Nowe zadania farmaceutów i projekt leków za 5 zł

Redakcja KtoMaLek.pl 2021-05-21 15:05
nowe zadania farmaceutów

Pandemia wymusiła wprowadzenie w życie nowych rozwiązań i kolejne zawody medyczne zostały dopuszczone do kwalifikowania oraz wykonywania szczepień. Miejmy nadzieję, że tak już pozostanie. W kwietniu pojawiły się też ważne projekty związane m.in. z lekami.

System ochrony zdrowia

W ostatnich dniach kwietnia do konsultacji społecznych trafił projekt Narodowego Planu Dla Chorób Rzadkich. Tak, tak, to ten dokument, o którym rozmawiamy od kilkunastu lat, a od kilku lat oczekuje go od nas Unia. I wiele razy mówiono, że jest już gotowy. Tym razem mamy już wersję, która po pre-konsultacjach trafiła do konsultacji i może wreszcie będzie przyjęta. Dokument ten jest ważny, bo uporządkuje organizację świadczeń, ścieżki pacjenta, a także da szansę na refundację kolejnych terapii.

Nie doczekaliśmy się przedstawienia ostatecznych propozycji co do dalszego losu szpitali, które rząd planował oddać w zarządzanie np. wojewodom lub specjalnej agencji, być może i z majątkiem. Zespół ds. restrukturyzacji szpitali publicznych rekomendacje miał wydać w marcu, dostał kolejny miesiąc, ale przy zamykaniu tego numeru, nadal nie było wiadomo, jakie one będą.

W Sejmie odbyło się kilka posiedzeń komisji i zespołów poświęconych krajowej sieci onkologicznej oraz podobnemu rozwiązaniu w postaci pilotażu sieci kardiologicznej. Z kolei MZ i NFZ opublikowały przepisy o rehabilitacji poCOVID-owej. Ale w porównaniu do propozycji Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na czym bazowano, znacznie ograniczono dostępność tych świadczeń dla pacjentów i stawki za ich realizację – i to nawet kilkukrotnie. I tak przykładowo wstępna wizyta w poradni zamiast ponad 70 zł, kosztować ma 25 zł i trwać 50 minut. Ma to starczyć na opłacenie pracownika i partycypację w kosztach utrzymania całej placówki, dezynfekcję, środki ochrony osobistej. Patrząc na to rozwiązanie trudno wierzyć, że płace dla fizjoterapeutów będą kiedyś godne. Przypomnijmy, że najniższa dopuszczalna w Polsce płaca dla pracowników, także tych bez jakiegokolwiek wykształcenia, wynosi w tym roku dla umów cywilnoprawnych od 18,30 zł.

Płace i dodatki

Po tygodniach dyskusji, 29 kwietnia MZ poinformowało partnerów społecznych, że prezentowane wcześniej propozycje zmian ustawy o płacach minimalnych chce szybko skierować do przyjęcia przez rząd, a w maju w ciągu jednego posiedzenia doprowadzić do ich przegłosowania przez Sejm. Nowelizacja przewiduje, że najniższe płace będą wyrównane do ustawowego minimum nie na koniec tego roku, a już od 1 lipca. Zwiększa też wysokość pensji nawet o ponad 1000 zł. Grupom, które środki na podwyżki miały z osobnego strumienia, gwarantuje, że na zmianach nie stracą. Zaproponowane stawki podzieliły środowisko. Wszyscy uważają, że są za niskie, są też wątpliwości co do zaszeregowania różnych pracowników. Część organizacji reprezentujących pracowników medycznych postulowała ich odrzucenie, a inne chciały zapewnić jakiekolwiek podwyżki od lipca i kontynuować rozmowy. Zresztą samo MZ stwierdziło, że prace nad kolejnymi zmianami przepisów są planowane. Minister Adam Niedzielski czeka tu m.in. na publikację przez rząd projektu Nowego Ładu (termin jest przesuwany). Poza tym, do końca drugiej dekady maja MZ czeka na propozycje zmian w strukturze grup zawodowych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ponadto zapowiedziano, że dla pracowników mających kontakt z pacjentami COVID-owymi, a nie mających za to specjalnych dodatków (np. salowe, asystenci), wypłacona będzie jednorazowa premia. MZ nie podało po spotkaniu jaka, ale NSZZ poinformowało, że ma wynieść ok. 5 tys. zł.

Leki i wyroby medyczne

O wyrobach medycznych mówi się dość rzadko, ale w kwietniu pojawiła się ku temu okazja, ponieważ MZ przedstawiło projekt zmian w przepisach określających m.in. wysokość dofinansowania części z nich, okresy użytkowania i inne parametry.

Jeśli chodzi o leki, ale też wyroby medyczne, odnotować warto, że Lewica złożyła w Sejmie od dawna zapowiadany projekt zmian ustawy refundacyjnej oraz projekt rozporządzenia do niej. Przewidują szereg zmian m.in. ustalenie, że leki na receptę będą refundowane tylko na dwa sposoby: albo będą całkiem bezpłatne albo za 5 zł – w miejsce ryczałtów i różnych poziomów odpłatności. Projekt przewiduje też np. mechanizm ograniczenia możliwości podnoszenia urzędowych cen zbytu leków. Z pewnością zostanie albo zamrożony, albo odrzucony przez PiS. Jednak jak pokazują doświadczenia choćby z 2 mld zł dla TVP i opozycyjnym projektem by przekazać je na onkologię, opozycyjne projekty – o ile zdobędą pozytywne oceny społeczeństwa – są przez rząd przyjmowane w okrojonej formie jako własne. Zresztą podobnie było z regulacjami o procencie PKB na zdrowie czy wspomnianej już ustawie o płacach, gdzie obywatelskie projekty blokowano, a podawano własne.

Powoli toczą się prace mające faktycznie uruchomić pieniądze z Funduszu Medycznego. Po raz pierwszy w historii przygotowywana jest lista leków o wysokim poziomie innowacyjności. Eksperci, biorąc pod uwagę przepisy typowali po 20–30 takich cząsteczek spełniających wymogi. Tylko 11 terapii znalazło się na wykazie przygotowanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Za priorytetowe do sfinansowania z Funduszu Medycznego podczas posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT wskazano tylko cztery terapie, w tym dwie genowe. Odpadły m.in. leki onkologiczne. Ostateczną listę ustali MZ. Leki te trafią na szybką ścieżkę refundacji, ale decyzje będą wydawane dla nich w tym trybie tylko na dwa lata.

W życie weszły w kwietniu przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty, a dodatkowo ukazał się raport MZ „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Zespół ds. opieki farmaceutycznej przeanalizował m.in. możliwości wdrożenia siedmiu wybranych usług farmaceutycznych. Jedną z nich jest usługa „Nowy Lek”. To rodzaj konsultacji farmaceutycznej towarzyszącej wydaniu pacjentowi po raz pierwszy produktu leczniczego, którego wcześniej nigdy nie stosował. Usługa taka byłaby świadczona głównie dla chorych na choroby przewlekłe.

Kadry

Filip Urbański został pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych. To nowe stanowisko. Urbański jest zastępcą Dyrektora Departamentu Centrum Analiz w Centrum e-Zdrowia i zastępcą dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Od 20 kwietnia 2021 r. nowym dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest Jan Gessek. To ekspert w zakresie Zdrowia Publicznego, wykładowca akademicki. Od 2018 roku pełnił funkcję zastępcy, a następnie dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia. Swoją ścieżkę zawodową w sektorze ochrony zdrowia rozpoczynał w zespołach ratownictwa medycznego, w Toruniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu.

Tomasz Augustyniak, odwołany w styczniu Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, został zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Aleksandra Kurowska

Redaktorka naczelna Cowzdrowiu.pl

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów