Narodowy Program Szczepień – zmiana kolejności szczepień

Redakcja KtoMaLek.pl 2021-01-20 16:06
Narodowy Program Szczepień – zmiana kolejności szczepień

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 20 stycznia 2021 roku, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień poinformował, że nastąpi korekta rozporządzenia w zakresie kolejności szczepień. Zmiany dotyczyć będą etapu pierwszego, który zostanie podzielony na trzy części.

Zainteresowanie szczepieniami w etapie I

15 stycznia ruszyła rejestracja na terminy szczepień dla osób, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia rejestrować się będą osoby po 70. roku życia. Osoby te będą mogły szczepić się w ramach pierwszego etapu szczepień, który ma się rozpocząć 25 stycznia. O starcie rejestracji dla kolejnych grup pacjentów rząd będzie informował na bieżąco.

W ramach etapu 0 zaszczepionych przeciwko COVID-19 zostało ponad 541 tysięcy osób (stan na 20.01.2021 r.). Są to pracownicy służb medycznych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, a także pensjonariusze domów pomocy społecznej. Jednocześnie zarejestrowanych do szczepienia zostało już 670 tysięcy seniorów (stan na 20.01.2021 r.) z grupy 80+.

Zmiana kolejności szczepień w etapie I

Według początkowych założeń w ramach pierwszego etapu szczepieni mieli być pensjonariusze DPS-ów, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz pozostałych miejsc stacjonarnego pobytu, jak również osoby powyżej 60. roku życia (począwszy od najstarszych pacjentów), nauczyciele i pracownicy służb mundurowych. Niemniej w ostatnim czasie do resortu zdrowia i KPRM napłynęły liczne uwagi dotyczące przebiegu programu szczepień. Podkreślano w nich, by szczepieniom osób chorych na choroby przewlekłe nadać wyższy priorytet.

Na podstawie rekomendacji Rady Medycznej zdecydowano o korekcie etapu I szczepień, który podzielono na trzy grupy:

  • etap 1a - seniorzy po 60. roku życia;
  • etap 1b - pacjenci z chorobami przewlekłymi (osoby dializowane, po przeszczepach, z chorobami nowotworowymi, wentylowane mechanicznie);
  • etap 1c - nauczyciele oraz służby mundurowe.

Rozporządzenie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 wkrótce zostanie zaktualizowane o te zapisy. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zmiana-kolejnosci-szczepien-chorzy-przewlekle-priorytetowi


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów