych molekuł:

 • Anvildis Duo - preparat złożony zawierający kombinację metforminy i wildagliptyny, mający zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu 2;
 • Febuxostat Aurovitas - kolejny lek zawierający febuksostat, hamujący wytwarzanie kwasu moczowego w przebiegu hiperurykemii;
 • Oestrogel - estradiol (żeński hormon płciowy) w postaci żelu, wskazany w łagodzeniu objawów występujących po menopauzie oraz zapobiegający osteoporozie;
 • Polcylin - penicylina fenoksymetylowa w formie granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. To antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych (m.in. anginy, zapalenia ucha, zapalenia oskrzeli i płuc). Jedynym dotychczas refundowanym lekiem z tą substancją czynna był Ospen (w formie tabletek powlekanych i zawiesiny doustnej).
 • Telexer - lek przeciwzakrzepowy zawierający dabigatran, refundowany w dawkach 110 mg i 150 mg, będący alternatywą dla leku Pradaxa, również objętego refundacją.

Listy Ciąża plus, „65+” i „18-” – co się zmieni?

Listopadowy wykaz leków refundowanych nie przyniósł większych zmian na listach bezpłatnych leków – nie włączono do nich żadnych nowych molekuł.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów po 65. roku życia liczy aktualnie 3794 pozycje – usunięto z niej 28 produktów i dodano 33 nowe. Z kolei lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży liczy 392 pozycje – 4 leki usunięto, w zamian dodano 2.

Na listę bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia składa się 2829 produktów leczniczych. Przy okazji nowelizacji dodano do niej 25 nowych produktów i usunięto 21 dotychczas refundowanych. Istotną zmianą jest wykluczenie z listy dwóch leków – Toujeo oraz Enstilar. Brak tych leków związany jest z zakresem wskazań refundacyjnych – oba preparaty wskazane są w leczeniu osób dorosłych.

Źródła:

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2023 r., https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-pazdziernika-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2023-r

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów