Lokalizacja apteki – ktomalek

1. Wskaż, gdzie jesteś

Wyszukiwanie leków online - ktomlek

2. Znajdź potrzebny lek

Rezerwacja leków online - ktomalek

3. Zarezerwuj on-line

Odbiór leków w aptece - ktomalek

4. Odbierz w aptece

Znajdź i zarezerwuj lek w najbliższej aptece!

Sprawdź teraz w najbliższej aptece
Wszystkie kategorieWszystkie kategorie

Blokery kanału wapniowego, Antagoniści wapnia

W tej kategorii znajdziesz blokery kanału wapniowego, które blokują napływ wapnia do komórek ściany tętnic i mięśnia sercowego.


Lek wydawany na receptę

Adipine

10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Adipine

5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Agen 10

10 mg | 30 tabl.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Agen 10

10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Agen 10

10 mg | 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Agen 5

5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Agen 5

5 mg | 30 tabl.

lek na receptę


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Agen 5

5 mg | 60 tabl. | 6 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka
Lek wydawany na receptę

Aldan

10 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Lek wydawany na receptę

Aldan

5 mg | 30 tabl. | 3 blist.po 10 szt.

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko


Ulotka

Blokery kanału wapniowego

Co to są blokery kanału wapniowego?

Blokery kanału wapniowego (inaczej antagoniści wapnia) hamują napływ wapnia do komórek. Wapń jest niezbędny do skurczu komórek mięśniowych, w tym komórek mięśni gładkich naczyń oraz komórek mięśnia sercowego, więc gdy zostaje zablokowany jego dopływ, dochodzi do rozkurczu komórki, a w konsekwencji do obniżenia ciśnienia krwi.

Blokery kanału wapniowego - podział na grupy

Budowa chemiczna antagonistów wapnia determinuje różnice w powinowactwie do miejsc, w których występują kanały wapniowe. Zatem blokery kanałów wapniowych mogą wykazywać większą aktywność farmakologiczną w stosunku do mięśni gładkich naczyń krwionośnych lub mięśnia sercowego. Pod względem działania i budowy chemicznej antagonistów wapnia można podzielić na dwie grupy:

 • Pochodne dihydropirydyny (DHP) - działają nie na serce, a na naczynia krwionośne, prowadząc do ich rozszerzenia. Do leków DHP należą: nitrendypina, isradypina, nifedypina, amlodypina, lacydypina, felodypina.
 • Pochodne niedihydropirydynowe (NDHP) - działają na serce, powodując zmniejszenie siły i zwolnienie częstotliwości skurczów. Dzięki temu zmniejsza się też ilość krwi wyrzucana przez serce do tętnic. Do leków NDHP należą: diltiazem i werapamil.

Obie grupy blokerów kanału wapniowego powodują rozkurcz tętnic i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Kiedy stosuje się blokery kanału wapniowego?

Blokery kanałów wapniowych stosuje się szczególnie w przypadku, gdy oprócz nadciśnienia tętniczego występują współistniejące stany fizjologiczne lub choroby:

 • choroba niedokrwienna serca (zwłaszcza, kiedy u chorego na chorobę niedokrwienną serca istnieją jakieś przeciwwskazania do stosowania beta-blokerów)
 • miażdżyca tętnic obwodowych (na przykład tętnic szyjnych lub tętnic kończyn dolnych)
 • cukrzyca
 • przerost lewej komory serca (dotyczy to grupy pochodnych dihydropirydyny)
 • wiek chorego powyżej 60 lat i u osób rasy czarnej (dotyczy to grupy pochodnych dihydropirydyny, ponieważ udowodniono szczególnie korzystne działanie w tych wypadkach)
 • ciąża (dotyczy to grupy pochodnych dihydropirydyny)
 • niektóre zaburzenia rytmu serca (dotyczy to grupy niedihydropirydynowych blokerów kanałów wapniowych, gdyż leki z tej grupy zwalniają częstość uderzeń serca).

Jakie są objawy niepożądane podczas stosowania antagonistów wapnia?

 • obrzęki, głównie stóp i podudzi
 • bóle głowy i zaczerwienienie twarzy, często są krótkotrwałe i występują w pierwszych tygodniach leczenia
 • zaparcia
 • zwolnienie częstości rytmu serca
 • niedociśnienie tętnicze (hipotonia)
 • objawy uczuleniowe – wysypka.

Uwaga na sok grejpfrutowy!

Zaleca się chorym, aby podczas stosowania blokerów kanału wapniowego nie spożywali większych ilości soku grejpfrutowego, który jest roślinnym koncentratem flawonoidów. Mechanizm działania flawonoidów polega na hamowaniu jednego z enzymów cytochromu P–450, odpowiedzialnego za pierwszą fazę metabolizmu wielu leków. Przyczynia się tym samym do osłabienia procesu metabolizmu leku i znacznego wzrostu jego stężenia we krwi, a w konsekwencji do wystąpienia efektów niepożądanych. Oznacza to, że nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nawet kilkakrotny wzrost stężenia leku z grupy antagonistów wapnia, grożący niebezpiecznym spadkiem ciśnienia krwi.