Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece
Wszystkie kategorieWszystkie kategorie

Leki immunostymulujące

W tej kategorii znajdziesz leki immunostymulujące przyczyniające się do nasilenia procesów samonaprawczych i uszczelnienia naturalnych barier organizmu, powodując wzrost odporności.


Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +1 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | +5 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Accofil

30 mln.j.m./0,5ml | 7 amp.-strz. po 0.5 ml | z zabezp.igły+7 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +1 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | +5 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Accofil

48 mln.j.m./0,5ml | 7 amp.-strz. po 0.5 ml | z zabezp.igły+7 wac.z alkoh.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Betaferon

250 mcg/ml | 15 zest.

lek na receptę


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Copaxone

40 mg/ml | 12 amp.-strz. po 1 ml

lek na receptę


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Onko BCG 100

100 mg/ml prątk.BCG | 1 amp.s.subs. po 100 mg | + 1 amp.rozp. po 1 ml

lek na receptę


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Zarzio

30 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +osło.zabezp.igłę

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Zarzio

30 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | (+ osłona igły)

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Zarzio

48 mln.j.m./0,5ml | 1 amp.-strz. po 0.5 ml | +osło.zabezp.igłę

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Zarzio

48 mln.j.m./0,5ml | 5 amp.-strz. po 0.5 ml | (+ osłona igły)

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Leki immunostymulujące - wzmiacnianie układu immunologicznego (odpornościowego)

W jakim celu stosuje się leki immunostymulujące czyli wzmacniające układ immunologiczny (odpornościowy)?

Leki stymulujące układ nerwowy stosuje się u chorych otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych). Leczenie czynnikami stymulującymi tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) (np. filgrastymem) pacjentów otrzymujących chemioterapię cytotoksyczną prowadzi do znaczącego zmniejszenia częstości występowania, stopnia nasilenia i czasu trwania neutropenii oraz gorączki neutropenicznej. Neutropenia i gorączka neutropeniczna jako choroby układu immunologicznego pozostają jednym z najczęstszych czynników wpływających na ograniczenie wielkości dawki leków cytostatycznych lub opóźnienie ich podania, zwiększoną śmiertelność oraz przedłużony pobyt w szpitalu chorych leczonych onkologicznie. Gorączka neutropeniczna poprzez redukcję wielkości i częstotliwości dawek chemioterapii prowadzi do pogorszenia skuteczności leczenia, jak i pogorszenia wyników końcowych leczenia chorób nowotworowych.

Czym jest gorączka neutropeniczna i jak się ją leczy?

Gorączka neutropeniczna  to zmniejszenie liczby neutrofilów poniżej 500/µl lub poniżej 1000/µl przy przewidywanym spadku ich liczby poniżej 500/µl w ciągu 48 godzin i jednoczesna obecność gorączki zdefiniowanej jako ciepłota ciała powyżej 38,3 °C zmierzona w jamie ustnej lub utrzymywanie się temperatury powyżej 38,0 °C w odstępie godziny. Ryzyko wystąpienia neutropenii i gorączki neutropenicznej zależy od zastosowanego programu leczniczego, zastosowanych dawek cytostatyków, stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, stanu ogólnego chorego oraz chorób współistniejących.

Lekiem z wyboru w przypadku neutropenii po chemioterapii jest G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating Factor). Czynnik ten działa na prekursory neutrofilów w szpiku kostnym, przyspieszając ich dojrzewanie i zwiększając aktywność. Najlepsze wyniki osiąga się stosując profilaktycznie G-CSF (filgrastim lub lenograstin) 24 godziny po chemioterapii. Podawanie czynnika wzrostu dla leukocytów skraca czas trwania neutropenii, przyspiesza osiągnięcie prawidłowej liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz zmniejsza częstość gorączki neutropenicznej.

Ważnym elementem opieki nad pacjentem z gorączką neutropeniczną jest izolacja od potencjalnych kolejnych źródeł infekcji. W związku z tym należy pamiętać o higienie rąk, używaniu maseczek, rękawiczek, fartuchów jałowych i osłon na buty oraz ograniczyć do minimum kontakt z odwiedzającymi, innymi pacjentami i pracownikami szpitala.

Jakie są działania niepożądane spowodowane przez leki stymulujące układ odpornościowy?

Po podawaniu czynników stymulujących tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) odnotowano występowanie objawów niepożądanych ze strony układu oddechowego, w szczególności śródmiąższowej choroby płuc. Zwiększone ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych występuje prawdopodobnie u osób z niedawno zaobserwowanymi naciekami w płucach lub po przebytym zapaleniu płuc.