Błędy w projekcie listy leków refundowanych

Redakcja KtoMaLek.pl 2018-12-18 15:32
Błędy na liście leków refundowanych

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych. Mimo wielu tygodni prac nad nowym wykazem, znalazło się na nim wiele błędów, które wywołały duże kontrowersje. Już następnego dnia po publikacji projekt został usunięty ze strony resortu zdrowia.

Jeden dokument, dużo błędów

Tym razem projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się wyjątkowo wcześnie, bo już 12 grudnia 2018 r. Dzięki temu resort zdrowia pozostawił sobie więcej czasu na wprowadzenie ewentualnych zmian po zgłoszonych poprawkach. Miało to być również ułatwieniem dla pacjentów i aptek. Nie przypuszczano jednak, że w projekcie znajdzie się tak wiele błędów. Było ich na tyle dużo, że projekt następnego dnia usunięto ze strony. Jako przyczynę wskazano błąd algorytmu obliczającego.

Braki leków, złe wyliczenia

Na wykazie roiło się od błędów w dotyczących limitów refundacji leków. Było także wiele nieprawidłowości dotyczących cen detalicznych leków oraz poziomu dopłat przez pacjentów

Swoje uwagi zgłosiła również grupa Adamed, która poczuła się poszkodowana tym, w jakim kształcie opublikowano projekt. Na liście nie znalazło się bowiem kilkanaście leków tego producenta. Ministerstwo tłumaczy się tym, że firma nie otrzymała pozytywnej opinii ekonomicznej, czego powodem był brak zgody na obniżki cen leków. Ostatecznie jednak zmieniono tę decyzję i czternaście leków grupy Adamed ponownie wróciło na listę.

Na ostateczne brzmienie wykazu musimy jeszcze poczekać. Na razie Ministerstwo Zdrowia na łamach swojej strony opublikowało poprawiony projekt, który zawiera 39 nowych pozycji w porównaniu z wcześniejszą publikacją. Uwagi do projektu można zgłaszać do 18 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną. Należy mieć nadzieję, że tym razem resortowi zdrowia uda się uniknąć błędów.


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów