Co zmieni się w refundacji leków od 1 stycznia 2024 r.?

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-12-28 15:00
Kolorowe tabletki i kapsułki rozsypane na pastelowym tle.

Już w poniedziałek 1 stycznia nowego roku wejdzie w życie znowelizowana lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Na jakie zmiany powinni nastawić się pacjenci? Za które leki zapłacimy mniej, a które zdrożeją od stycznia? Sprawdźmy.

Zmiany na liście leków refundowanych od stycznia

Grudniowe obwieszczenie Ministra Zdrowia wprowadziło zmiany w refundacji, które zaczną obowiązywać wraz z nadejściem nowego roku. Do tej pory obwieszczenia te nowelizowane były co dwa miesiące, lecz od przyszłego roku zmiany będą następowały co kwartał. Następnego obwieszczenia i nowej listy refundacyjnej możemy więc spodziewać się najwcześniej w marcu.

Nim to jednak nastąpi, warto się przyjrzeć zmianom, które czekają pacjentów od przyszłego miesiąca. 

 • Dzięki wydaniu pozytywnych decyzji o objęciu refundacją, do wykazu dodano 55 produktów lub nowych wskazań.
 • Dla 375 produktów w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 51,71 zł).
 • W przypadku 356 produktów dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 • 72 dotychczas refundowane produkty nie zostały objęte refundacją w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej, upłynięciem terminu obowiązywania takie decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres.

W podsumowaniu opublikowanym przez resort zdrowia możemy przeczytać, że dzięki wykazowi w roku 2024 finansowaniem objęto 19 nowych cząsteczko-wskazań: 8 onkologicznych, 11 nieonkologicznych oraz 10 dla chorób rzadkich. Cząsteczko-wskazania onkologiczne obejmują przede wszystkim hematoonkologię (5), z kolei w nieonkologicznych większość dotyczy neurologii (2), nefrologii (2) i okulistyki (2).

Za które leki pacjenci zapłacą mniej?

Zmiana cen to temat, który najbardziej interesuje pacjentów, a zwłaszcza te osoby, które stale przyjmują leki objęte refundacją. Wahania cen mogą bowiem znacząco odbić się na domowym budżecie.

Od stycznia za 375 produktów leczniczych pacjenci zapłacą mniej. Obniżki przekraczające 10 zł objęty zaledwie 5 produktów, a większe niż 1 zł – 51 pozycji na wykazie.

Największy spadek dotyczy leku Trevicta w trzech różnych dawkach, stosowanego w terapii schizofrenii u dorosłych pacjentów. Największa obniżka wynosząca 51,71 zł dotyczy leku w dawce 525 mg. Pacjenci zapłacą mniej także za lek Medikinet CR – obniżki objęły trzy dawki leku.

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg
Aktualna cena: 93,65 zł
Cena od 1 stycznia: 41,94 zł
Obniżka
- 51,71 zł

Sprawdź dostępność

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg
Aktualna cena: 68,35 zł
Cena od 1 stycznia: 33,88 zł
Obniżka
- 34,47 zł

Sprawdź dostępność

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg
Aktualna cena: 55,77 zł
Cena od 1 stycznia: 29,87 zł
Obniżka
- 25,90 zł

Sprawdź dostępność

Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg
Aktualna cena: 30,37 zł
Cena od 1 stycznia: 15,20 zł
Obniżka
- 15,17 zł

Sprawdź dostępność

Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg
Aktualna cena: 25,46 zł
Cena od 1 stycznia: 14,20 zł
Obniżka
- 11,26 zł

Sprawdź dostępność

Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg
Aktualna cena: 32,99 zł
Cena od 1 stycznia: 25,49 zł
Obniżka
- 7,50 zł

Sprawdź dostępność

Za które leki pacjenci zapłacą więcej?

Oprócz obniżek nowelizacja listy refundacyjnej dla części pacjentów niesie ze sobą podwyżki dopłat do leków. Z początkiem stycznia zdrożeje 356 produktów leczniczych. Podwyżki przekraczające 10 zł objęły jedynie 4 leki, a większe niż 1 zł dotyczą 110 produktów na wykazie.

Ponownie zdrożeją wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot w stężeniu podtrzymującym, które stosuje się u pacjentów w przebiegu immunoterapii alergenowej. Podwyżki objęły oba refundowane opakowania leku. Za 2 fiolki po 4,5 ml pacjent zapłaci 490,23 zł (podwyżka o 456,63 zł), z kolei koszt 1 fiolki po 4,5 ml wynosić będzie 251,65 zł (podwyżka o 226,57 zł). 

Zdrożeje również stosowana przez cukrzyków flozyna Jardiance – od stycznia trzeba będzie zapłacić za ten lek 67,27 zł (podwyżka o 15,38 zł). Pacjenci zapłacą więcej także za lek Sandostatin LAR refundowany dla pacjentów z akromegalią oraz niektórymi typami nowotworów. Od stycznia jego cena wzrośnie z 3,20 zł do 14,69 zł.

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 33,60 zł
Cena od 1 stycznia: 490,23 zł
Podwyżka
+ 456,63 zł

Sprawdź dostępność

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 25,08 zł
Cena od 1 stycznia: 251,65 zł
Podwyżka
+ 226,57 zł

Sprawdź dostępność

Jardiance, tabl. powl., 10 mg
Aktualna cena: 51,98 zł
Cena od 1 stycznia: 67,27 zł
Podwyżka
+ 15,38 zł

Sprawdź dostępność

Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 stycznia: 14,69 zł
Podwyżka
+ 11,49 zł

Sprawdź dostępność

Co nowego w refundacji aptecznej?

Dapagliflozyna wraca na listę leków refundowanych

Na tę informację czekało wielu pacjentów z cukrzycą. Od stycznia do wykazu wraca lek Forxiga zawierający dapagliflozynę. Lek refundowany będzie zarówno dla pacjentów z cukrzycą typu 2 (w konkretnych wskazaniach), jak i również dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca oraz przewlekłą chorobą nerek.  

W przypadku pacjentów z niewydolnością serca rozszerzono wskazanie refundacyjne do stosowania dapagliflozyny – zmieniono wymaganą do rozpoczęcia leczenia frakcję wyrzutową lewej komory serca z poziomu ≤40% na ≤50%. Poszerzono również wskazanie dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, zastępując kryterium „albuminuria ≥200 mg/g” szerszym „albuminuria lub białkomocz”.

Nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

W styczniowym wykazie znalazł się pierwszy lek finerenonem, który dostępny będzie w refundacji aptecznej dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Kerendia to niesteroidowy, selektywny antagonista receptora mineralokortykoidowego. Lek będzie dofinansowany dla pacjentów w 3 i 4 stadium choroby lub z albuminarią oraz  w przebiegu cukrzycy typu 2 leczonej insuliną.

Nowy lek dla chorych na raka gruczołu krokowego

Nową substancją czynną dostępną w refundacji aptecznej jest relugoliks w postaci leku Orgovyx. Relugoliks jest niepeptydowym antagonistą receptora GnRH. Lek wskazany jest w terapii hormonozależnego raka gruczołu krokowego u dorosłych pacjentów.

Szczepionka przeciwko półpaścowi

Wśród refundowanych szczepień pojawiła się nowość - szczepionka przeciwko półpaścowi (rekombinowana, z adiuwantem). Shingrix to pierwsza szczepionka przeciw półpaścowi, którą objęto refundacją. Dofinansowanie dostępne będzie dla pacjentów powyżej 65. roku życia, u których występuje wysokie ryzyko zachorowania oraz powikłań. Wymienione czynniki ryzyka zachorowania na półpaśca to:

Odpłatność pacjenta (ze wskazaniami) wynosić będzie 50% - cena szczepionki to 375,53 zł. 

Refundacja których leków nie będzie kontynuowana od 1 stycznia?

60 produktów dotychczas dostępnych w refundacji utraciło dofinansowanie. Od stycznia 2024 r. nie będą refundowane m.in.:

 • Agomelatine Adamed 25 mg - zawierający aglomelatynę lek wskazany w leczniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z objawami zaburzeń snu lub lęku, lub adhedonii. Sama substancja czynna nie utraciła refundacji i jest dostępna dla pacjentów w postaci innych produktów leczniczych (Agolek, Lamegom, Sedival). 
 • Donectil 5 mg - donepezil stosowany w objawowym leczeniu łagodnej lub umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera. Refundowany pozostaje Donectil w dawce 10 mg oraz tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Donectil Odt, również w dawce 10 mg.
 • Emend - kapsułki twarde zawierające aprepitan, wskazane w zapobieganiu nudnościom i wymiotom występującym jako skutek uboczny chemioterapii. Substancja czynna nie utraciła refundacji - dla pacjentów dostępne są inne leki (Aprepitant Stada, Aprepitant Accord).
 • Fenta MX 50 i Fenta MX 75 – systemy transdermalne zawierające fentanyl, do tej pory refundowane w przewlekłej neuralgii półpaścowej, nowotworach złośliwych i wieloobjawowym miejscowym zespole bólowym. Lek już od dawna był praktyczne niedostępny w aptekach. Substancja czynna jest nadal refundowana nie tylko w postaci plastrów, lecz również tabletek podpoliczkowych, aerozoli do nosa i tabletek podjęzykowych.
 • Insuman Basal Solostar - insulina ludzka stosowana w leczeniu cukrzycy. Lek od dłuższego czasu jest trudno dostępny w aptekach.
 • Okteva 10 mg, Okteva 20 mg, Okteva 30 mg- oktreotyd stosowany m.in. w leczeniu pacjentów z akromegalią.
 • Trund 100 mg/ml - roztwór doustny zawierający lewetyracetam, wskazany w terapii epilepsji. Trund w postaci tabletek powlekanych jest nadal refundowany.

Źródła:

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2024 r.. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-11-grudnia-2023-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów