Torecan interakcje ulotka roztwór do wstrzykiwań 6,5 mg/ml 5 amp. po 1 ml

Trudno dostępny w aptekach

 

Torecan roztwór do wstrzykiwań | 6,5 mg/ml | 5 amp. po 1 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Thiethylperazinum
Podmiot odpowiedzialny: KRKA D.D. NOVO MESTO

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Torecan?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Torecan

Kiedy stosujemy lek Torecan?

Nudności i wymioty (u ciężarnych, po zabiegach operacyjnych, po urazach śródczaszkowych, w zaburzeniach jelitowych, w mocznicy, nietolerancji lekowej, w radioterapii, w nadciśnieniu śródczaszkowym, w chorobie lokomo- cyjnej).Zawroty głowy w następstwie: wstrząsu mózgu, miażdżycy naczyń, uszkodzenia aparatu przedsionkowego, zespołu Meniera.

Torecan - działanie leku

Torecan jest lekiem przeciwwymiotnym i zapobiegającym zawrotomgłowy. Działa zarówno ośrodkowo na strefę wyzwalającą wymiotyw rdzeniu przedłużonym jak i na ośrodek wymiotny.W wyniku takiegodziałania używany jest do opanowania nudności i wymiotów różnegopochodzenia. Działa również na ośrodki koordynacyjne w układzie siateczkowym, regulując zaburzenia równowagi.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Torecan?

Depresje, stany śpiączkowe.Torecan wzmaga działanie leków depresyjnych na ośrodkowy układnerwowy.Nie wolno podczas brania leku pić alkoholu.

Torecan – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Niekiedy pojawić się może suchość w jamie ustnej, senność.U osób wrażliwych Torecan może wywołać objawy pozapiramidowe,które można opanować przez podanie leków uspokajających lubprzeciwparkinsonowych.W wielu przypadkach objawy pozapirami-dowe ustępują po odstawieniu leku lub zmniejszeniu dawki.

Torecan – dawkowanie leku

Dorosłym lub dzieciom powyżej 15-roku życia zaleca się podawać1-3 razy dziennie po 1 drażetce lub czopku. W ciężkich przypadkach podać 1 ampułkę podskórnie, domięśniowolub dożylnie. Zapobiegawczo, dla uniknięcia wymiotów pooperacyjnych, podaje się 1-3 amp. na 30 min. przed zakończeniemoperacji. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta.

Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Torecan

Alkohol

Tietyloperazyna może nasilać depresyjny efekt na ośrodkowy układ nerwowy alkoholu .


Inne opakowania


Grupy


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.

Zapytaj farmaceutę

Masz problem zdrowotny?
Zadaj pytanie farmaceucie.