Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2018 r.

Redakcja KtoMaLek.pl 2018-02-23 15:19
nowa lista leków refundowanych 2018

Z dniem 1 marca 2018 r. zaczęła obowiązywać zaktualizowana lista leków refundowanych. Jakie nowe preparaty zostały objęte refundacją, a które nie znalazły się ponownie na liście? Jakie zmiany zostaną wprowadzone na liście leków 75+?

Lista leków refundowanych – nowe produkty

Poprzednia lista leków refundowanych obowiązywała od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo poinformowało, że do obwieszczenia dodane zostaną w sumie 92 produkty lecznicze, w tym:

  • 70 produktów leczniczych (w ramach listy aptecznej),
  • 6 wyrobów medycznych (w ramach listy aptecznej),
  • 16 produktów leczniczych (w ramach programów lekowych).

Wśród informacji istotnych dla pacjentów warto podkreślić, że dla 283 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 56,70 zł do 0,01 zł), zaś dla 874 produktów ta dopłata wzrośnie (od 113,40 zł do 0,01 zł). W przypadku 731 produktów spadną ceny detaliczne brutto (172,93 zł do 0,01 zł), dla 179 produktów ceny detaliczne brutto wzrosną (od 10,21 zł do 0,01 zł).
Wiadomo również, że w obwieszczeniu nie znajdzie się 45 produktów leczniczych, które były wyszczególnione na styczniowej liście.

Banner kierujący do listy leków refundowanych.

Lista apteczna i programy lekowe – co się zmieni?

W przypadku list aptecznych wiadomo o jednej zmianie - refundacją został objęty lek Formetic (metforminum), wskazany przy zespole policystycznych jajników. Większe zmiany widoczne są w programach lekowych. Refunfacją objęte zostały:

  • Dysport (Clostridium botulinum typ A) - lek stanowi kolejna opcję terapeutyczną w programie lekowym „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (ICD-10 I61, I63, I69)”, 
  • Ofev (nintedanib) - jest nową substancją czynną i kolejną opcją terapeutyczną w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc w ramach programu lekowego „Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu (ICD-10 J 84.1)”,
  • Gilenya (fingolimod) - objęty refundacją w ramach nowej treści programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej  postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)” - zniesiono ograniczenie czasowe w stosowaniu leku oraz rozszerzono populację pacjentów leczonych fingolimodemem przy szybko rozwijającej się ciężkiej postaci SM,
  • Revolade (eltrombopag) - objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)” oraz „Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną (ICD-10 D69.3)”
  • Synagis (paliwizumab) - rozszerzono refundację w ramach programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10  P 07.2, P07.3, P 27.1)” także dla dzieci urodzonych między 28. a 32. tygodniem wieku ciążowego.

Zmiany na liście leków 75+

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało także zmiany na liście "75+" zapewniając, że znajdzie się na niej jeszcze więcej bezpłatnych leków dla seniorów. Wśród nich maja się znaleźć:

  • doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy limitowej 16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe – pochodne sulfonylomocznika (substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum),
  • leki przeciwzakrzepowe z grupy limitowej 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K  (substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Lista dostępna jest również na stronie Ministerstwa Zdrowiahttps://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-26-lutego-2018-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2018

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów