GIF wycofuje serie leku Valzek i uchyla poprzednią decyzję o wstrzymaniu w obrocie

Redakcja KtoMaLek.pl 2019-06-07 12:48
GIF wycofuje serie leku Valzek

6 czerwca 2019 r. na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego pojawiły się kolejne komunikaty dotyczące wycofania leków z obrotu. Tym razem decyzja GIF dotyczy leków hipotensyjnych Valzek, zawierających walsartan. Wydano również dwie decyzje ponownie dopuszczające do obrotu leki, których sprzedaż wstrzymano jeszcze w ubiegłym roku.

Lek Valzek – kiedy się stosuje?

Substancją czynną leku Valzek jest walsartan. Jest to lek kardiologiczny, będący swoistym wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (sartanem) typu AT1. Valzek stosuje się u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze krwi (w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi), a także przy niewydolności mięśnia sercowego.

Ponowne dopuszczenie do obrotu leku Valzek

21 sierpnia 2018 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję wstrzymującą w obrocie kilkaset serii leku Valzek 80 mg i Valzek 160 mg. Sprzedaż tych leków wstrzymano na wniosek podmiotu odpowiedzialnego Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpnie. Decyzja ta dotyczyła 604 serii leków! Firma przesłała do GIF informację, że w zastosowanych w konkretnych seriach walsartanie mogły zostać przekroczone dopuszczalne wartości N-nitrozodimetyloaminy (NDMA). Substancja czynna pochodziła od chińskiego dostawcy Zhejiang Tianyu Pharmaceuticals. Na podstawie tych informacji GIF wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie konkretnych leków. Ewentualne wznowienie sprzedaży lub wycofanie miały być uzależnione od wyników postępowania wyjaśniającego i wyników badań laboratoryjnych.

5 czerwca 2019 r. do GIF wpłynął kolejny wniosek od podmiotu odpowiedzialnego o uchylenie ubiegłorocznych decyzji nr 48/WS/2018 i 49/WC/2018 w zakresie wymienionych tam serii leków. Firma Celon Pharma S.A. przeprowadziła badania pod kątem zanieczyszczenia NDMA i NDEA. Potwierdziły one, że we wstrzymanych w obrocie produktach leczniczych nie stwierdzono zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych limitów. GIF przychylił się do częściowego uchylenia decyzji.

Szczegóły dotyczące konkretnych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF:

Wycofanie z obrotu leku Valzek

Tego samego dnia tj. 6 czerwca 2019 r. GIF wydał dwie decyzje wycofujące z obrotu kolejne serie leku Valzek 80 mg i Valzek 160 mg. Wycofanie to ma również związek z decyzją nr 48/WS/2019 i 49/WC/2019. 5 czerwca 2019 r. podmiot odpowiedzialny złożył do kancelarii GIF wniosek o wycofanie z obrotu serii Valzek 80 mg i Valzek 160 mg w związku z potwierdzeniem obecności zanieczyszczenia NDMA powyżej dopuszczalnego limitu w zastosowanym w tych lekach walsartanie. Substancja czynna pochodzi od chińskiego dostawcy Zhejiang Tianyu Pharmaceuticals.

Szczegóły dotyczące wycofanych serii leków dostępne są w treści decyzji GIF:

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów