Trudno dostępny w aptekach

 

Salofalk 1g czopki doodbytnicze | 1 g | 30 czop.

od 0 , 00  do 152 , 26

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Mesalazinum
Podmiot odpowiedzialny: DR FALK PHARMA GMBH

Salofalk 1g cena

152,26Opis produktu Salofalk 1g

Kiedy stosujemy lek Salofalk 1g?

Leczenie ostrego łagodnego do umiarkowanego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ograniczającego się do odbytnicy (ulcerative proctitis).


Jaki jest skład leku Salofalk 1g?

Jeden czopek preparatu Salofalk 1g zawiera 1 g mesalazyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Salofalk 1g?

Stosowanie czopków Salofalk 1 g jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

- Znana nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub na pozostałe składniki produktu

- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek


Salofalk 1g – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

W badaniach klinicznych, w których brało udział 248 pacjentów przyjmujących czopki Salofalk 1 g działania niepożądane zgłaszano u około 3% pacjentów. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmowały ból głowy, u około 0,8 i działanie niepożądane ze strony żołądka i jelit (zaparcia u około 0,8%; nudności, wymioty, ból brzucha, każde u 0,4%).

W związku ze stosowaniem mesalazyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów i narządów

Konwencja częstości wg MedDRA

Rzadko (> 1/10 000; < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmiana liczby krwinek

(niedokrwistość

aplastyczna,

agranulocytoza,

pancytopenia, neutropenia,

leukopenia,

małopłytkowość)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, nudności, wymioty, zaparcia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostre i przewlekłe zapalenie śródmiąższowe nerek oraz niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowe, bóle stawów

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity alergiczne, gorączka polekowa, skurcz oskrzeli, zapalenie osierdzia i zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie trzustki, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, toczeń rumieniowaty, zapalenie okrężnicy (pancolitis)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz podwyższenie wskaźników cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Oligospermia (odwracalna)


Salofalk 1g - dawkowanie leku

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 czopek preparatu Salofalk 1 g raz na dobę (co odpowiada 1 g mesalazyny na dobę) podawany doodbytniczo.

Dzieci

Istnieje niewielkie doświadczenie i ograniczona dokumentacja dotycząca stosowania u dzieci.

Ogólne wskazówki dotyczące stosowania:

Zaleca się stosowanie czopków Salofalk 1 g przed snem.

Terapia skuteczna jest wyłącznie w przypadku regularnego i systematycznego stosowania czopków Salofalk 1 g.

Czas trwania leczenia określa lekarz.


Salofalk 1g – jakie środki ostrożności należy zachować?

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy wykonywać badania krwi (rozmaz krwi obwodowej; parametry czynności wątroby, np. AlAT lub AspAT; stężenie kreatyniny w osoczu) oraz moczu (metodą pasków zanurzeniowych) według uznania lekarza. Zaleca się przeprowadzenie badań kontrolnych po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie dwa do trzech razy w 4-tygodniowych odstępach.

Jeśli wyniki badań są prawidłowe, badania kontrolne należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania kontrolne należy przeprowadzić natychmiast.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Nie zaleca się stosowania czopków Salofalk 1 g u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek podczas leczenia należy wziąć pod uwagę wystąpienie działania nefrotoksycznego spowodowanego stosowaniem mesalazyny.

Pacjentów z chorobą płuc, w szczególności astmą, należy bardzo dokładnie kontrolować podczas cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g.

Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane leku w wywiadzie w związku z przyjmowaniem produktów zawierających sulfasalazynę, powinni być pod ścisłą obserwacją medyczną podczas rozpoczynania cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g. W przypadku wystąpienia ostrych reakcji nietolerancji na czopki Salofalk 1 g, takich jak kurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ciężki ból głowy oraz wysypka, należy natychmiast przerwać podawanie leku.


Przyjmowanie leku Salofalk 1g w czasie ciąży

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Salofalk 1 g u kobiet ciężarnych. Dane pochodzące z ograniczonej liczby ekspozycji na lek podczas ciąży nie wskazują na żadne działania niepożądane mesalazyny na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka. Dotychczas nie uzyskano żadnych innych istotnych danych epidemiologicznych. W pojedynczym przypadku po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g, doustnie) podczas ciąży obserwowano niewydolność nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach otrzymujących doustnie mesalazynę nie wskazują na bezpośrednie ani pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy i (lub) płodowy, przebieg porodu ani rozwój pourodzeniowy.

Produkt Salofalk 1 g czopki może być stosowany podczas ciąży wyłącznie jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.

Kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy oraz w mniejszym stopniu mesalazyna przenikają do mleka matki. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu leku u kobiet karmiących jest ograniczone. Nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, takich jak biegunka. W związku z tym preparat Salofalk 1 g może być stosowany podczas karmienia piersią wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko. Jeśli u dziecka karmionego piersią wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią.


Zamienniki leku Salofalk 1g

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 69,18 zł.

Salaza interakcje ulotka czopki doodbytnicze 1 g 30 czop.

Salaza

czopki doodbytnicze | 1 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

83,08 zł


Crohnax interakcje ulotka czopki doodbytnicze 1 g 30 czop.

Crohnax

czopki doodbytnicze | 1 g | 30 czop.

lek na receptę | refundowany | 75+


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

83,37 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbiegunkowe, doustne elektrolity

    W tej kategorii znajdziesz produkty, przeciwbiegunkowe, przywracające równowagę mikroflory jelitowej, zmniejszajace ryzyko powikłań związanych z antybiotykoterapią, skrócenie czesu trwania biegunki infekcyjnej, wspomagających odporność, produkty uzupełniające elektrolity utracowe w trakcie biegunki


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.