Lomir SRO interakcje ulotka kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde 5 mg 30 kaps.

Brak informacji o dostępności produktu

 

Lomir SRO kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde | 5 mg | 30 kaps.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Isradipinum
Podmiot odpowiedzialny: NOVARTIS PHARMA GMBHOpis produktu Lomir SRO

Kiedy stosujemy lek Lomir SRO?

LOMIR SRO jest wskazany w leczeniu nadciśnienienia tętniczego.


Jaki jest skład leku Lomir SRO?

Każda kapsułka zawiera 5 mg izradypiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Lomir SRO?

Nadwrażliwość na substancję czynną, na innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Tak jak w przypadku innych antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny, produktu LOMIR SRO nie należy stosować u pacjentów:

- ze wstrząsem kardiogennym;

- z niestabilną dusznicą bolesną;

- podczas lub w ciągu miesiąca od zawału mięśnia sercowego.


Lomir SRO – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Większość działań niepożądanych zaobserwowanych w badaniach klinicznych miało przebieg łagodny; zazwyczaj były one zależne od dawki i związane z działaniem rozszerzającym naczynia - zawroty głowy, bóle głowy, nagłe zaczerwienienia twarzy, tachykardia, kołatanie serca i obrzęki obwodowe pochodzenia pozasercowego (wynikające raczej z miejscowego rozszerzenia tętnic niż zatrzymywania płynów. Tendencja ta zanika bądź zmniejsza się w miarę kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane stwierdzone w badaniach klinicznych (występujące częściej po zastosowaniu izradypiny niż placebo) i zebrane ze zgłoszeń spontanicznych są zamieszczone poniżej, zgodnie z klasyfikacją układowo-narządową. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania została sklasyfikowana następująco:

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko Małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Anoreksja, zmniejszenie apetytu

Bardzo rzadko

Depresja, lęk, nerwowość

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Bezsenność

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Zawroty głowy

Bardzo rzadko

Niedoczulica, parestezje, senność

Nieznana

Zaburzenia oka

Przejściowy napad niedokrwienny

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie

Często

Tachykardia, kołatanie serca

Bardzo rzadko

Komorowe zaburzenia rytmu, zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, dusznica bolesna, migotanie przedsionków, bradykardia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Omdlenie

Bardzo często

Nagłe zaczerwienienie twarzy, obrzęk obwodowy

Niezbyt często

Niedociśnienie

Nieznana

Udar

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często Duszność

Bardzo rzadko Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często Dyskomfort w jamie brzusznej

Bardzo rzadko Wymioty, nudności, rozrost dziąseł

Nieznana Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko Zwiększenie wartości wyników badań czynnościowych wątroby, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często Wysypka Bardzo rzadko Skórne reakcje alergiczne, świąd, nadmierne pocenie się, reakcje anafilaktyczne i obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko Bóle stawów, bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często Wielomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko Zaburzenia erekcji, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Nadmierne zmęczenie, złe samopoczucie

Bardzo rzadko

Osłabienie

Nieznana

Badania diagnostyczne

Ospałość, ból w klatce piersiowej

Niezbyt często

Zwiększenie masy ciała


Lomir SRO - dawkowanie leku

Zalecana dawka w leczeniu nadcisnienia tętniczego w stopniu od łagodnego do umiarkowanego wynosi jedną kapsułkę o mocy 5 mg raz na dobę.

Kapsułki należy połykać w całości.

Jeżeli stosowanie 5 mg na dobę przez co najmniej 4 tygodnie nie jest wystarczająco skuteczne, zaleca się dodatkowe podanie innego leku obniżającego ciśnienie (leki moczopędne z grupy tiazydów, inhibitory ACE, beta-adrenolityki).

LOMIR SRO może także być dodawany do stosowanych już leków przeciwnadciśnieniowych.

W przypadku jednoczesnego stosowania z cymetydyną, należy zmniejszyć dawkę o 50% (patrz punkt

4. 5).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek U pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek zaleca się dawkę początkową 2,5 mg 1 raz na dobę. Można także rozważyć inne metody leczenia.

Stosowanie u dzieci

Nie przeprowadzono odpowiednich badań klinicznych dotyczących stosowania antagonistów wapnia u dzieci. Chociaż są dostępne ograniczone retrospektywne dane dotyczące populacji pediatrycznej, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego LOMIR SRO u tej grupy pacjentów.


Lomir SRO – jakie środki ostrożności należy zachować?

Zaleca się indywidualne dostosowanie dawki produktu leczniczego LOMIR SRO w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zaleca się ostrożne dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z potwierdzeniem lub istotnym podejrzeniem zespołu chorego węzła zatokowego, którzy nie mają wszczepionego rozrusznika. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z niskim ciśnieniem skurczowym.

Zaleca się najwyższą ostrożność podczas stosowania pochodnych dihydropirydyny u pacjentów z poważnym zwężeniem aorty lub małą rezerwą sercową.

Może wystąpić dusznica bolesna, głównie u pacjentów z wcześniej istniejącymi zaburzeniami tętnic wieńcowych. U pacjentów z wcześniej istniejącą dusznicą bolesną częstość, czas trwania i ciężkość napadów dusznicy może ulec zwiększeniu na początku leczenia lub przez nagłe zwiększenie dawki leku.

Należy przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek.

Należy unikać jednoczesnego stosowania z ryfampicyną lub innymi produktami leczniczymi indukującymi enzymy (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Lomir SRO w czasie ciąży

Ciąża

Dane uzyskane z ograniczonej liczby kobiet ciężarnych stosujących izradypinę w III trymestrze ciąży wskazują na brak działań niepożądanych wpływających na przebieg ciąży lub stan płodu. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) w dawkach istotnych terapeutycznie.

Doustne podawanie produktu leczniczego LOMIR SRO w trzecim trymestrze ciąży nie było związane ze zmianą częstości akcji serca u płodu czy maciczno-łożyskowego przepływu krwi, a działanie tokolityczne wydaje się słabe.

Jednakże doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego LOMIR SRO u kobiet w ciąży nie jest na tyle wystarczające, aby usprawiedliwić jego zastosowanie u kobiet w ciąży, chyba że spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Karmienie piersią

Dane dotyczące zastosowania produktu leczniczego Lomir SRO u kobiet karmiących piersią są ograniczone. W wyniku badań na szczurach stwierdzono, że niewielka ilość izradypiny przenika do mleka kobiet karmiących. Choć badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu i działań niepożądanych po zastosowaniu izradypiny w okresie laktacji, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u karmionych piersią niemowląt. Kobiety leczone produktem leczniczym LOMIR SRO nie powinny karmić piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Lomir SRO

Cytrusy

Jednoczesne przyjmowanie leku z sokiem grejpfrutowym może zwiększyć biodostępność izradypiny.


Grupy

  • Blokery kanału wapniowego

    W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Może Cię również zainteresować:

Uroda

Jak wzmocnić włosy jesienią?

Słabsze włosy jesienią? Zmiana diety, właściwa pielęgnacja i odpowiednie suplementy wzmocnią je, zapobiegając ich wypadaniu. Sprawdź, jak zadbać o swo...


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.