Tych leków może zabraknąć w aptekach (marzec 2019 r.)

2019-03-14 15:22
Tych leków może zabraknąć w aptekach (marzec 2019 r.)

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano znowelizowane obwieszczenie dotyczące leków zagrożonych brakiem dostępności. Wykaz ten resort zdrowia aktualizuje co dwa miesiące. Jakie zmiany naniesiono na listę? Czy lista ponownie została poszerzona o kolejne preparaty?

Wykaz leków trudno dostępnych w liczbach

Na mocy ustawy Prawo farmaceutyczne Minister zdrowia zobowiązany jest co dwa miesiące publikować aktualne obwieszczenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Najnowszy wykaz pojawił się w Dzienniku Urzędowym 12 marca 2019 r. Znalazło się na nim 341 różnych leków, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego wykazu. Styczniowa lista zawierała 338 preparatów.

Na wykazie ponownie znalazły się insuliny, szczepionki, leki przeciwzakrzepowe oraz preparaty stosowane w leczeniu astmy i POChP. Jaki cel przyświeca Ministerstwu przy publikacji tego wykazu? Ma on chronić konkretne grupy leków przed nielegalnym wywozem za granicę, a także dostarczać pacjentom informacji na temat dostępności leków. Informacje na temat leków gromadzone są zgodnie z tzw. ustawą antywywozową. Zgodnie z jej zapisami, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni zgłaszają do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego te leki, których brakuje w 5 proc. aptek danego województwa. Następnie tę informację GIF przekazuje bezpośrednio do resortu zdrowia.

Dwa nowe leki na wykazie

Do wykazu dołączyły dwa leki:

  • Berinert (w dawce 500 j.m./ml. i 1500 j.m./ml.) - to lek, który zawiera ludzki inhibitor C1-esterazy (ludzkie białko). Stosuje się go w profilaktyce i leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego typu I i II. Obie dawki leku zostały objęte refundacją.
  • Xeplion (w dawce 75 mg, 100 mg i 150 mg) - preparat ten zawiera paliperydon, substancję należącą do grupy leków przeciwpsychotycznych. Wskazany jest w leczeniu podtrzymujących schizofrenni u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych wczesnie paliperydonem lub rysperydonem. Ten lek również objęty jest dofinansowaniem ze strony państwa.

Leki wykreślone z listy

W tym wypadku zmiany również są niewielkie. Z marcowego wykazu usunięto jedynie dwa rodzaje opakowań preparatu Tuberculin PPD RT23 SSI - 1 i 10 fiolek po 5 ml. Podaje się go w celu zdiagnozowania, czy u pacjenta kiedykolwiek miało miejsce zakażenie prątkami gruźlicy. Na liście pozostały opakowania 1 i 10 fiolek po 1,5 ml.

Leki trudno dostępne - jak ich szukać?

Jak widać, wykaz nie uległ znaczącym zmianom, co oznacza, że nadal znajduje się na nim wiele leków. Mimo starań Ministerstwa Zdrowia część z nich figuruje na liście już od wielu miesięcy. Są to m.in. leki przeciwzakrzepowe (Clexane, Vessel Due F, Xarelto), insuliny (Humalog, NovoMix 30 Penfill, Levemir, Lantus), szczepionki przeciw chorobom zakaźnym (Infanrix Hexa, Infanrix - IPV + Hib, M-M-RvaxPro) oraz grypie (Influvac Tetra), a także preparaty mlekozastępcze dla dzieci na diecie eliminacyjnej (Nutramigen 2 LGG, Neocate Junior, Bebilon pepti 2 DHA).

Poszukiwania tych leków w aptekach to dla pacjentów ogromny problem. Często wiąże się to z krążeniem od apteki do apteki, by znaleźć potrzebny farmaceutyk. Kłopot z dostępnością tych leków ma związek z ich nielegalnym wywozem poza granice kraju. Przyczyną są stosunkowo niskie ceny leków  refundowanych w Polsce, które za granicą sprzedawane są za wielokrotność wyznaczonej ceny. Ministerstwo Zdrowia podejmuje kolejne kroki, aby ukrócić ten proceder, na razie z marnym skutkiem.

Pomocny w szukaniu leków trudno dostępnych jest wyszukiwarka KtoMaLek.pl. Wystarczy podać lokalizację oraz nazwę szukanego preparatu, a serwis wyświetli listę najbliższych aptek, które posiadają go na stanie. Opcja rezerwacji daje pewność, że leku nikt przed nami nie wykupi.

Pełen wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2019/26/journal/5354 


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów