GIF wycofuje z obrotu 4 serie leku Auroverin MR

Redakcja KtoMaLek.pl 2024-03-20 17:07
Białe tabletki wysypane z wnętrza plastikowego pojemniczka.

20 marca 2024 roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu 4 serie leku stosowanego w leczeniu zespołu jelita drażliwego – Auroverin MR. Decyzja ta jest pokłosiem komunikatu z grudnia ubiegłego roku – wówczas GIF wstrzymał w obrocie jedną serię tego leku. Dlaczego zdecydowano o wycofaniu z obrotu 4 serii tego leku?

Jakie są wskazania do stosowania leku Auroverin MR?

Lek Auroverin MR zawiera chlorowodorek mebeweryny i zaliczany jest do leków działających rozkurczowo na mięśnie gładkie (tzw. spazmolityków), które znajdują się m.in. w przewodzie pokarmowym. Wskazaniem do stosowania leku Auroverin MR objawowe leczenie zespołu jelita drażliwego u dorosłych pacjentów.

Auroverin MR łagodzi ból i skurcze brzucha oraz zaburzenia czynnościowe jelit, które występują w przebiegu IBS. Lek dostępny jest wyłącznie z przepisu lekarza.

Dlaczego wycofano z obrotu 4 serie leku Auroverin MR?

W grudniu ubiegłego roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie serii leku Auroverin MR (numer serii: EMBCD2064A, termin ważności: 07.2025), ponieważ lek nie spełniał wymagań jakościowych w zakresie parametru uwalnianie mebeweryny chlorowodorku. Zdecydowano również o prowadzeniu dalszego postępowania wyjaśniającego.

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia jakościowego producent ustalił, co było przyczyną wystąpienia wady jakościowej i wdrożył odpowiednie działania zapobiegawcze. Jednocześnie przesłał do GIF komunikat, w którym poinformowano, że wykryta niezgodność dotyczy także innych serii leku Auroverin MR i zarekomendowano ich wycofanie z obrotu.

 

Które serie leku Auroverin MR zostały wycofane z obrotu?

Zgodnie z decyzją numer 7/WC/ZW/2024 z dnia 20 marca 2024 r. wycofano z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Auroverin MR (Mebeverini hydrochloridum), o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200mg, opakowanie 60 GTIN 05909991340919, w zakresie serii: 

  • numer serii: EMBCD2064A, termin 07.2025
  • numer serii: EMBCD2065A, termin 07.2025
  • numer serii: EMBCD2066A, termin 08.2025

opakowanie 30 GTIN 05909991340902, w zakresie serii: 

  • numer serii: EMBCD2064A, termin 07.2025

Jednocześnie GIF zakazał wprowadzania do obrotu ww. serii leku.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Aurovitas Pharma Polska sp. z o.o. z w Warszawie.

Niniejszej decyzji GIF nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Źródła:

  1. Decyzja o wycofaniu z obrotu i zakazie wprowadzania do obrotu z dnia 20 marca 2024 r. Dostępna na: https://rdg.ezdrowie.gov.pl/Decision/Decision?id=4470
  2. Charakterystyka Produktu leczniczego Auroverin MR, 200 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Dostępne na: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36851/characteristic (Dostęp: 03.2024)
  3. Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Auroverin MR, 200 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Dostępne na: https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36851/leaflet (Dostęp: 03.2024)

 


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów