Metronidazol Jelfa interakcje ulotka krem 0,01 g/g 15 g

Brak informacji o dostępności produktu

 

Metronidazol Jelfa krem | 0,01 g/g | 15 g

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Metronidazolum
Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Metronidazol Jelfa?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!



Opis produktu Metronidazol Jelfa

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

METRONIDAZOL JELFA

(Metron idazolum) 10 mg/g, krem

Należ> ' zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwróci się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należ powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Metronidazol Jelfa krem i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metronidazol Jelfa krem

3. Jak stosować lek Metronidazol Jelfa krem

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Metronidazol Jelfa krem

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK METRONIDAZOL JELFA KREM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Metronidazol Jelfa, w postaci kremu do stosowania na skórę, jest metronidazol o działaniu bakteriobójczym.

Metronidazol po zastosowaniu na skórę działa na bakterie Gram-ujemne rosnące w warunkach względnie beztlenowych, z rodzaju: Bacteroides, Fusobacterium.

Wskazania do stosowania

• Trądzik różowaty,

• Wyprysk łojotokowy,

• Mieszane zakażenia bakteryjne skóry twarzy,

• Zapalenie skóry wokół ust,

• Trądzik różowaty posteroidowy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU METRONIDAZOL JELFA KREM

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Jelfa krem

Nie należy stosować leku jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na metronidazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metronidazol Jelfa krem

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

W czasie leczenia należy unikać ekspozycji na światło słoneczne i sztuczne źródła promieniowania UV (np. solaria).

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

Zastosowanie leku w pobliżu oka może powodować podrażnienie spojówek i łzawienie.

Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością chłodnej wody. Jeżeli oczy będą

wciąż bolały, należy zgłosić się do lekarza okulisty. . r

Stosowanie leku Metronidazol Jelfa krem z innymi lekami

Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami.

Podczas stosowania metronidazolu w postaci kremu na skórę, należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas doustnego stosowaniu metronidazolu obserwowano:

- nasilenie działania warfaryny i kumaryny (leki hamujące krzepnięcie krwi) oraz wydłużenie czasu protrombinowego,

- po wypiciu alkoholu reakcje (m.in. ostre psychozy i stany splątania) podobne do reakcji, jakie występowały w przypadku wypicia alkoholu podczas stosowania disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu). Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie leku, może zalecić przerwanie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono aby lek Metronidazol Jelfa krem wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK METRONIDAZOL JELFA KREM

Metronidazol Jelfa krem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Cienką warstwę kremu nakłada się dokładnie na zmiany skórne dwa razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem przed snem.

Czas leczenia zależy od rodzaju drobnoustroju, lokalizacji i nasilenia zakażenia. Zwykle lek stosuje się przez 3 do 6 tygodni.

Lekarz zaleci jak długo należy stosować lek Metronidazol Jelfa krem. Nie należy przerywać stosowania leku wcześniej, bez porozumienia z lekarzem, ponieważ może dojść do zaostrzenia objawów skórnych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metronidazol Jelfa krem

Przedawkowanie przy miejscowym stosowaniu leku występuje niezmiernie rzadko.

W razie konieczności usunięcia ze skóry zbyt dużej ilości kremu, należy przemyć skórę dużą ilością ciepłej

wody.

W przypadku omyłkowego spożycia leku Metronidazol Jelfa krem

Po przypadkowym spożyciu leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Metronidazol Jelfa krem może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku najczęściej może wystąpić łzawienie oczu (w przypadku użycia go w okolicach oczu), przemijające zaczerwienienie, palenie, podrażnienie i niewielką suchość skóry. Po zastosowaniu leku na skórę mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania metronidazolu, sporadycznie odnotowano: nieprzyjemny smak w ustach, osad na języku, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowe, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości.

Rzadko może wystąpić: senność, zawrót głowy, ból głowy, niezborność ruchów, wysypka skórna, świąd, ciemne zabarwienie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należ)' powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK METRONIDAZOL JELFA KREM

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Metronidazol Jelfa krem po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Metronidazol Jelfa krem

Substancją czynną i leku jest metronidazol; I g kremu zawiera 10 mg metronidazolu.

Inne składniki leku to alkohol cetylowy, cetylupalmitynian, kwas stearynowy, glicerol, sodu

laurylosiarczan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Metronidazol Jelfa krem i co zawiera opakowanie

Metronidazol Jelfa to biały lub kremowobiały, o jednolitej konsystencji krem

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA 5B-00 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

teł.: (075)6433102; 752-28-21; 764-74-51

faks. (075) 752-44-55

email:jelfa@jelfa.com.pl

Data opracowania ulotki:


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja bardzo istotna

Dotyczy leków
Metronidazol Jelfa

Alkohol

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. W tkankach gromadzi się toksyczny związek - aldehyd octowy. Związek ten powoduje m.in. silne rozszerzenie naczyń twarzy i innych okolic skóry, czemu towarzyszy uczucie nieprzyjemnego tętnienia. Występują silne bóle brzucha, głowy, pocenie się, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi (zapaść) i uczucie przerażającego lęku. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwtrądzikowe

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu trądziku w postaci leków doustnych (np. tabletki, kapsułki) oraz naskórnych (kremy, żele, maści itp.).


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.