Powrót

Misja Serwisu KtoMaLek.pl


Serwis KtoMaLek.pl (dalej Serwis) jest serwisem prospołecznym, którego misją jest wspomaganie społeczeństwa, w tym społeczeństwa nazywanego umownie 60+.

Serwis dedykowany jest szczególnie ludziom (pacjentom) schorowanym, samotnym, opuszczonym przez najbliższych, unieruchomionym z powodu inwalidztwa, osobom 60+. Dla takich osób komputer staje się nowym oknem na świat, przeciwdziałającym cyfrowemu wykluczeniu. Do głównych zadań Serwisu należy:

  1. Pomoc w zdalnym poszukiwaniu aptek posiadających potrzebne leki.
  2. Możliwość zdalnej rezerwacji leków w wybranej aptece i odbiór o ustalonej godzinie.

Serwis KtoMaLek.pl:

  1. Nie realizuje żadnych funkcji sprzedażowych, nie pośredniczy w sprzedaży leków.
  2. Spełnia wymogi ustawy „Prawo Farmaceutyczne”, w tym nie reklamuje aptek.
  3. Nie rankinguje aptek, poza ujawnianiem pacjentowi odległości do aptek.
  4. Nie reklamuje leków.

Bliższe szczegóły dotyczące serwisu zawarte są w Regulaminie KtoMaLek.pl, uwidocznionym na dole ekranu.

Zapytaj farmaceutę