Co się zmieni w refundacji leków od 1 stycznia 2023 r.?

Redakcja KtoMaLek.pl 2022-12-23 14:04
Starsza kobieta trzyma w dłoni kilka leków, obok leżą blistry z lekami i szklanka wody.

Jeszcze przed okresem świątecznym Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku. Na jakie zmiany muszą się nastawić pacjenci wraz z nadejściem nowego roku?

Podsumowanie listy leków refundowanych

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Ministerstwo Zdrowia aktualizuje listę leków refundowanych co dwa miesiące. Jakich obszarów dotyczą wprowadzane zmiany? Zmieniają się m.in. ceny leków, w tym urzędowe ceny zbytu czy ceny detaliczne. Pacjentów interesują natomiast wahania wysokości dopłat do leków, które determinują, ile ostatecznie zapłacimy za leki w aptece. Równie ważne są wykazy dotyczące nowych decyzji refundacyjnych, a także skrócenia decyzji o objęciu refundacją lub braku kontynuacji refundacji. 

Co zatem zmieniło się w wykazie względem listopadowej listy leków refundowanych?

 • Na liście pojawiło się 137 nowych produktów bądź nowych wskazań.
 • Z listy znika 79 produktów bądź wskazań w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres.
 • Zmniejszy się dopłata pacjenta dla 292 pozycji (od 0,01 zł do 63,76 zł).
 • Dla 462 pozycji dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 do 452,70 zł).

Leki, które stanieją od 1 stycznia 2023 r.

Z obwieszczenia wynika, że dla 292 leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dopłaty pacjentów zostaną obniżone. W przypadku 16 produktów obniżka ta przekroczy 10 zł.

Dobrą informacją dla diabetyków jest znacząca obniżka dopłaty do dwóch leków przeciwcukrzycowych – Januvia (sitagliptyna) i Janumet (metformina + sitagliptyna). W przypadku obu preparatów obniżka wynosi ponad 60 zł. Znaczący spadek ceny dotyczy też przeciwpadaczkowego leki Polkepral 1 g (lewetyracetam), za który pacjenci zapłacą o ponad 30 zł mniej. 

Januvia, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 115,37 zł
Cena od 1 stycznia: 51,61 zł
Obniżka - 63,76 zł

Sprawdź dostępność

Janumet, tabl. powl., 50+1000 mg
Aktualna cena: 115,37 zł
Cena od 1 stycznia: 51,61 zł
Obniżka - 63,76 zł

Sprawdź dostępność

Polkepral, tabl. powl., 1000 mg
Aktualna cena: 41,60 zł
Cena od 1 stycznia: 7,11 zł
Obniżka - 34,49 zł

Sprawdź dostępność

Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
Aktualna cena: 65,93 zł
Cena od 1 stycznia: 40,10 zł
Obniżka - 25,83 zł

Sprawdź dostępność

Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg
Aktualna cena: 23,07 zł
Cena od 1 stycznia: 0,00 zł
Obniżka - 23,07 zł

Sprawdź dostępność

Polkepral, tabl. powl., 500 mg
Aktualna cena: 23,13 zł
Cena od 1 stycznia: 3,56 zł
Obniżka - 19,57 zł

Sprawdź dostępność

Polkepral, tabl. powl., 1000 mg
Aktualna cena: 23,13 zł
Cena od 1 stycznia: 3,56 zł
Obniżka - 19,57 zł

Sprawdź dostępność

Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg
Aktualna cena: 32,47 zł
Cena od 1 stycznia: 15,17 zł
Obniżka - 17,30 zł

Sprawdź dostępność

Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę
Aktualna cena: 46,19 zł
Cena od 1 stycznia: 29,50 zł
Obniżka - 16,69 zł

Sprawdź dostępność

Asduter, tabl., 15 mg
Aktualna cena: 18,80 zł
Cena od 1 stycznia: 3,20 zł
Obniżka - 15,60 zł

Sprawdź dostępność

Polkepral, tabl. powl., 750 mg
Aktualna cena: 18,01 zł
Cena od 1 stycznia: 3,87 zł
Obniżka - 14,14 zł

Sprawdź dostępność

Atossa, tabl. powl., 8 mg
Aktualna cena: 22,59 zł
Cena od 1 stycznia: 10 zł
Obniżka - 12,59 zł

Sprawdź dostępność

Setronon, tabl. powl., 8 mg
Aktualna cena: 22,59 zł
Cena od 1 stycznia: 10 zł
Obniżka - 12,59 zł

Sprawdź dostępność

Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg
Aktualna cena: 34,62 zł
Cena od 1 stycznia: 22,03 zł
Obniżka - 12,59 zł

Sprawdź dostępność

Zofran, tabl. powl., 8 mg
Aktualna cena: 36,32 zł
Cena od 1 stycznia: 23,72 zł
Obniżka - 12,59 zł

Sprawdź dostępność

Palexia retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg
Aktualna cena: 25,81 zł
Cena od 1 stycznia: 14,28 zł
Obniżka - 11,53 zł

Sprawdź dostępność

Leki, które zdrożeją od 1 stycznia 2023 r.

W stosunku do poprzedniego wykazu w przypadku aż 426 produktów dopłaty pacjentów do leków wzrosną, jednak w większości nie będą one bardzo dotkliwe. Tylko dla 8 produktów podwyżki przekroczą kwotę 10 zł. 

Zmianę cen najbardziej odczują osoby korzystające z wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot. Sytuacja ta nie jest zaskakująca, ponieważ od dłuższego czasu obserwujemy cykliczne obniżki i podwyżki ceny dla tego leku – w listopadzie nastąpiła znaczna obniżka i można się spodziewać, że przy okazji kolejnej listy (w marcu) cena ta ponownie się zmieni, tym razem na korzyść pacjentów. Jeśli jednak lek potrzebny będzie teraz lub w najbliższym okresie, receptę warto zrealizować do końca 2022 r., jeszcze przed niekorzystną zmianą ceny.

Pozostałe zmiany przekraczające 10 zł objęty popularne leki wziewne, stosowane w terapii astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i eozynofilowego zapalenia oskrzeli.

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 33,60 zł
Cena od 1 stycznia: 486,30 zł
Podwyżka + 452,70 zł

Sprawdź dostępność

Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 stycznia: 21,26 zł
Podwyżka + 18,06 zł

Sprawdź dostępność

Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę
Aktualna cena: 29,32 zł
Cena od 1 stycznia: 46,19 zł
Podwyżka + 16,87 zł

Sprawdź dostępność

Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną
Aktualna cena: 25,36 zł
Cena od 1 stycznia: 36,60 zł
Podwyżka + 11,24 zł

Sprawdź dostępność

Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną
Aktualna cena: 7,27 zł
Cena od 1 stycznia: 18,51 zł
Podwyżka + 11,24 zł

Sprawdź dostępność

Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną
Aktualna cena: 25,43 zł
Cena od 1 stycznia: 36,67 zł
Podwyżka + 11,24 zł

Sprawdź dostępność

Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną
Aktualna cena: 13,40 zł
Cena od 1 stycznia: 24,22 zł
Podwyżka + 10,82 zł

Sprawdź dostępność

DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg
Aktualna cena: 25,91 zł
Cena od 1 stycznia: 36,60 zł
Podwyżka + 10,69 zł

Sprawdź dostępność

Jakie nowe leki objęto refundacją?

Wśród preparatów objętych refundacją znalazły się m.in.:

Banner kierujący do listy leków refundowanych.

Które leki od stycznia utracą refundację?

Zmiany na liście refundacyjnej często oznaczają brak kontynuacji takiego dofinansowania i tym razem dotyczy to 79 pozycji, które refundowane były w ramach poprzedniego wykazu. 

Potwierdziły się wcześniejsze informacje o niekontynuowaniu refundacji przeciwcukrzycowego leku Tresiba (insulina degludec). Lek ten refundowany był we wskazaniach

 1. Cukrzyca typu 1 u dorosłych; Cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); 
 2. Cukrzyca typu 1 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży. Cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

Jak możemy przeczytać w podsumowaniu obwieszczenia, lek utracił finansowanie, ponieważ producent nie spełnił ustawowego warunku i nie obniżył urzędowej ceny zbytu o 25% w związku z upływem okresu wyłączności rynkowej dla tego preparatu.

Zdecydowano też o zaprzestaniu refundacji niektórych leków poza wskazaniami rejestracyjnymi (tzw. off-label). Decyzja ta dotyczy pięciu substancji czynnych, a powodem zmiany jest negatywna opinia Konsultanta Krajowego lub brak przedstawienia takiej opinii. Chodzi o wskazania dla poniższych substancji czynnych:

 • azatiopryna - sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL – z wyjątkiem idiopatycznego włóknienia płuc; ziarniniakowe choroby płuc – w przypadkach innych niż określone w ChPL;
 • chlorambucyl - amyloidoza;
 • metotreksat (tabletki) - sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL;
 • prednizolon - stan po przeszczepie nerki u dzieci do 18. roku życia;
 • takrolimus - idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę.

Poinformowano również, że na skutek analizy zapisów w Charakterystyce Produktów Leczniczych zawężono wskazania refundacyjne dla leków inhalacyjnych zawierających beklometazon + formoterol w dawce 200+6 µg/dawkę do leczenia astmy (Fostex, Formodual).

Źródło: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-minister-zdrowia-z-dnia-21-grudnia-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-stycznia-2022-r


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów