Leki na receptę już niedługo kupisz przez internet

Redakcja KtoMaLek.pl 2018-07-18 16:06
szukanie leków ktomalek

Dobra informacja dla pacjentów! Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli znowelizowany projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którym wcześniej procedowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Oznacza to, że przyjęta została także poprawka, która dopuszcza wysyłkową sprzedaż leków na receptę

Istotna poprawka do projektu

Już od dłuższego czasu posłowie zasiadający w Komisji Zdrowia pracowali nad zmianami w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ich pracy jest dostosowanie przepisów do tak innowacyjnych rozwiązań w opiece zdrowotnej, jak e-recepta. W trakcie ostatniego posiedzenia zgłoszono kilka poprawek, w tym poprawkę posła Tomasza Latosa do artykułu 68 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zasłużyła ona na szczególną uwagę mediów, gdyż dotyczyła wysyłkowej sprzedaży leków wydawanych na receptę. Brzmi ona w następujący sposób:

„Art. 68.
ust. 3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:

1. bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta;
2. z przepisu lekarza, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
(…)
ust. 3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu produktów leczniczych.”

Zmiany te zostały zatwierdzone podczas posiedzenia komisji. 20 lipca 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas 67. posiedzenia przyjął w całości projekt ustawy. Nowelizacja ustawy obejmuje także zmiany dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), a także możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Jak to ma działać?

Sprawa jest świeża, trudno zatem o szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania. Przedstawiciele resortu zdrowia tłumaczą, że internetowy zakup leku na receptę będzie możliwy tylko w przypadku wystawienia e-recepty przez lekarza lub pielęgniarkę. Ma to być ogromnym ułatwieniem dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Kwestia weryfikacji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nadal jest otwarta, jednak pojawiły się propozycje, by wprowadzić na recepcie dodatkowe oznaczenie, podobne do tego stosowanego przy lekach dla seniorów. 

Kontrowersje związane z projektem

Przegłosowanie poprawki wzbudziło wiele kontrowersji, zwłaszcza w środowisku farmaceutów. Istnieją bowiem uzasadnione obawy, że wprowadzone zmiany będą ogromnym polem do nadużyć. Taka zmiana otwiera furtkę do nielegalnego wywozu leków za granicę. Ministerstwo Zdrowia uspokaja jednak, że system e-recepty umożliwia dokładne monitorowanie informacji na temat tego, kto i w jakiej ilości wystawia recepty oraz szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości. W projekcie znalazła się także poprawka, która mówi o tym, że Minister Zdrowia będzie miał możliwość określić w rozporządzeniu wykaz produktów leczniczych wydawanych na receptę, w przypadku których sprzedaż wysyłkowa nie jest dopuszczalna, a także warunki ich przechowywania, wysyłania i dostarczania do pacjentów. Na razie prowadzone są w tej kwestii konsultacje m.in. ze środowiskiem aptekarskim. 

Szansa dla innych pacjentów?

Możliwość zakupu leków Rx dla osób niepełnosprawnych słusznie zrodziła nadzieje, że w dłuższej perspektywie wszyscy pacjenci będą mogli na tym skorzystać. Niestety na ten moment resort zdrowia nie przewiduje takiego rozwiązania, gdyż system nie jest przygotowany na tak radykalną zmianę. Według zapowiedzi zakup leków na receptę przez internet ma być możliwy od stycznia 2019 r.

Autor

Redakcja KtoMaLek.pl - Zespół redakcyjny KtoMaLek.pl tworzą doświadczeni farmaceuci, którzy specjalizują się w różnych obszarach tematyki zdrowotnej. Doświadczenie zdobyte w zawodzie oraz wiedza uzyskana podczas studiów farmaceutycznych, pozwalają na tworzenie merytorycznych treści zgodnych z EBM (and. Evidence-based Medicine), opartych na rzetelnych źródłach — aktualnych badaniach naukowych, branżowych podręcznikach i książkach. Za praktyką podążają również pasja i niesłabnąca chęć do poszerzania wiedzy oraz dzielenia się nią z pacjentami. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do ciekawych i angażujących materiałów edukacyjnych.

Zobacz wszystkie artykuły Redakcja KtoMaLek.pl


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów