Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

Zaktualizowana lista antywywozowa (listopad 2020 r.)

Redakcja KtoMaLek.pl 2020-12-01 13:25
Zaktualizowana lista antywywozowa (listopad 2020 r.)

Z początkiem listopada Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Polski. Lista ta obowiązywała od 7 listopada 2020 r., jednak resort zdrowia postanowił ją zaktualizować pod koniec miesiąca. Jakie produkty lecznicze objęto dodatkowym nadzorem?

Aktualizacja listopadowej listy antywywozowej

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia pojawiło się nowe obwieszczenie dotyczące leków zagrożonych wywozem. Zgodnie z obowiązującą tzw. ustawą antywywozową Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zobowiązane są do tego, by zgłaszać do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego informację o lekach, których brakuje w 5% aptek danego województwa. Zgromadzone dane na temat braku leków GIF przekazuje do Ministerstwa Zdrowia. Resort aktualizuje listę antywywozową co dwa miesiące, zazwyczaj przy okazji publikacji listy leków refundowanych, jednak niekiedy następuje to częściej.

Na liście opublikowanej 6 listopada znalazło się 325 produktów leczniczych, z kolei najnowszy wykaz opiewa na 389 pozycji, co oznacza wzrost o 64 nowe produkty.

Co nowego na liście antywywozowej?

Choć lista powiększyła się o 64 pozycje, to w rzeczywistości dodatkowym nadzorem objęto 5 substancji czynnych, z czego jedna z nich już wcześniej figurowała na wykazie – fentanyl (Effentora). Wśród dodanych preparatów znalazły się:

  • cisatrakurium – lek stosowany w anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni w przebiegu znieczulenia ogólnego do zabiegów chirurgicznych i diagnostyczno-terapeutycznych oraz w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej i wentylacji kontrolowanej na OIOM. Leki objęte nadzorem (roztwór do wstrzykiwań w różnych w różnych dawkach) to: Cisatracurium Accord, Cisatracurium Kabi, Cisatracurium Kalceks, Cisatracurium Noridem, Nimbex;
  • fentanyl – opioidowy lek przeciwbólowy, który stosuje się w anestezjologii i leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. Do wykazu dodano dwa preparaty (roztwory do wstrzykiwań) z tą substancją czynną: Fentanyl Kalceks, Fentanyl WZF;
  • midazolam - krótko działająca pochodna benzodiazepiny o szybkim i silnym działaniu uspokajającym i nasennym, anestetycznym i rozluźniającym mięśnie. Na wykazie znalazły się preparaty: Midanium, Midazolam Accord, Midazolam Kalceks, Midazolam Sandoz.
  • propofol – szybko i silnie działający anestetyk dożylny (Diprivan, Plofed 1%, Propofol 1% Fresenius,  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, Propofol Baxter, Provive, Propofol Sandoz, Propofol-Lipuro, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji);
  • noradrenalina – stosuje się ją w groźnych stanach niedociśnienia tętniczego celem przywrócenia prawidłowych jego wartości (Levonor, Sinora).

Wykaz leków zagrożonych wywozem – po co się go tworzy?

Problem nielegalnego wywozu leków za granicę, mimo kolejnych inicjatyw Ministerstwa Zdrowia, pozostaje nierozwiązany. Lista antywywozowa jest jednym z mechanizmów ochrony leków przed ich nielegalnym wywozem. Jest potrzebna, ponieważ ceny leków refundowanych są stosunkowo niskie, co rodzi pokusę ich sprzedaży poza granicami kraju w znacznie wyższej cenie.

Jak szukać leków trudno dostępnych?

Pacjenci miewają kłopot z zakupem niektórych leków, których dostępność jest ograniczona. Pomocnym narzędziem przy szukaniu leków trudno dostępnych jest wyszukiwarka KtoMaLek.pl, która ułatwia wyszukiwanie aptek, które deklarują posiadanie potrzebnego leku na stanie. Co więcej, pacjent może wybrany lek zarezerwować, by nikt go nie wykupił.

Źródło: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2020/101/akt.pdf


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów