Lista leków refundowanych – co nowego? (lipiec 2023 r.)

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-06-27 15:10
Kobieta spogląda na leki i zastanawia się, ile za nie zapłaci.

Z początkiem lipca w życie wchodzi nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jakie zmiany czekają pacjentów? Zwiększy się dostęp do leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, ponadto refundacją zostaną objęte m.in. nowe preparaty stosowane w leczeniu astmy i POChP czy łagodnym przeroście prostaty.

Co zmieni się w refundacji od 1 lipca 2023 r.?

Od publikacji ostatniego wykazu leków refundowanych minęły ponad dwa miesiące, co oznacza, że niebawem zacznie obowiązywać nowa lista refundacyjna. Jak możemy przeczytać w podsumowaniu opublikowanym na łamach strony Ministerstwa Zdrowia:

  • Dzięki pozytywnym decyzjom o objęciu refundacją w wykazie znalazło się 50 produktów lub nowych wskazań.
  • Dla 527 produktów z listy spadnie dopłata po stronie pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).
  • Od 1 lipca dla 392 pozycji dopłata po stronie pacjenta wzrośnie (od 0,01 do 112,20 zł).
  • 30 produktów bądź wskazań, które znalazły się poprzednim wykazie, zostało wykreślonych w związku ze skróceniem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej, upłynięciem terminu obowiązywania takiej decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres.

Jednocześnie dla 42 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu, a dla 79 zostały one podwyższone. Z kolei w przypadku 185 produktów ceny detaliczne brutto spadną, lecz dla 312 pozycji wzrosną.

Za które leki pacjenci zapłacą mniej?

Od lipca pacjenci zapłacą mniej za 527 leków obniżki przekraczające 10 zł dotyczą 53 produktów. Znacznie mniej pacjenci zapłacą za wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot – dzięki obniżce wynoszącej 452,70 zł pacjent zapłaci w aptece 33,60 zł. Znaczący spadek dopłaty pacjenta dotyczy też roztworu do wstrzykiwań Icatibant Accord, stosowanego u pacjentów zmagających się z napadami obrzęku naczynioruchowego – po obniżce wynoszącej 152,47 zł lek w aptece kosztować będzie 3,20 zł. Korzystne zmiany cen objęty również opatrunki stosowane w leczeniu przewlekłych owrzodzeń i pęcherzowego oddzielania się naskórka (Epidermolysis bullosa), a także mieszanki mlekozastępczej Nutramigen PURAMINO, leków Pregabalin Sandoz i Lyrica stosowanych w terapii pacjentów z bólem neuropatycznym w przebiegu choroby nowotworowej czy preparatu Suliqua (preparat złożony zawierający insulinę glargine i liksysenatyd) wskazanego dla cukrzyków.

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 486,30 zł
Cena od 1 lipca:33,60 zł
Obniżka
- 452,70 zł

Sprawdź dostępność

Icatibant Accord, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
Aktualna cena: 155,67 zł
Cena od 1 lipca:3,20 zł
Obniżka
- 152,47 zł

Sprawdź dostępność

Fibracol Plus 10,2x22,2 cm, opatrunek, 226.44 cm2
Aktualna cena: 69,32 zł
Cena od 1 lipca:0,00 zł
Obniżka
- 69,32 zł

Sprawdź dostępność

Aquacel Ag Foam przylepny opatrunek piankowy w technologii hydrofiber z dodatkiem srebra 25x30 cm, opatrunek, 750 cm²
Aktualna cena: 47,97 zł
Cena od 1 lipca:0,00 zł
Obniżka
- 47,97 zł

Sprawdź dostępność

HydroClean plus 10x10 cm, opatrunek hydroaktywny z mechanizmem płucząco-absorpcyjnym i substancją antybakteryjną, 100 cm²
Aktualna cena: 36,93 zł
Cena od 1 lipca:0,00 zł
Obniżka
- 36,93 zł

Sprawdź dostępność

Nutramigen PURAMINO, proszek do przygotowania roztworu doustnego
Aktualna cena: 33,45 zł
Cena od 1 lipca:3,20 zł
Obniżka
- 30,25 zł

Sprawdź dostępność

Pregabalin Sandoz, kaps. twarde, 150 mg
Aktualna cena: 27,67 zł
Cena od 1 lipca:3,73 zł
Obniżka
- 23,94 zł

Sprawdź dostępność

Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50 j/ml+mcg/ml
Aktualna cena: 149,28 zł
Cena od 1 lipca:127,96 zł
Obniżka
- 21,32 zł

Sprawdź dostępność

Lyrica, kaps. twarde, 150 mg
Aktualna cena: 23,24 zł
Cena od 1 lipca:3,20 zł
Obniżka
- 20,04 zł

Sprawdź dostępność

Za które leki pacjenci zapłacą więcej?

Zmiany na liście refundacyjnej wiążą się też z podwyżkami dla pacjentów – od lipca za 392 produkty trzeba będzie zapłacić więcej. Podwyżki przekraczające 10 zł dotyczą 13 pozycji. 

Z początek miesiąca znacząco zdrożeje lek Firazyr – do tej pory dopłata pacjenta wynosiła 3,20 zł, lecz od 1 lipca cena ta wzrośnie do 115,40 zł. Niekorzystne zmiany odczują również pacjenci stosujący lek Trevicta (podwyżka o 75,79 zł w przypadku dawki 525 mg) oraz Ozempic (podwyżka o 18,94 zł w przypadku wszystkich dawek).

Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 lipca:115,40 zł
Podwyżka
+ 112,20 zł

Sprawdź dostępność

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 525 mg
Aktualna cena: 84,89 zł
Cena od 1 lipca:160,68 zł
Podwyżka
+ 75,79 zł

Sprawdź dostępność

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 350 mg
Aktualna cena: 66,10 zł
Cena od 1 lipca:107,10 zł
Podwyżka
+ 41,00 zł

Sprawdź dostępność

Trevicta, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg
Aktualna cena: 56,75 zł
Cena od 1 lipca:80,48 zł
Podwyżka
+ 23,73 zł

Sprawdź dostępność

Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg
Aktualna cena: 107,32 zł
Cena od 1 lipca:126,26 zł
Podwyżka
+ 18,94 zł

Sprawdź dostępność

Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.5 mg
Aktualna cena: 107,32 zł
Cena od 1 lipca:126,26 zł
Podwyżka
+ 18,94 zł

Sprawdź dostępność

Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg
Aktualna cena: 107,32 zł
Cena od 1 lipca:126,26 zł
Podwyżka
+ 18,94 zł

Sprawdź dostępność

Nowe leki dostępne w refundacji aptecznej

Z początkiem lipca na liście refundacyjnej pojawi się kilka istotnych nowości. W przypadku leków dostępnych w aptece warto odnotować refundację leków:

  • Acarizax - standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego w postaci liofilizatu doustnego. Lek będzie dostępny dla młodzieży od 12. do ukończonego 17. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa, wywołanym kurzem domowym.
  • Detriol - witamina D3 wskazana w leczeniu ciężkiej lub postępującej wtórnej nadczynności przytarczyc, hipokalcemii wywołanej niedoczynnością przytarczyc oraz dziedzicznej krzywicy hipofosfatemicznej.
  • Findarts Duo - zawierający kombinację dutasterydu i tamsulozyny lek wykorzystywany w terapii umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.
  • Tresiba - insulina degludec, refundowana będzie w dawce 100 j./ml (opakowanie po 10 wkładów po 3 ml).
  • Trixeo Aerosphere - lek zawierający kombinację trzech substancji (fomoterol, glikopironium i budezonid), nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  • Vimetso - lek przeciwcukrzycowy łączący metforminę i wildagliptynę - substancje działające hipoglikemizująco.

Nowe wskazania refundacyjne dla szczepionki przeciwko grypie

Od 1 lipca zmienią się wskazania do refundacji czterowalentnej szczepionki przeciwko grypie Influvac Tetra. Do tej pory wskazanie brzmiało następująco:

Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży

Z początkiem miesiąca szczepionka będzie refundowana w 50% we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. 

Zmiany w zakresie wskazań refundacyjnych dla leków na nadciśnienie

Istotną zmianą jest też rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Uzupełniono je o wskazanie pozarejestracyjne: „nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL”. 

Nowe wskazanie da możliwość stosowania leków hipotensyjnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi i, zdaniem ekspertów klinicznych, poprawi efektywność leczenia nadciśnienia u pacjentów.

Zmiana dotyczy różnych produktów handlowych, zawierających następujące kombinacje substancji czynnych:

Substancja czynna Wskazanie refundacyjne
amlodypina + walsartan Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
kandesartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
kandesartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
indapamid + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
lizynopryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
lizynopryl + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
losartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
losartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
peryndopryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
peryndopryl + indapamid (bez dawki 2,5+0,625 mg) Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
ramipryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
ramipryl + felodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
ramipryl + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
telmisartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
telmisartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
walsartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.
telmisartan + indapamid Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

Zmiany w kategoryzacji opatrunków specjalistycznych

Ministerstwo Zdrowia przyjęło także nową kategoryzację opatrunków specjalistycznych, które dostępne są w aptekach na receptę. Zamiast 14 wyszczególniono aż 30 grup limitowych, dzięki czemu możliwe będzie bardziej precyzyjne klasyfikowanie opatrunków pod względem technologicznym. 

Jak czytamy w podsumowaniu obwieszczenia:

Powyższa klasyfikacja opiera się na określeniu stanu mikrobiologicznego rany, stopnia wysięku oraz zróżnicowania opatrunków pod względem technologicznym. Zaimplementowanie przedmiotowej zmiany spowoduje znaczny spadek dopłat pacjentów do refundowanych opatrunków specjalistycznych w porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem.

Które leki znikają z listy refundacyjnej?

Wśród leków dostępnych w aptece refundację utraciły m.in.:

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-czerwca-2023-r-w-sprawie-wykazu-lekow-refundowanych-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-lipca-2023-r

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów