Trudno dostępny w aptekach

 

Visanne tabletki | 2 mg | 28 tabl.

od 0 , 00  do 123 , 42

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Dienogestum
Podmiot odpowiedzialny: BAYER AG

Visanne cena

123,42Opis produktu Visanne

Kiedy stosujemy lek Visanne?

 Leczenie endometriozy.


Jaki jest skład leku Visanne?

Każda tabletka zawiera 2 mg dienogestu

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 62,8 mg laktozy jedno wodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Visanne?

Produktu Visanne nie należy stosować w przypadku występowania którejkolwiek z chorób wymienionych poniżej, które są częściowo zaczerpnięte z informacji o innych preparatach zawierających tylko progestagen. W przypadku pojawienia się którejkolwiek z tych chorób w czasie stosowania produktu Visanne należy niezwłocznie przerwać leczenie:

? aktywna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;

? choroba tętnic i układu sercowo-naczyniowego, występująca w przeszłości lub obecnie (np. zawał mięśnia sercowego, udar naczyniowy mózgu, choroba niedokrwienna serca);

? cukrzyca ze zmianami naczyniowymi;

? występująca obecnie lub w przeszłości ciężka choroba wątroby, do czasu powrotu parametrów czynności wątroby do normy;

? występujące obecnie lub w wywiadzie guzy wątroby (łagodne lub złośliwe);

? stwierdzone lub podejrzewane zmiany złośliwe zależne od hormonów płciowych;

? niezdiagnozowane krwawienie z pochwy;

? nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Visanne – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane są częstsze w czasie pierwszych miesięcy po rozpoczęciu leczenia produktem Visanne i ustępują wraz z kontynuacją leczenia. Mogą wystąpić zmiany profilu krwawienia, takie jak plamienia, nieregularne krwawienia lub brak miesiączki. U pacjentek stosujących produkt Visanne zgłaszano następujące działania niepożądane.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leczenia produktem Visanne był ból głowy (9,0%), dyskomfort piersi (5,4%), obniżony nastrój (5,1%) i trądzik (5,1%).

Dodatkowo u większości pacjentek leczonych produktem Visanne występowały zmiany profilu krwawień menstruacyjnych. Profil krwawień menstruacyjnych oceniano systematycznie za pomocą dzienniczków pacjentek i analizowano przy użyciu metody WHO 90-dniowego okresu referencyjnego. Podczas pierwszych 90 dni leczenia produktem Visanne obserwowano następujące profile krwawienia (n=290; 100%): brak miesiączki (1,7%), rzadkie krwawienia (27,2%), częste krwawienia (13,4%), nieregularne krwawienia (35,2%), dłuższe krwawienia (38,3%), prawidłowe krwawienia, czyli żadna z poprzednich kategorii (19,7%). Podczas czwartego okresu referencyjnego obserwowano następujące profile krwawienia (n=149; 100%): brak miesiączki (28,2%), rzadkie krwawienia (24,2%), częste krwawienia (2,7%), nieregularne krwawienia (21,5%), dłuższe krwawienia (4,0%), prawidłowe krwawienia, czyli żadna z poprzednich kategorii (22,8%). Zmiany profili krwawienia menstruacyjnego były rzadko zgłaszane przez pacjentki jako działanie niepożądane (patrz tabela działań niepożądanych).

Częstości występowania działań niepożądanych według Klasyfikacji układów i narządów MedDRA, zgłaszanych podczas stosowania produktu Visanne, są podsumowane w tabeli poniżej. W obrębie każdej grupy o określonym zakresie częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się częstością występowania. Zakres częstości występowania jest określony jako często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100). Częstość występowania jest oparta na danych zebranych z czterech badań klinicznych, obejmujących 332 pacjentek (100%).

Tabela 1. Tabela działań niepożądanych, badania kliniczne fazy III, N=332

Klasyfikacja układów

Często

Niezbyt często

i narządów

Zaburzenia krwi

niedokrwistość

i układu

chłonnego

Zaburzenia metabolizmu

zwiększenie masy ciała

zmniejszenie masy ciała wzmożone łaknienie

i odżywiania

Zaburzenia psychiczne

obniżony nastrój zaburzenia snu

lęk

depresja

nerwowość utrata libido

nagłe zmiany nastroju

zmiany nastroju

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy migrena

zachwianie równowagi autonomicznego układu nerwowego zaburzenia uwagi

Zaburzenia oka

suche oko

Zaburzenia ucha

szumy uszne

i błędnika

Zaburzenia serca

nieswoiste zaburzenia układu krążenia kołatanie serca

Zaburzenia

niedociśnienie tętnicze

naczyniowe

Zaburzenia

duszności

układu

oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia

nudności

biegunka

żołądka i jelit

ból brzucha wzdęcia z oddawaniem wiatrów

rozdęcie brzucha wymioty

zaparcia

dyskomfort w brzuchu stan zapalny żołądka i jelit zapalenie dziąseł

Zaburzenia

trądzik

sucha skóra

skóry i tkanki podskórnej

łysienie

wzmożona potliwość

świąd

hirsutyzm

łamliwość paznokci

łupież

zapalenie skóry nieprawidłowy wzrost włosów reakcja nadwrażliwości na światło zaburzenia pigmentacji

Zaburzenia

ból pleców

ból kości

mięśniowo-

szkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni ból kończyn

uczucie ciężkości kończyn

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

dyskomfort piersi torbiel jajnika uderzenia gorąca krwawienie z macicy/pochwy, w tym plamienia

kandydoza pochwy, suchość sromu i pochwy wydzielina z narządu rodnego ból w obrębie miednicy zanikowe zapalenie sromu i pochwy guz piersi

dysplazja włóknisto-torbielowata sutka stwardnienie piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie drażliwość

obrzęki


Visanne - dawkowanie leku

Sposób podawania:

Do podania doustnego.

Dawkowanie:

Dawkowanie produktu Visanne to jedna tabletka codziennie bez przerwy, zażywana najlepiej o stałej porze w razie potrzeby z małą ilością płynu. Tabletkę można zażywać z posiłkiem lub bez posiłku.

Tabletki należy zażywać ciągle, bez względu na krwawienie z pochwy. Po skończeniu opakowania następne należy rozpocząć bez przerwy.

Nie ma doświadczenia w leczeniu endometriozy u pacjentów, u których stosowano produkt Visanne powyżej 15 miesięcy.

Leczenie można rozpocząć w każdym dniu cyklu menstruacyjnego.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu Visanne należy przerwać każdą hormonalną antykoncepcję. Jeżeli stosowanie antykoncepcji jest wymagane należy zastosować metodę niehormonalną (np. metoda barierowa).

Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek:

Skuteczność produktu Visanne może być zmniejszona w przypadku pominięcia zażycia tabletek, wymiotów i (lub) biegunki (jeśli występują w ciągu 3-4 godzin po zażyciu tabletki). W przypadku pominięcia jednej lub więcej tabletek, kobieta powinna jak najszybciej zażyć tylko jedną tabletkę, a następnie powinna kontynuować przyjmowanie w ciągu następnych dni o zwykłej porze. Tabletka niewchłonięta z powodu wymiotów lub biegunki powinna być również zastąpiona jedną tabletką.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Dzieci:

Produkt Visanne nie jest wskazany do stosowania u dzieci przed pierwszą miesiączką. Nie oceniono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Visanne u młodzieży (pierwsza miesiączka do 18 roku życia).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Visanne u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Produkt Visanne jest przeciwwskazany u pacjentów z chorobą wątroby występującą obecnie lub w przeszłości (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Brak danych wskazujących na konieczność dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.


Visanne – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ponieważ produkt Visanne jest preparatem zawierającym tylko progestagen, należy przyjąć, że specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania preparatów zawierających tylko progestagen obowiązują również dla stosowania produktu Visanne, chociaż nie wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności są oparte na odpowiednich wynikach badań klinicznych produktu Visanne.

Jeśli występuje lub nasili się którakolwiek z chorób/czynników ryzyka wymienionych poniżej, przed rozpoczęciem lub kontynuacją leczenia produktem Visanne należy przeprowadzić indywidualną analizę oceny ryzyka i korzyści.

? Ciężkie krwawienie z macicy

Krwawienie z macicy, na przykład u kobiet z gruczolistością macicy lub mięśniakami macicy, może ulec nasileniu w czasie stosowania produktu Visanne. Jeśli krwawienie jest obfite i utrzymuje się przez dłuższy czas, może prowadzić do niedokrwistości (ciężkiej w niektórych przypadkach). W przypadku wystąpienia niedokrwistości należy rozważyć przerwanie stosowania produktu Visanne.

? Zmiany profilu krwawienia

U większości pacjentek leczonych produktem Visanne wystąpiły zmiany profilu krwawienia menstruacyjnego (patrz punkt 4.8).

? Zaburzenia krążenia krwi

Badania epidemiologiczne dostarczyły nielicznych dowodów na związek między stosowaniem preparatów zawierających tylko progestagen i zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru naczyniowego mózgu. Ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych i mózgowych jest raczej powiązane z wiekiem, nadciśnieniem tętniczym i paleniem tytoniu. U kobiet z nadciśnieniem tętniczym ryzyko wystąpienia udaru może być nieznacznie zwiększone przez preparaty zawierające tylko progestagen.

Chociaż nieistotne statystycznie, niektóre badania wskazują, że może występować nieznacznie zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) związane ze stosowaniem preparatów zawierających tylko progestagen. Powszechnie uznawane czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE) obejmują pozytywny wywiad osobisty lub rodzinny (VTE u rodzeństwa lub u rodziców we względnie wczesnym wieku), wiek, otyłość, długotrwałe unieruchomienie, duży zabieg chirurgiczny lub duży uraz. W przypadku długotrwałego unieruchomienia zalecane jest przerwanie stosowania produktu Visanne (co najmniej cztery tygodnie przed planowaną operacją) i wznawianie leczenia po upływie dwóch tygodni po całkowitym ponownym uruchomieniu.

Należy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu.

Leczenie należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia objawów tętniczych lub żylnych zaburzeń zakrzepowych lub ich podejrzenia.

? Nowotwory

Metaanaliza danych pochodzących z 54 badań epidemiologicznych wykazała nieznacznie zwiększone ryzyko względne (RR = 1,24) zdiagnozowania raka piersi wśród kobiet aktualnie stosujących doustne środki antykoncepcyjne, zwłaszcza przyjmujących preparaty estrogenowo-progestagenowe. Dodatkowe ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po przerwaniu stosowania złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniżej 40 lat, dodatkowa liczba diagnoz raka piersi u kobiet obecnie i w przeszłości stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne jest mała w stosunku do ogólnego ryzyka zapadalności na raka piersi. Ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet zażywających preparaty zawierające tylko progestagen jest prawdopodobnie podobnego rzędu wielkości co ryzyko związane ze stosowaniem złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Jednak wyniki dotyczące preparatów zawierających tylko progestagen są oparte na o wiele mniejszej grupie osób stosujących i są tym samym mniej jednoznaczne niż w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Badania te nie dostarczają dowodów na istnienie związków przyczynowych. Obserwowany profil zwiększonego ryzyka może być związany z wcześniejszą diagnozą raka piersi u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, biologicznymi działaniami doustnych środków antykoncepcyjnych lub współdziałaniem obu tych czynników. Rak piersi wykrywany u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne jest zazwyczaj mniej zaawansowany klinicznie niż rak wykrywany u kobiet, które nigdy nie stosowały doustnych środków antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących substancje hormonalne jak ta zawarta w produkcie Visanne w rzadkich przypadkach zgłaszano łagodne guzy wątroby, a jeszcze rzadziej złośliwe guzy wątroby. W pojedynczych przypadkach guzy te prowadziły do wystąpienia zagrażających życiu krwawień do jamy brzusznej. W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę guz wątroby, jeśli u kobiet zażywających produkt Visanne występują ciężkie bóle w obrębie nadbrzusza, powiększenie wątroby lub objawy krwawienia do jamy brzusznej.

? Osteoporoza

U pacjentek ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy przed rozpoczęciem stosowania produktu Visanne należy przeprowadzić dokładną ocenę ryzyka i korzyści, ponieważ stężenia estrogenów endogennych są umiarkowanie zmniejszone podczas leczenia produktem Visanne (patrz punkt 5.1).

? Inne choroby

Pacjentki z depresją w wywiadzie należy dokładnie obserwować i przerwać stosowanie produktu w przypadku nawrotu depresji w ciężkim stopniu.

Nie wydaje się, aby dienogest ogólnie wpływał na ciśnienie tętnicze krwi u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Jednak w przypadku rozwoju przewlekłego, istotnego klinicznie nadciśnienia tętniczego podczas stosowania produktu Visanne, zalecane jest odstawienie produktu Visanne i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Powtórne wystąpienie żółtaczki zastoinowej i (lub) świądu, które po raz pierwszy wystąpiły w czasie ciąży lub poprzedniego stosowania steroidów płciowych, wymaga przerwania stosowania produktu Visanne.

Dienogest może mieć nieznaczny wpływ na obwodową insulinoopomość i tolerancję glukozy. Kobiety z cukrzycą, zwłaszcza cukrzycą ciążową, należy dokładnie obserwować podczas zażywania produktu Visanne.

Sporadycznie może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet z ostudą ciążową w wywiadzie. Kobiety ze skłonnością do ostudy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe podczas zażywania produktu Visanne.

U kobiet stosujących preparaty zawierające tylko progestagen jako środki antykoncepcyjne istnieje większe prawdopodobieństwo, że występujące ciąże są ciążami pozamacicznymi, niż w przypadku ciąż u kobiet stosujących złożone doustne środki antykoncepcyjne. Z tego powodu decyzję o stosowaniu produktu Visanne u kobiet z ciążą pozamaciczną lub zaburzeniami czynności jajowodów w wywiadzie należy podjąć wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas stosowania produktu Visanne mogą wystąpić przetrwałe pęcherzyki jajnikowe (często nazywane torbielami czynnościowymi jajnika). Większość takich pęcherzyków jest bezobjawowa, chociaż niektórym może towarzyszyć ból w obrębie miednicy.

? Laktoza

Każda tabletka Visanne zawiera 62,8 mg laktozy jedno wodnej. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy na diecie bezlaktozowej powinni wziąć pod uwagę ilość zawartą w produkcie Yisanne.


Przyjmowanie leku Visanne w czasie ciąży

Ciąża

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania dienogestu u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Produktu Visanne nie wolno podawać kobietom w ciąży, ponieważ brak danych wskazujących na konieczność leczenia endometriozy w czasie ciąży.

Laktacja

Leczenie produktem Visanne w czasie laktacji nie jest zalecane.

Nie wiadomo, czy dienogest przenika do mleka ludzkiego. Dane uzyskane na zwierzętach wykazały przenikanie dienogestu do mleka u szczurów.

Należy podjąć decyzję, czy ma być przerwane karmienie piersią czy leczenie produktem Visanne nie będzie stosowane, uwzględniając korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka i korzyści wynikające z leczenia dla kobiety.

Płodność

Z dostępnych danych wynika, że owulacja jest zahamowana u większości pacjentek podczas leczenia produktem Visanne. Jednak produkt Visanne nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Jeśli wymagana jest antykoncepcja, należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji (patrz punkt 4.2).

Z dostępnych danych wynika, że cykl menstruacyjny powraca do normy w ciągu 2 miesięcy po zaprzestaniu leczenia produktem Yisanne.


Zamienniki leku Visanne

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 7 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 88,17 zł.

Aridya interakcje ulotka tabletki 2 mg 28 tabl.

Aridya

tabletki | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

35,25 zł


Zafrilla interakcje ulotka tabletki 2 mg 28 tabl.

Zafrilla

tabletki | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

36,27 zł


Endofemine interakcje ulotka tabletki 2 mg 28 tabl.

Endofemine

tabletki | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,65 zł


Symdieno interakcje ulotka tabletki powlekane 2 mg 28 tabl.

Symdieno

tabletki powlekane | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

38,65 zł


Endovelle interakcje ulotka tabletki 2 mg 28 tabl.

Endovelle

tabletki | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

39,22 zł


Probella interakcje ulotka tabletki 2 mg 28 tabl.

Probella

tabletki | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

40,57 zł


Diemono interakcje ulotka tabletki powlekane 2 mg 28 tabl.

Diemono

tabletki powlekane | 2 mg | 28 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

40,61 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Hormony płciowe i leki regulujące czynność układu płciowego

    W tej kategorii znajdziesz produkty hormonalne stosowane w leczeniu zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn, w tym hormony stosowane w celu zapobiegania ciąży, pobudzające owulację oraz stosowane w okresie menopauzy w hormonalnej terapii zastępczej.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.