Wszystko, co powinniście wiedzieć o realizacji recept

Redakcja KtoMaLek.pl 2017-04-21 00:00
realizacja recept

Recepta jest pisemnym zleceniem lekarskim, które stanowi dla apteki podstawę do przygotowania lub wydania gotowych leków. Jest dokumentem, który farmaceuta powinien archiwizować 5 lat. Pacjent musi wiedzieć, że receptę należy szanować – nie można po niej pisać, zwłaszcza na awersie (przód recepty – strona, na której są dane pacjenta i wypisane leki), gdyż to zdyskwalifikuje refundację leków.

 

Jak długo jest ważna recepta?

Recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni – w ciągu tygodnia musimy wykupić lek, w przeciwnym razie straci ona ważność i nie będzie stanowić podstawy dla farmaceuty do wydania leku. Receptę na pozostałe leki (gotowe i robione) możesz zrealizować w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia.

Odpłatność za leki przepisane na receptę

Leki dzielimy na refundowane oraz nierefundowane – pełnopłatne.

O zniżce na lek decyduje lekarz. Ten, po pierwsze określa jednostkę chorobową, a następnie według urzędowego wykazu leków refundowanych ustala, jaka zniżka przysługuje pacjentowi.

Część leków nie podlega refundacji i są to tzw. leki pełnopłatne. Wyjątek stanowią pacjenci posiadający dodatkowe uprawnienia: inwalidzi wojenni, zasłużeni krwiodawcy oraz żołnierze. Okazując stosowne dokumenty przed farmaceutą, ten uwzględnia refundację.

Tutaj sprawdzisz, czy przepisany lek jest refundowany: https://ktomalek.pl/lekopedia/

Co zawiera kompletna recepta?

Przede wszystkim upewnij się, czy na recepcie są wszystkie dane osobowe: imię, nazwisko, adres, PESEL. Sprawdź, czy zgadza się data wystawienia recepty oraz czy nie brakuje pieczątki placówki medycznej, w której wydano Ci dokument. Jeśli lekarz wypisując receptę dokona na niej zmian, np. coś skreśli, poprawi, to jest zobowiązany tę zmianę podbić pieczątką i zaparafować.

Czy musisz zrealizować ją osobiście?

Recepty nie trzeba realizować osobiście, a osoba odbierająca lek nie ma obowiązku legitymowania się. Farmaceuta może jedynie poprosić o weryfikację danych osobowych z recepty jeśli te są wypisane niewyraźnie lub np. PESEL się nie zgadza.

Kiedy farmaceuta może odmówić wydania przepisanych na recepcie leków?

Farmaceuta ma prawo odmówić sprzedaży leków osobie nietrzeźwej oraz osobie, którą podejrzewa o stosowanie leku niezgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to głównie leków psychoaktywnych, psychotropów, substancji odurzających. Te może kupić wyłącznie osoba pełnoletnia.

Czy dzieci mogą kupować leki?

Farmaceuta może odmówić wydania leków dzieciom poniżej 13. roku życia. Ograniczony dostęp do leków mogą mieć też dzieci między 13. a 18. rokiem życia. Nie istnieje podstawa prawna traktująca dokładnie o uprawnieniach sprzedaży leków dzieciom. Farmaceuta kieruje się w tym przypadku swoją wiedzą, bezpieczeństwem leku itp.

Czy możesz poprosić o zamiennik leku wpisanego na receptę?

Farmaceuta ma ustawowy obowiązek informowania o dostępności tańszych odpowiedników leków, natomiast o zamianie decyduje pacjent. Istnieje wyjątek od tej zasady - jeśli lekarz zaznaczy na recepcie NZ (nie zamieniać), farmaceuta nie ma prawa wydać innego leku niż ten, którego nazwa jest podana na recepcie.

Odpis recepty – czym jest?

Odpis recepty jest wydawany jeżeli pacjent nie wykupuje jednorazowo wszystkich leków wymienionych na dokumencie. Obecnie należy realizować odpisy w terminie ważności recepty, czyli maksymalnie 30 dni od daty wystawienia recepty. Odpis nie przedłuża terminu wykupienia leku, jedynie rozdziela koszty.

Tutaj sprawdzisz, gdzie jest dostępny Twój lek: KtoMaLek.pl – dzięki tej wiedzy, jednorazowo nabędziesz wszystkie zalecone przez lekarza farmaceutyki.

Czy farmaceuta może wydać lek dostępny wyłącznie na receptę, kiedy pacjent nie ma recepty?

Owszem, istnieje taka możliwość. Jest to tzw. Recepta Farmaceutyczna, której wydanie jest uregulowane przez ustawowy zapis. Mianowice, pacjent może otrzymać lek standardowo dostępny na receptę, kiedy tej nie posiada, wyłącznie w przypadku leków „na ratunek życia”. Są to m.in. leki stosowane stale przez pacjenta, których dawkowania nie można przerwać, np. leki hipotensyjne, hormony tarczycowe, diabetologiczne, hipolipemizujące, p/arytmiczne etc. Recepta farmaceutyczna jest zawsze płatna 100%.

Czy lekarz może przepisać kilka opakowań leku na jednej recepcie?

Ilość leków wystawionych jednej recepcie jest ograniczona.

Recepta może maksymalnie zawierać:

  • 5 leków gotowych lub
  • 1 lek recepturowy lub
  • 1 lek psychotropowy lub
  • 1 leku ze środkiem odurzającym.

Jeśli zapisane są na recepcie więcej niż dwa opakowania tego samego leku, to musi być na niej uwzględnione dawkowanie. W przeciwnym razie farmaceuta może wydać tylko dwa najmniejsze, zarejestrowane w wykazie opakowania. Tym sposobem, pacjent zamiast 56, może otrzymać 14 tabletek.

e-Recepta - jak to działa?

16 lutego 2018 roku rusza pilotaż e-Recepty. Na początku program będzie prowadzony w dwóch miejscowościach województwa mazowieckiego, jednak docelowo ma objąć cały kraj. Zgodnie z wprowadzoną ustawą, e-Recepta będzie w powszechnym użyciu od dnia 1 stycznia 2020 roku.

W jaki sposób będą wystawiane e-Recepty? Uprawiony do tego celu pracownik medyczny wystawi i cyfrowo podpisze e-Receptę, która zostanie wprowadzona do systemu informatycznego. Pacjent otrzyma wydruk takiej recepty, na której będą widoczne wszystkie niezbędne informacje wraz z kodem dostępowym i kluczem. Dostępna ma być również możliwość otrzymania recepty w wersji "mobilnej", za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Później wystarczy już tylko okazać receptę farmaceucie. Jeżeli pacjent zdecyduje się na założenie internetowego konta pacjenta, wydruk recepty nie będzie mu potrzebny.

Dla pacjentów jest to ogromne ułatwienie, gdyż wyeliminowany zostanie problem czytelności i wiarygodności recept. Co więcej, każdy lek na recepcie będzie można zrealizować w innej aptece, co do tej pory było niemożliwe.


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów