Od 15 maja zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu

Redakcja KtoMaLek.pl 2021-05-07 17:02
Żółte tło. Kobieta ściąga z twarzy maseczkę jednorazową.

Pod koniec kwietnia rządzący przedstawili harmonogram łagodzenia obostrzeń w maju. Jednym z najważniejszych punktów było zniesienie obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni, co miało nastąpić w połowie maja. Wieczorem 6 maja zostało opublikowane rozporządzenie, które szczegółowo reguluje to zagadnienie.

Bez maseczki na świeżym powietrzu

To zmiana, na którą czekało wiele osób. Nakaz noszenia maseczek obowiązywał od 10 października 2020 r., zarówno w przestrzeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia od 15 maja noszenie maseczek ochronnych nie będzie już wymagane, jednak zapis ten jest ograniczony czasowo do 5 czerwca. Oznacza to, że przebywając na otwartej przestrzeni nie trzeba będzie zasłaniać nosa i ust, o ile możliwe jest zachowanie odległości 1,5 metra od innych osób. Mowa o takich miejscach, jak: lasy, parki, ogrody botaniczne, zabytkowe zieleńce, rodzinne ogródki działkowe, plaże.

Warunkiem koniecznym do zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu było osiągnięcie wskaźnika zakażeń poniżej 15 na 100 tysięcy osób. Warunek ten został spełniony 4 maja i wiele wskazuje na to, że wskaźnik ten nadal będzie spadał.

Gdzie nadal należy nosić maseczkę?

W pozostałych przypadkach niewiele się zmieniło, maseczki nadal należy nosić, gdy:

 • poszukamy się środkiem transportu zbiorowego;
 • znajdujemy się na drodze lub placu, cmentarzu, promenadzie, bulwarze, parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów;
 • na terenie nieruchomości wspólnych;
 • w budynkach użyteczności publicznej (np. budynki administracji publicznej, placówki kulturalne, kościoły, szpitale, szkoły);
 • w zakładzie pracy, gdy w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);
 • w centrach i galeriach handlowych, na straganach.

Kto nie musi nosić maseczki?

Nakaz noszenia maseczki nie obowiązuje m.in. w przypadku:

 • prowadzenia samochodu, motocykla, czterokołowca lub motoroweru, a także w przypadku osób, które są przewożone takimi pojazdami i używają kasków ochronnych;
 • osób kierujących środkami transportu publicznego;
 • dzieci do ukończenia 5. roku życia;
 • osób z zaburzeniami rozwoju lub psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim; osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu nosa lub ust; osób cierpiących na zaawansowane choroby neurologiczne, układu oddechowego i krążeniowego, które przebiegają z niewydolnością oddechową lub krążeniową;
 • osób podczas sprawowania kultu religijnego;
 • osób przebywających na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
 • podczas zawierania związku małżeńskiego zarówno w Urzędzie Stanu cywilnego, jak i kościele.

Szczegółowy wykaz takich wyjątków został uwzględniony w rozporządzeniu.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf 


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów