We wrześniu dzieci wrócą do szkół. Jakie są wytyczne MEN, MZ i GIF dla szkół w dobie COVID-19?

Redakcja KtoMaLek.pl 2020-08-05 16:13
We wrześniu dzieci wrócą do szkół

Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią Ministra Edukacji, od 1 września 2020 r. dzieci wrócą do szkół, by rozpocząć naukę w tradycyjny sposób. Przedstawiciele Ministerstwa już od pewnego czasu informowali, że pracują nad zasadami organizacji zajęć dydaktycznych. Efektem tego są szczegółowe wytyczne dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek edukacyjnych. Jak będzie wyglądała nauka szkolna po wprowadzeniu reżimu sanitarnego?

Powrót do szkół po półrocznej przerwie

Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa 12 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji zdecydowało o zawieszeniu funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Z początku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie odbywały się wcale, jednak po tej krótkiej przerwie wprowadzono edukację zdalną. Nauczyciele prowadzili zajęcia online, co przybierało różne formy, w zależności od wieku dzieci oraz dostępnych warunków technicznych. 

Sytuacja ta była problematyczna dla wszystkich – szkół i ich dyrektorów, nauczycieli, dzieci oraz rodziców. Wraz z nadejściem końca roku szkolnego zaczęto rozważać nowe scenariusze związane z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Zgodnie z najnowszym komunikatem Ministerstwa Edukacji, dzieci rozpoczną naukę w tradycyjnym trybie już od 1 września, choć na zmienionych zasadach.

Nauka w szkole – na jakich zasadach?

Od września do szkół będą mogły uczęszczać dzieci, u których nie występują objawy mogące sugerować infekcje dróg oddechowych. Co ważne, aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

WAŻNE!

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek!

Rodzice lub opiekunowie będą mogli odprowadzać dzieci do szkoły (tylko jeden opiekun), jednakże muszą przestrzegać określonych reguł:

  • nie mogą przejawiać objawów choroby dróg oddechowych;
  • przed wejściem do budynku szkoły muszą dezynfekować ręce lub założyć jednorazowe rękawiczki oraz zasłonić usta i nos;
  • w budynku muszą zachować odpowiedni dystans (minimum 1,5 metra) wobec dzieci, innych opiekunów i pracowników szkoły

Przy wejściu do budynku placówka powinna zapewnić dostęp do środka dezynfekującego, aby każda osoba wchodząca na teren szkoły mogła zdezynfekować dłonie. Ponadto szkoła powinna mieć na stanie termometr bezdotykowy, aby dokonywać pomiarów temperatury wśród uczniów. Jeżeli u dziecka występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel), należy je odizolować od innych dzieci i bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie rodziców lub opiekunów.

Nowe zasady higieny w szkole

Tym, co się nie zmienia, są ogólne zasady higieny. Nauczyciele powinni uczulać dzieci w kwestii częstego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, a także po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem i po wyjściu na zewnątrz. Należy także zwracać uwagę na zasłanianie nosa i ust podczas kichania lub kaszlu (zaleca się kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe) oraz unikanie dotykania twarzy, w tym oczu, nosa i ust.

Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co godzinę, najlepiej w trakcie przerwy lub zawsze, gdy jest to konieczne. Wszystkie przedmioty w klasach, a także sprzęty sportowe na sali gimnastycznej powinny być regularnie dezynfekowane i czyszczone. Jeżeli danego przedmiotu nie da się skutecznie umyć i zdezynfekować, trzeba go usunąć z klasy lub uniemożliwić dostęp do niego. Dodatkowo w salach gimnastycznych podłogi powinni być myte i dezynfekowane po każdym dniu zajęć lub po każdych zajęciach. Ministerstwo rekomenduje, by korzystać z możliwości organizacji zajęć sportowych oraz przerw na terenie boiska szkoły lub terenów szkolnych.

Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów, za wyjątek młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoje przybory szkole i podręczniku uczniowie mogą przechowywać we własnej szafce lub tornistrze, a także na stoliku szkolnym. Niewskazane jest, by dzieci wymieniały się między sobą przyborami szkolnymi.

Wariant tradycyjny, mieszany i zdalny

Co do zasady we wszystkich szkołach obowiązywać będzie tradycyjna forma kształcenia. Jeśli jednak na terenie danej gminy lub powiatu wystąpi zagrożenie epidemiologiczne, dyrektor szkoły może zawnioskować o wprowadzenie częściowej lub całkowitej edukacji zdalnej. Będzie to zależne od opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W ciągu najbliższych tygodni Ministerstwo Edukacji będzie organizować spotkania z kuratorami oświaty i dyrektorami szkół celem przedstawienia rekomendacji oraz omówienia organizacji nadchodzącego roku szkolnego. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji nauki w szkołach dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz witrynie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć, jak będzie przebiegać organizacja pracy w bibliotekach szkolnych, stołówkach, czy szkolnych gabinetach stomatologicznych.

Źródła:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów