Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

4 serie leku Bupicain wycofane z obrotu

Redakcja KtoMaLek.pl 2023-01-30 14:12
Szklane, przezroczyste fiolki wypełnione lekiem w postaci płynnej.

27 stycznia 2023 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny pod rygorem natychmiastowej wykonalności wycofał z obrotu 4 serie leku znieczulającego Bupicain, stosowanego podczas operacji i zabiegów w znieczuleniu. Wycofanie nastąpiło na wniosek Ministra Zdrowia, który został poparty opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dlaczego serie leku Bupicain zostały wycofane z obrotu?

Bupicain – jakie działania podjął Główny Inspektorat Farmaceutyczny?

Główny Inspektorat Farmaceutyczny itrzymał informację na temat druku informacyjnego leku Bupicain, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (wersja oryginalna oraz w tłumaczeniu), który zawierał błędne dane na temat możliwości podania tego leku drogą dożylną i dotętniczą. W związku z zaistniała sytuacją GIF podjął działania wyjaśniające, które objęły:

  • uzyskanie opinii Krajowego Konsultanta Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
  • uzyskanie opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB),
  • możliwość ograniczenia dostępności produktów leczniczych zawierających bupiwakainy chlorowodorek,
  • fakt, że lek Bupicain był wprowadzony do obrotu na podstawie zgody wydanej przez Ministra Zdrowia DOP/00640/21.

Ponadto, według zapisów art. 121a ust. 2 u.p.f. stanowisko w przedmiotowej sprawie powinien zająć Minister Zdrowia.

Wycofanie na wniosek Ministerstwa Zdrowia

27 stycznia 2023 r. do GIF wpłynął wniosek Ministerstwa Zdrowia dotyczący wycofania pozostających w obrocie opakowań leku Bupicain, które wprowadzone zostały do obrotu na podstawie zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu nr DOP/00640/21 z dnia 5 listopada 2021 r.

Wniosek MZ poparty został opinią Konsultanta Krajowego w dziecinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jego zdaniem wycofanie tego produktu leczniczego jest uzasadnione i konieczne z powodu różnić w charakterystyce tego samego leku pod względem wskazania i przeciwwskazania do stosowania. Jak czytamy w komunikacie:

"[...] w Polsce powinna obowiązywać charakterystyka produktu leczniczego mająca szeroką akceptację środowiska medycznego, które jest głównym użytkownikiem leku w tym przypadku specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii".

Które serie Bupicain wycofano z obrotu?

Zgodnie z decyzją nr 4/2023 wycofano z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Bupicain (Bupivacaini hydrochloridum), 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań o numerach serii:

  • numer serii: 21GA543, data ważności: 31.07.2026
  • numer serii: 21JA761, data ważności: 31.10.2026
  • numer serii: 21JA762, data ważności: 31.10.2026
  • numer serii: 21KA788, data ważności: 30.11.2026

Podmiotem odpowiedzialnym jest Monico SpA. Podmiotem, który uzyskał zgodę na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest Shiraz Pharm Sp. z o.o., ul. Tymiankowa 24/28, 95-054 Ksawerów.

Źródło: https://rdg.ezdrowie.gov.pl/Decision/Decision?id=4329 


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów