Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż,
gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź
potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj
on‑line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz
w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Znajdź teraz najbliższe apteki

Zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w 2018 r.

2018-01-09 14:20
Urlop dla poratowania zdrowia - zmiany 2018

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza od dawna planowane zmiany związane z przyznawaniem urlopu dla poratowania zdrowia. Reforma jest na tyle rewolucyjna, że wywołała ogromne poruszenie w środowisku nauczycielskim, którego zmiany bezpośrednio dotyczą. Czego dokładnie dotyczy ta reforma i na jakich zasadach będzie można korzystać z urlopu zdrowotnego?

Urlop dla poratowania zdrowia - nowe zasady

Do tej pory o tym, czy dane schorzenie kwalifikuje się do udzielenia urlopu zdrowotnego, mógł zadecydować lekarz pierwszego kontaktu. Co więcej, z tego typu urlopu można było skorzystać niezależnie od rodzaju zdiagnozowanego schorzenia. Teraz ma być trudniej. 

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się o taki urlop jest przepracowanie nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole - musi być to okres, który bezpośrednio poprzedza rozpoczęcie urlopu zdrowotnego. Sporym ułatwieniem jest fakt, że w tym czasie nauczyciel nie musi być zatrudniony na pełen etat - wystarczy 1/2 obowiązkowego wymiaru godzin. Niemniej w momencie rozpoczęcia urlopu należy być zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin.

O potrzebie udzielenia takiego urlopu będzie orzekał lekarz medycyny pracy, który będzie mógł także zlecić wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji ze specjalistą. W przypadku leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, wystarczy skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Tutaj warto podkreślić, że skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wystawia dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową nauczyciel może uzyskać z własnej inicjatywy.

Kiedy można ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

Wprowadzone zmiany ograniczają  prawo do uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia. Obecnie będzie on udzielany tylko w określonych przypadkach

  • na leczenie uzdrowiskowe,
  • na rehabilitację uzdrowiskową,
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
  • w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę.

Choroby zawodowe nauczycieli

Kiedy właściwie możemy mówić o chorobie zawodowej? Zgodnie z Art. 235 Kodeksu Pracy "Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Według dostępnych danych, nauczyciele najczęściej zapadają na przewlekłe choroby narządu głosu. co wynika ze specyfiki tej pracy.  Główne schorzenia, które diagnozuje się u nauczycieli to dysfonia hyperfunkcjonalna (41%), guzki głosowe (29,6%) i zmiany przerostowe (9,5%). Na drugim miejscu plasują się choroby układu słuchu. Narasta również problem tzw. chorób cywilizacyjnych, jak problemy z układem sercowo-naczyniowym czy kostno-stawowym.

Badania kontrole po zakończeniu urlopu

Zmiany objęły także procedurę kierowania nauczycieli po zakończeniu urlopu na badania kontrolne. Dotychczas dyrektor był zobowiązany wręczyć nauczycielowi skierowanie na badania kontrolne w ciągu 14 dni od zakończenia urlopu. Po nowelizacji prawa usunięto ten obowiązek w przypadku urlopów krótszych niż 30 dni. Zniesiono także dwutygodniowy termin dostarczenia skierowania.

Opóźnienia w Ministerstwie Edukacji

Chociaż ustawę uchwalono 27 października 2017 roku, nie wprowadzono wówczas rozporządzenia na temat urlopów dla poratowania zdrowia. Osoby zatrudnione w oświacie czekają na stosowny dokument, który pozwoli im korzystać z tego uprawnienia. Nadal brakuje wzorów skierowania na badania o orzeczenia lekarskiego, a także konkretnych regulacji określających zakres i tryb przeprowadzania badania lekarskiego. Ministerstwo Edukacji deklaruje, że prace nad dokumentem trwają i zostaną wprowadzone najszybciej jak to możliwe. 


Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Więcej artykułów