Torecan interakcje ulotka czopki doodbytnicze 6,5 mg 5 czop.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Torecan czopki doodbytnicze | 6,5 mg | 5 czop.

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Thiethylperazinum
Podmiot odpowiedzialny: NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Torecan

Kiedy stosujemy lek Torecan?

Nudności i wymioty (u ciężarnych, po zabiegach operacyjnych, po urazach śródczaszkowych, w zaburzeniach jelitowych, w mocznicy, nietolerancji lekowej, w radioterapii, w nadciśnieniu śródczaszkowym, w chorobie lokomo- cyjnej).Zawroty głowy w następstwie: wstrząsu mózgu, miażdżycy naczyń, uszkodzenia aparatu przedsionkowego, zespołu Meniera.

Torecan - działanie leku

Torecan jest lekiem przeciwwymiotnym i zapobiegającym zawrotomgłowy. Działa zarówno ośrodkowo na strefę wyzwalającą wymiotyw rdzeniu przedłużonym jak i na ośrodek wymiotny.W wyniku takiegodziałania używany jest do opanowania nudności i wymiotów różnegopochodzenia. Działa również na ośrodki koordynacyjne w układzie siateczkowym, regulując zaburzenia równowagi.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Torecan?

Depresje, stany śpiączkowe.Torecan wzmaga działanie leków depresyjnych na ośrodkowy układnerwowy.Nie wolno podczas brania leku pić alkoholu.

Torecan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Niekiedy pojawić się może suchość w jamie ustnej, senność.U osób wrażliwych Torecan może wywołać objawy pozapiramidowe,które można opanować przez podanie leków uspokajających lubprzeciwparkinsonowych.W wielu przypadkach objawy pozapirami-dowe ustępują po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki.

Torecan - dawkowanie leku

Dorosłym lub dzieciom powyżej 15-roku życia zaleca się podawać1-3 razy dziennie po 1 drażetce lub czopku. W ciężkich przypadkach podać 1 ampułkę podskórnie, domięśniowolub dożylnie. Zapobiegawczo, dla uniknięcia wymiotów pooperacyjnych, podaje się 1-3 amp. na 30 min. przed zakończeniemoperacji. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.