Brak informacji o dostępności produktu

 

Broncho-Vaxom dla dzieci granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | 3,5 mg | 30 sasz.

Rodzaj: lek na receptę

Podmiot odpowiedzialny: OM PHARMA S.A.

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Zażywasz ten lek?
Nie ryzykuj zdrowiem

Warto skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Broncho-Vaxom dla dzieci

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Broncho-Vaxom dla dzieci,

3,5 mg, granulat do sporządzania zawiesiny

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

6. Inne informacje

1. Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem stymulującym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołujących zakażenia dróg oddechowych.

Lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci są następujące:

- zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych;

- leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Kiedy nie stosować leku Broncho-Vaxom dla dzieci

- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,

- u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy z uwagi na niedojrzałość ich układu immunologicznego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Broncho-Vaxom dla dzieci

- jeśli występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Broncho-Vaxom dla dzieci z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom dla dzieci a innymi lekami.

Zażywanie leku Broncho-Vaxom dla dzieci z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Nie ma zastosowania, ponieważ lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma zastosowania, ponieważ lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Broncho-Vaxom dla dzieci należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem.

Należy stosować u dzieci, doustnie.

Zawartość saszetki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić. Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.

Broncho-Vaxom dla dzieci zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu: 1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni.

Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem wspomagającym terapię przeciwbakteryjną.

Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie tego leku jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom dla dzieci

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania wyższej dawki przez dłuższy czas i wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Broncho-Vaxom dla dzieci może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie badań klinicznych, działania niepożądane obserwowano u 3-4% pacjentów.

Najczęściej zgłaszano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle głowy, wymioty), reakcje skórne (wysypka, pokrzywka), zaburzenia układu oddechowego (kaszel, duszność, astma) a także objawy ogólnoustrojowe (gorączka, zmęczenie, reakcje alergiczne).

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego lek należy odstawić. W przypadku długotrwałego utrzymywania się reakcji skórnych i zaburzenia układu oddechowego, należy również przerwać stosowanie leku, ponieważ te reakcje mogą mieć podłoże alergiczne.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6 Inne informacje

Co zawiera lek Broncho-Vaxom dla dzieci

1 dawka (saszetka) zawiera:

standaryzowany liofilizat OM-85 20 mg

zawierający liofilizowane lizaty bakterii: Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Neisseria catarrhalis 3,5 mg galusan propylu bezwodny 42 mikrogramy

sodu glutaminian (w przeliczeniu na glutaminian sodu bezwodny) 1,515 mg

mannitol do 20 mg

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, magnezu krzemian, magnezu stearynian, mannitol.

Jak wygląda lek Broncho-Vaxom dla dzieci i co zawiera opakowanie

Saszetka zawiera 240 mg granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej w tym 3,5 mg liofilizowanego lizatu bakterii.

10 lub 30 saszetek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

OM PHARMA S.A., R. da Industria, 2 - Quinta Grandę, 2610-088 Amadora - Lisboa, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela

podmiotu odpowiedzialnego:

UCB Pharma Sp. z o. o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

tel.: (22) 696 99 20

fax.: (22) 745 23 00

Data zatwierdzenia ulotki: 29.06.2010


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Szczepionki

    W tej kategorii znajdziesz szczepionki stymulujące układ odpornościowy do walki i zapobiegania chorobom wywołanym przez różnego pochodzenia patogeny.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.