Lista leków zagrożonych brakiem dostępności (lipiec 2021 r.)

Redakcja KtoMaLek.pl 2021-07-26 17:12
Niebieskie tło. Buteleczka z brązowego szkła, obok rozsypane kolorowe tabletki i kapsułki.

9 lipca 2021 roku ukazał się znowelizowany wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Jakie zmiany wprowadzono w porównaniu do majowego wykazu?

Lista antywywozowa w liczbach

Lista antywywozowa publikowana jest regularnie co dwa miesiące. Jest to związane z ustawowym obowiązkiem, ciążącym na Ministrze Zdrowia. Celem publikacji tej listy jest bieżące informowanie pacjentów oraz zapobieganie wywozowi leków poza granice kraju. Wykaz tworzy się na podstawie danych dostarczanych przez apteki. Jeżeli danego leku brakuje w co najmniej 5% aptek ogólnodostępnych danego województwa, apteki informują o tym Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne, a te przesyłają zgromadzone informacje do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który następnie przekazuje je do Ministerstwa Zdrowia.

W maju na liście antywywozowej znalazły się 383 produkty, nieco więcej niż w przypadku wcześniejszego wykazu. Tym razem można zaobserwować tendencję spadkową, gdyż najnowszy wykaz zawiera 278 opozycji, czyli o 105 mniej niż na liście majowej.

Które leki zniknęły z listy antywywozowej?

Lista antywywozowa skurczyła się o kilka grup leków. Najbardziej zauważalną kategorią są preparaty stosowane w leczeniu astmy i POChP, takie jak Atimos, Bufomix Easyhaler, Flixotide, Fostex, Oxis Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler. Z listy zniknęły też preparaty stosowane w niedoczynności tarczycyEuthyrox i Letrox we wszystkich dawkach (w sumie 22 produkty). Zrezygnowano również z nadzoru nad pięcioma substancjami czynnymi, które do tej pory stosowano przy hospitalizacji pacjentów z chorobą COVID-19:

  • cisatrakurium – lek stosowany w anestezjologii w celu zwiotczenia mięśni w przebiegu znieczulenia ogólnego do zabiegów chirurgicznych i diagnostyczno-terapeutycznych oraz w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej i wentylacji kontrolowanej na OIOM (Cisatracurium Accord, Cisatracurium Kabi, Cisatracurium Kalceks, Cisatracurium Noridem, Nimbex);
  • fentanyl – opioidowy lek przeciwbólowy, który stosuje się w anestezjologii i leczeniu ostrego i przewlekłego bólu. (Fentanyl Kalceks, Fentanyl WZF);
  • midazolam - krótko działająca pochodna benzodiazepiny o szybkim i silnym działaniu uspokajającym i nasennym, anestetycznym i rozluźniającym mięśnie (Midazolam Accord, Midazolam Kalceks, Midazolam Sandoz.
  • propofol – szybko i silnie działający anestetyk dożylny (Diprivan, Plofed 1%, Propofol 1% Fresenius,  Propofol 1% MCT/LCT Fresenius, Propofol Baxter, Provive, Propofol Sandoz, Propofol-Lipuro, Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml) emulsja do wstrzykiwań lub infuzji);
  • noradrenalina – stosuje się ją w groźnych stanach niedociśnienia tętniczego celem przywrócenia prawidłowych jego wartości (Sinora).

Z tego względu z listy zniknęły również wyroby medyczne, takie jak reduktory montowane do butli tlenowych, dozownik tleny i punkty poboru gazów medycznych. Ponadto z wykazu usunięty został lek Convulex (150, 300 i 500 mg), który stosuje się m.in. u pacjentów zmagających się z padaczką i chorobą afektywną dwubiegunową, a także przeciwnadciśnieniowy preparat Cardura XL oraz stosowany w terapii choroby Parkinsona lek Viregyt-K.

Nowe leki na wykazie

Mimo wykreślenia wielu preparatów z listy, pojawiło się na niej kilka nowych pozycji. Dołączono m.in. lek Controloc (20 i 40 mg), który stosuje się w chorobach przewodu pokarmowego, kolejne dawki i wielkości opakowań leku Eliquis, stosowany w leczeniu schizofrenii preparat Trevicta, czy system transdermalny Matrifen (opioidowy lek przeciwbólowy).

Leki trudnodostępne – jak ich szukać?

Zdarza się, że zakup niektórych leków nastręcza pacjentom trudności. Ograniczona dostępność pewnych preparatów najczęściej wiąże się z tym, że trzeba ich szukać w okolicznych aptekach, to z kolei wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu.
Narzędziem ułatwiającym szukanie leków w aptekach stacjonarnych jest serwis KtoMaLek.pl. To intuicyjna wyszukiwarka internetowa, pozwalająca sprawdzić dostępność potrzebnych leków, umożliwiająca ich rezerwację w pobliskich aptekach. Wystarczy podać swoją lokalizację i wpisać nazwę leku, a system błyskawicznie wygeneruje listę okolicznych aptek, które mają wybrany preparat na stanie.

Źródłohttp://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2021/50/akt.pdf

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów