Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

Ministerstwo Zdrowia ogranicza sprzedaż leków Arechin i Plaquenil

Redakcja KtoMaLek.pl 2020-04-02 10:59
Ministerstwo Zdrowia ogranicza sprzedaż leków Arechin i Plaquenil

Celem uchwalonej z początkiem marca specustawy koronawirusowej jest zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Na jej podstawie Minister Zdrowia może podejmować różne kroki prawne. Jednym z nich jest możliwość wprowadzenia liczbowego bądź czasowego ograniczenia sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Już kilka dni temu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) apelowało o wdrożenie obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków w oprogramowaniu aptecznym. Resort zdrowia skorzystał z przysługującego prawa i od 2 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadził reglamentację dwóch, w ostatnim czasie najczęściej poszukiwanych leków – Arechin i Plequenil.

Minister Zdrowia może wprowadzić reglamentację leków

Od dłuższego czasu Ministerstwo Zdrowia rozważało wprowadzenie ograniczenia sprzedaży produktów leczniczych. Informowało o tym CSIOZ, które wystosowało apel o wdrożenie obsługi ograniczenia czasowej i ilościowej sprzedaży leków. Na czym te ograniczenia miałyby polegać?
Jeżeli ministerialnym obostrzeniem będzie objęty lek OTC (dostępny dotychczas bez recepty), wyrób medyczny bądź środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, apteka będzie musiała wystawić dokument realizacji recepty (DRR), taki sam, jaki wystawia się w przypadku recept papierowych. Ponadto, w obwieszczeniu Minister Zdrowia może określić ilość leków przysługujących jednemu pacjentowi w określonym czasie.

Nieco inaczej kształtuje się sytuacja leków dostępnych na receptę. Jeżeli konkretny preparat będzie objęty wspomnianym obostrzeniem, będzie mógł być wydawany tylko w ramach jednej apteki.

Reglamentacja leków Arechin i Plaquenil

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania, reglamentację leków Arechin (Chloroquinum) i Plaquenil (Hydroxychloroquinum). Ograniczenie sprzedaży tych preparatów wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Sprzedaż tych leków została ograniczona, ponieważ mogą one być przydatne w zwalczaniu choroby COVID-19, wywołanej zakażeniem SARS-CoV-2. Leki te mają trafić przede wszystkim do szpitali, w których prowadzi się leczenie pacjentów chorujących na COVID-19, zaś w aptekach będą dostępne na zmienionych zasadach.

Zasady wydawania leku Arechin

„Lek Arechin będzie dostępny wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych, które zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357) uprawniają pacjenta do wykupu tego leku na podstawie recepty z 30% odpłatnością.”. Wspomniane wskazania do stosowania leku wyszczególnione zostały w obwieszczeniu.

Liczba wydawanych opakowań leku Arechin będzie teraz ograniczona. Apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne jednemu pacjentowi mogą wydawać maksymalnie 2 opakowania leku na 30 dni.

Zasady wydawania leku Plaquenil

„Lek Plaquenil będzie dostępny natomiast zgodnie ze wskazaniami określonymi w charakterystyce produktu leczniczego oraz we wskazaniach, które zgodnie z decyzjami administracyjnymi Ministra Zdrowia uprawniały świadczeniobiorcę do odpłatności ryczałtowej (w trybie tzw. refundacji indywidualnej).”

Zarówno w aptekach ogólnodostępnuch i punktach aptecznych pacjent będzie mógł otrzymać nie więcej niż 2 opakowania leku Plaquenil (30 tabl.) na 30 dni bądź 1 opakowanie (60 tabl.) na 30 dni.

Zgodne z obwieszczeniem zakazane jest ordynowanie i wydawanie ww. leków w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym we wskazaniach: COVID-19 albo leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARSCoV-2. Pacjenci z rozpoznaną chorobą COVID-19 wspomnianymi lekami mogą być leczeni wyłącznie w szpitalach do tego przeznaczonych.

Lekarz przepisał Arechin lub Plaquenil – co dalej?

Jeżeli pacjent otrzymał od lekarza receptę na Arechin, powinien skontaktować się z apteką blisko swojego miejsca zamieszkania i zarezerwować lek. Należy wówczas podać unikalny numer identyfikujący receptę (recepta papierowa) lub PESEL i numer PIN (e-Recepta). Farmaceuta zamówi lek w hurtowni producenta, który zostanie dostarczony do apteki. Z kolei lek Plaquenil sprowadzany jest do aptek w trybie „importu interwencyjnego”, dlatego farmaceuta będzie mógł zamówić lek w hurtowni, która otrzymała zgodę na sprowadzanie go do Polski.

Dopiero po telefonicznym potwierdzeniu, że lek został dostarczony, pacjent będzie mógł odebrać leki w aptece.

Ograniczenie sprzedaży leków w innych krajach

Problem masowego wykupywania leków nie jest obecny wyłącznie w Polsce, borykają się z nim także inne kraje Europy. W Szwajcarii wprowadzono racjonowanie leków przeciwgorączkowych, w tym ibuprofenu i paracetamolu. W praktyce oznacza to, że jedna osoba będzie miała możliwość wykupienia maksymalnie jednego opakowania takiego preparatu dziennie. Podobnie sytuacja wygląda we Francji, dlatego rząd podjął decyzję o ograniczeniu sprzedaży leków z paracetamolem. Zdrowi pacjenci mogą kupić maksymalnie jedno opakowanie leku, zaś osobom przejawiającym objawy zakażenia koronawirusem będzie można sprzedać dwa opakowania. Jednocześnie internetowa sprzedaż leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych została zawieszona.

Źródła
http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/28/journal/6046
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-dostepnosci-do-produktow-leczniczych-arechin-i-plaquenil


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów