Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - na czym polega i dla kogo będzie dobrym rozwiązaniem?

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-09-22 16:21
Mężczyzna i terapeutka w trakcie sesji terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy), czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, jest ukierunkowana na krótkotrwałą pracę, nastawioną na zmianę, której potrzebuje pacjent. Skupia się na potrzebach pacjenta, a nie na szukaniu przyczyn. Dla kogo właściwie skierowana jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach? Jak długo trwa? Czy będzie odpowiednia dla wszystkich?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) – czym jest?

TSR to nurt terapii krótkoterminowej. Model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zakłada, że człowiek jest najlepszym ekspertem samego siebie i swojego życia, dlatego też to właśnie klient ma niezbędne narzędzia i wiedzę do tego, aby osiągnąć cel. Ten model terapii różni się od innych nurtów psychologicznych tym, że nie poszukuje się natury problemu i jego przyczyny. Z perspektywy tego podejścia uważa się, że wiedza dotycząca przyczyn i ich doszukiwanie się nie jest konieczna do tego, aby człowiek mógł dokonywać zmiany. 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach skupia się na:

 • mocnych stronach pacjenta i jego zasobach;
 • pozytywnych aspektach, bez analizy porażek i trudnej przeszłości;
 • małych zmianach;
 • budowaniu wizji przyszłości;
 • ustaleniu konkretnego i realnego celu;
 • tym, że pacjent najlepiej zna samego siebie, a terapeuta jest tylko towarzyszem pacjenta w zmianach. 

Filozofia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Filozofia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach opiera się na trzech podstawowych założeniach:

 • Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego;
 • Jeśli coś działa, rób tego więcej;
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Rób coś innego.

Podsumowując, kluczowym aspektem pracy w podejściu TSR jest zachowanie prostoty i minimalizmu. Bez zbędnego doszukiwania się, drążenia i rozwiązywania problemów z przeszłości. Skupia się na tym, jak pacjent chce, aby wyglądało jego życie. Taki model terapeutyczny zakłada, że klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia celu i wie, jakich zmian potrzebuje (tylko być może nie do końca zdaje sobie z tego sprawę). Terapeuta pomaga w procesie zmiany i zachęca do tworzenia i testowania nowych strategii. 

Jak długo trwa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Z założenia terapia skoncentrowana na rozwiązaniach powinna trwać jak najkrócej. Ciężko jest jednak z wyprzedzeniem ustalić dokładną liczbę spotkań, ze względu na różnice międzyosobnicze. Dla niektórych może okazać się, że wystarczające będzie tylko kilka spotkań, a dla innych kilkanaście. W TSR ważna jest również praca z pacjentem na tyle, aby sam mógł decydować się na zmiany i wprowadzać je w życie.

Zalety terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, pomimo że z założenia powinna być krótkoterminowa, to niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pomaga zbudować pewność siebie, poczucie skuteczności i sprawczości, a to przekłada się na dalsze działania i zmiany. Wprowadzenie już nawet małej zmiany jest sukcesem, a stawianie małych kroków zawsze prowadzi do innych, większych zmian w różnych obszarach życia. 

Ponadto, do zalet TSR zalicza się:

 • odzyskanie wiary w siebie;
 • budowanie poczucia własnej wartości;
 • zwiększenie poczucia kompetencji;
 • relację partnerską między terapeutą a klientem;
 • odkrywanie swoich mocnych stron i potencjałów.

Dla kogo jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach nie może być traktowana jako niezawodny i uniwersalny środek na wszystkie ludzkie problemy, jednak ma ona szerokie zastosowanie. TSR może być stosowana między innymi u osób:

 • stosujących i doznających przemocy domowej;
 • z zaburzeniami odżywiania;
 • doświadczających zaburzeń nastroju;
 • z ADHD;
 • z niską samooceną;
 • z nerwicą;
 • uzależnionych;
 • pragnących zmienić swój sposób funkcjonowania w wybranym obszarze.

Ponadto, model ten sprawdza się zarówno w pracy indywidualnej, pracy z parami, całymi rodzinami, jak i w pracy grupowej. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stosowana jest z powodzeniem w różnych obszarach poradnictwa: psychiatrycznym, edukacyjnym, pracy socjalnej, kuratorskiej, w pracy psychologa czy też w coachingu.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – podsumowanie

Aby terapia skoncentrowana na rozwiązaniach była skuteczna, ważne jest ustalenie gotowości pacjenta do zmiany i określenie jego zasobów, środowiska w jakim żyje, momentu w życiu, w którym się znajduje, poziomu motywacji czy poczucia kompetencji. W TSR chodzi o pomoc terapeutyczną, której cel polega na budowaniu przez pacjenta, przy pomocy terapeuty, takiego fragmentu rzeczywistości, w którym będzie miał on możliwość zaspokojenia swoich potrzeb. Ponadto, główną treścią pracy w tym nurcie są mocne strony, możliwości, wiara i sukces osób korzystających z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Pamiętaj, że dostępność poszukiwanych preparatów w aptekach w Twojej okolicy możesz sprawdzić za pomocą portalu KtoMaLek.pl.

Bibliografia:

 1. Panufnik-Onaszkiewicz, A., Kondraciuk, A. (2022). Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach pozwala odzyskać sprawczość. Medycyna Praktyczna. Dostępne na: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/wywiady/304242,terapia-skoncentrowana-na-rozwiazaniach-pozwala-odzyskac-sprawczosc. (Dostęp: czerwiec 2023).
 2. Kosman, T.  (2013). Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR). Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.
 3. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR). Dostępne na: http://www.ptpsr.pl/. (Dostęp: czerwiec 2023).

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów