Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2024 r.

Redakcja KtoMaLek.pl 2024-03-28 12:00
Różnokolorowe tabletki i kapsułki rozsypane na białym tle.

1 kwietnia 2024 r. po trzymiesięcznej przerwie wejdzie w życie zaktualizowana lista leków refundowanych, z którą wiąże się sporo istotnych dla pacjentów zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie wykazu polskich leków, dla których planowane jest zmniejszenie dopłaty ze strony pacjenta o 10% lub 15%. Jakie inne zmiany czekają pacjentów?

Lista leków refundowanych w liczbach

Kwietniowa lista refundacyjna jest drugim w tym roku wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W stosunku do poprzedniej listy zmieniło się całkiem sporo:

 • Dzięki pozytywnym decyzjom o objęciu refundacją do wykazu dodano 86 produktów lub nowych wskazań.
 • W przypadku 539 produktów dopłata pacjenta zmniejszy się (od 0,01 zł do 456,63 zł).
 • Dla 545 pozycji na liście dopłata pacjenta wzrośnie (od 0,01 zł do 198,04 zł).
 • 72 produkty lub wskazania z poprzedniego wykazu nie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Powodem jest wpłynięcie wniosków o skrócenie terminów obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięcie terminów obowiązywania refundacji, a także odmowa refundacji na kolejny okres.

Dzięki wprowadzonym zmianom na liście refundacyjnej znalazły się aż 33 nowe terapie – 7 we wskazaniach onkologicznych i 26 we wskazaniach nieonkologicznych (w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich).

Lista polskich leków

Dużą zmianą w wykazie leków refundowanych jest utworzenie tzw. listy polskich leków. Celem tego wykazu jest zwiększenie bezpieczeństwa lekowego pacjentów oraz zwiększenie udziału w rynku leków, które są wytwarzane przez polski przemysł farmaceutyczny. Zdaniem Ministra

Zdrowia utworzenie takiej listy może być zachętą do rozwoju krajowej produkcji leków i substancji czynnych.

Resort zdrowia przygotował dwie listy polskich leków:

 • Leków, które wytwarzane są w Polsce lub leków, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną w Polsce (wykaz G1). Za te leki dopłata pacjenta będzie niższa o 10%.
 • Leków wytwarzanych w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej również wytwarzanej na terenie kraju (wykaz G2). W tym wypadku dopłata pacjenta będzie niższa o 15%.

Na pierwszej liście znalazło się 7 polskich producentów, 84 substancje czynne – w sumie 329 produktów o indywidualnych kodach GTIN. Na drugiej liście figuruje 3 producentów, 11 substancji czynnych – w sumie 24 produkty.

Które leki będą tańsze od 1 kwietnia?

Obniżki dopłat pacjenta objęły 539 produktów leczniczych z listy. W przypadku 18 pozycji korzystna zmiana ceny przekroczyła kwotę 10 zł, a dla 237 będzie ona wyższa niż 1 zł.

Kolejny raz istotne zmniejszenie dopłaty pacjenta objęło wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot w dwóch wariantach opakowań – 2 fiolki po 4,5 ml  (obniżka o 456,63 zł) oraz 1 fiolkę po 4,5 ml (obniżka o 226,57 zł).

Korzystne obniżki objęły też leki przeciwcukrzycowe z zawierające sitagliptynę (m.in. Lonamo, Sigletic, Sitagliptin Adamed, Jazeta) i połączenie sitagliptyny z metforminą (m.in. Metsigletic, Symetlip), a także flozynę Jardiance.

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 490,23 zł
Cena od 1 kwietnia: 33,60 zł
Obniżka
- 456,63 zł

Sprawdź dostępność

Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
Aktualna cena: 251,65 zł
Cena od 1 kwietnia: 25,08 zł
Obniżka
- 226,57 zł

Sprawdź dostępność

Lonamo, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 40,36 zł
Cena od 1 kwietnia: 17,07 zł
Obniżka
- 23,29 zł

Sprawdź dostępność

Sigletic, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 27,22 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,40 zł
Obniżka
- 18,82 zł

Sprawdź dostępność

Sitagliptin Adamed, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 27,67 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,89 zł
Obniżka
- 18,78 zł

Sprawdź dostępność

Metsigletic, tabl. powl., 50+1000 mg
Aktualna cena: 27,22 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,75 zł
Obniżka
- 18,47 zł

Sprawdź dostępność

Metsigletic, tabl. powl., 50+850 mg
Aktualna cena: 27,22 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,75 zł
Obniżka
- 18,47 zł

Sprawdź dostępność

Anoro Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 55+22 µg
Aktualna cena: 83,56 zł
Cena od 1 kwietnia: 66,51 zł
Obniżka
- 17,05 zł

Sprawdź dostępność

Jazeta, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 25,50 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,77 zł
Obniżka
- 16,73 zł

Sprawdź dostępność

Symgliptin, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 25,47 zł
Cena od 1 kwietnia: 9,86 zł
Obniżka
- 15,61 zł

Sprawdź dostępność

Jardiance, tabl. powl., 10 mg
Aktualna cena: 67,27 zł
Cena od 1 kwietnia: 51,89 zł
Obniżka
- 15,38 zł

Sprawdź dostępność

Zolafren, tabl. powl., 10 mg
Aktualna cena: 23,55 zł
Cena od 1 kwietnia: 10,31 zł
Obniżka
- 13,24 zł

Sprawdź dostępność

Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg
Aktualna cena: 23,58 zł
Cena od 1 kwietnia: 10,76 zł
Obniżka
- 12,82 zł

Sprawdź dostępność

Lonamo, tabl. powl., 100 mg
Aktualna cena: 22,06 zł
Cena od 1 kwietnia: 9,79 zł
Obniżka
- 12,27 zł

Sprawdź dostępność

Kwikaton, tabl., 50 mg
Aktualna cena: 21,49 zł
Cena od 1 kwietnia: 9,86 zł
Obniżka
- 11,63 zł

Sprawdź dostępność

Lamitrin, tabl., 100 mg
Aktualna cena: 14,35 zł
Cena od 1 kwietnia: 3,20 zł
Obniżka
- 11,15 zł

Sprawdź dostępność

Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg
Aktualna cena: 19,00 zł
Cena od 1 kwietnia: 8,06 zł
Obniżka
- 10,94 zł

Sprawdź dostępność

Viglita, tabl., 50 mg
Aktualna cena: 20,00 zł
Cena od 1 kwietnia: 9,17 zł
Obniżka
- 10,83 zł

Sprawdź dostępność

Leki, które zdrożeją od 1 kwietnia

Zmiana na liście refundacyjnej zwykle oznaczają również podwyżki. Tym razem dopłata pacjenta wzrośnie dla 545 produktów z wykazu. Zmiana ceny przekraczająca 10 złotych dotyczy 17 produktów. Podwyżka przekraczająca złotówkę objęła 121 pozycji na liście.

Największe podwyżki objęły preparaty stosowane w leczeniu niepłodności. Cena leku Rekovelle w dawce 72 µg/2,16 ml wzrośnie o 198,04 zł (wysokość dopłaty pacjenta to 380,76 zł), z kolei za Menopur w dawce 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH trzeba będzie zapłacić więcej o 175,72 zł (wysokość dopłaty pacjenta to 178,92 zł). Wzrośnie też cena Gonal-f w dawce  900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml) z 12,03 zł na 144,05 zł.

Wzrosty cen objęły także standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego Acarizax czy heparyny drobnocząsteczkowe Fraxiparine w różnych dawkach.

Rekovelle, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml
Aktualna cena: 182,72 zł
Cena od 1 kwietnia: 380,76 zł
Podwyżka
+ 198,04 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 kwietnia: 178,92 zł
Podwyżka
+ 175,72 zł

Sprawdź dostępność

Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego, 900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml)
Aktualna cena: 12,03 zł
Cena od 1 kwietnia: 144,05 zł
Podwyżka
+ 132,02 zł

Sprawdź dostępność

Menopur, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m. FSH + 600 j.m. LH
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 kwietnia: 90,03 zł
Podwyżka
+ 86,83 zł

Sprawdź dostępność

Acarizax, liofilizat doustny, 12 SQ-HDM
Aktualna cena: 121,35 zł
Cena od 1 kwietnia: 187,26 zł
Podwyżka
+ 65,91 zł

Sprawdź dostępność

Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza półautomatycznego , 300 j.m. (IU)/0,5 ml (22 µg/0,5 ml)
Aktualna cena: 15,56 zł
Cena od 1 kwietnia: 59,40 zł
Podwyżka
+ 43,84 zł

Sprawdź dostępność

Rekovelle, roztwór do wstrzykiwań, 12 µg/0,36 ml
Aktualna cena: 44,90 zł
Cena od 1 kwietnia: 77,78 zł
Podwyżka
+ 32,88 zł

Sprawdź dostępność

Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml
Aktualna cena: 71,39 zł
Cena od 1 kwietnia: 98,87 zł
Podwyżka
+ 27,48 zł

Sprawdź dostępność

Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml
Aktualna cena: 59,98 zł
Cena od 1 kwietnia: 82,81 zł
Podwyżka
+ 22,83 zł

Sprawdź dostępność

Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 150 j.m.
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 kwietnia: 24,88 zł
Podwyżka
+ 21,68 zł

Sprawdź dostępność

Madopar 250 mg, tabl., 200+50 mg
Aktualna cena: 3,56 zł
Cena od 1 kwietnia: 20,76 zł
Podwyżka
+ 17,20 zł

Sprawdź dostępność

Madopar, kaps., 200+50 mg
Aktualna cena: 3,56 zł
Cena od 1 kwietnia: 20,76 zł
Podwyżka
+ 17,20 zł

Sprawdź dostępność

Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml
Aktualna cena: 42,82 zł
Cena od 1 kwietnia: 58,05 zł
Podwyżka
+ 15,23 zł

Sprawdź dostępność

Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml
Aktualna cena: 33,76 zł
Cena od 1 kwietnia: 48,43 zł
Podwyżka
+ 14,67 zł

Sprawdź dostępność

Lamotrix, tabl., 100 mg
Aktualna cena: 3,20 zł
Cena od 1 kwietnia: 17,29 zł
Podwyżka
+ 14,09 zł

Sprawdź dostępność

Mensinorm, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 75 j.m.
Aktualna cena: 7,84 zł
Cena od 1 kwietnia: 18,40 zł
Podwyżka
+ 10,53 zł

Sprawdź dostępność

Gonal-f, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 75 j.m. (IU) (5,5 µg)
Aktualna cena: 14,14 zł
Cena od 1 kwietnia: 24,70 zł
Podwyżka
+ 10,53 zł

Sprawdź dostępność

Zmiany w refundacji aptecznej – co nowego na liście?

W ramach refundacji aptecznej pojawiło się 80 nowych produktów lub wskazań.

Nowa lista refundacyjna to dobre wieści dla pacjentów zmagających się z cukrzycą. Po 5-miesięcznej nieobecności ponownie refundowany będzie preparat zawierający kanagliflozynę - Invokana 100 mg po 30 tabletek, w niezmienionych wskazaniach. Z kolei empagliflozyna Jardiance będzie łatwiej dostępna dla pacjentów z niewydolnością serca oraz pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Ponadto w wykazie pojawił się kolejny lek łączący metforminę i wildagliptynę (Gliptivil Combo) oraz lek przeciwcukrzycowy z sitagliptyną (Maysiglu).

Jeśli chodzi zaś o leki z samym ezetymibem, wskazanie refundacyjne zmieniono tak, aby poszerzyć dostęp do leczenia. Brzmi ono następująco:

Wraz z aktualizacją wykazu rozszerzono wskazania do stosowania leku Mizetam, łączącego ezetymib z atorwastatyną, który do tej pory dostępny był dla pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią lub mieszaną hiperlipidemią. Wskazanie rozszerzono o zapobieganie zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie.

Od kwietnia leki zawierające takrolimus będą refundowane poza zarejestrowanymi wskazaniami tzw. off-label. Lek będzie dostępny dla pacjenów z zespołem Henoch-Schoenleina - zapalenia naczyń wywołanego przeciwciałami typu IgA - w przypadku nietolerancji, przeciwwskazań lub oporności na inne metody leczenia. Rozszerzono również jednego z dotychczas obowiązujących wskazań refundacyjnych.

Nową opcję terapeutyczną zyskują również dorośli pacjenci ze zdiagnozowaną schizofrenią. Lek Rxulti (brekspiprazol) jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, który poszerza zakres możliwości w przypadku doustnego leczenia schizofrenii. Będzie refundowany w przypadku nieskuteczności lub przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji.

Pacjentki z mięśniakami macicy będą miały dostęp do nowego leku wieloskładnikowego, łączącego estradiol, noretysteron i relugoliks – Ryeqo. Lek dostępny będzie we wskazaniu:

Leczenie do dwóch lat ciężkich objawów mięśniaków macicy w postaci nasilonych krwawień u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym, po weryfikacji histologicznej endometrium, niekwalifikujących się do leczenia operacyjnego, po nieskutecznym leczeniu zachowawczym objawów lekami zawierającymi pochodne o działaniu gestagenny.

Na liście pojawiła się również nowa opcja leczenia dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Lek Veltassa (patiromer) będzie dostępny w leczeniu hiperkalemii (nadmiaru potazu w organizmie) u pacjentów w przebiegu przewlekłej choroby nerek w stopniu 3b-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (inhibitory ACE oraz inhibitory receptora dla angiotensyny).

Ponadto w wykazie znalazł się preparat złożony Solitombo (solifenacyna i tamsulosyna), wskazany w terapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Które leki znikają z listy refundacyjnej?

Z początkiem kwietnia z wykazu refundowanych leków zniknął w sumie 72 pozycje. Wśród leków, które utraciły dofinansowanie, znalazły się m.in.:

 • Incruse Ellipta (bromek umeklidynium) - antagonista receptorów muskarynowych, lek stosowany w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);
 • Luxfen (brymonidyna) - krople stosowane miejscowo do oka w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, wskazane w terapii jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. Inne leki zawierające brymonidynę są objęte refundacją;
 • Metcrean oraz Metcrean XR w wyborze dawek - lek przeciwcukrzycowy zawierający metforminę;
 • Miflonide Breezhaler w dawkach 200 µg i 400 µg - budezonid w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach twardych, wskazany w leczeniu astmy, POChP i eozynofilowego zapalenia oskrzeli. Budezonid nadal jest dostępny dla pacjentów w postaci innych preparatów.
 • Pradaxa w dawkach 75 mg (30 kapsułek) i 110 mg (10 kapsułek) - lek przeciwzakrzepowy.

Źródła:

 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-marca-2024-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych
 2. Rekordowa liczba nowych terapii na liście refundacyjnej. Dostępne na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekordowa-liczba-nowych-terapii-na-liscie-refundacyjnej

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów