Dostępny w ponad połowie aptek

 

Locoid krem | 1 mg/g | 15 g | tuba


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Hydrocortisoni butyras
Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/SOpis produktu Locoid

Kiedy stosujemy lek Locoid?

Stany zapalne skóry (nie wywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników. Kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób skóry w przypadku, gdy wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do stosowania miejscowego dawało dobre wyniki.


Jaki jest skład leku Locoid?

Jeden gram kremu zawiera 1 mg 17-maślanu hydrokortyzonu (Hydrocortisoni butyras). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Locoid?

Nie stosować preparatu: ? na zmiany skórne spowodowane: - zakażeniami bakteryjnymi (np. zmiany kiłowe lub gruźlicze); - zakażeniami wirusowymi (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec); - zakażeniami wywołanymi przez grzyby; - zakażeniami pasożytniczymi; ? na owrzodzenia skóry, rany; ? w zapaleniu skóry wokół ust; ? w trądziku pospolitym, w trądziku różowatym; ? w nadwrażliwości na substancję czynną maślan hydrokortyzonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.


Locoid – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymieniono poniżej według malejącej częstości występowania: bardzo często (?1/10); często (od ?1/100 do ?1/10); niezbyt często (od ?1/1000 do ?1/100); rzadko (od ?1/10 000 do ?1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana częstość, nie może być określona na podstawie dostępnych danych. Klasyfikacja układów i narządów Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia układu immunologicznego nadwrażliwość Bardzo rzadko (< 1/10 000) Zaburzenia endokrynologiczne zahamowanie czynności kory nadnerczy Rzadko (?1/10 000 do ?1/1000) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej zanik skóry, często nieodwracalny ze ścieńczeniem naskórka; rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych; plamica; rozstępy skórne; trądzik krostkowy; zapalenie skóry wokół ust; tzw. "efekt z odbicia", który może prowadzić do uzależnienia od miejscowego stosowania kortykosteroidów; odbarwienie skóry; zapalenie skóry i wyprysk, w tym kontaktowe zapalenie skóry. Ze względu na zawartość substancji pomocniczych, mogą również wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry) i reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Ogólnoustrojowe działania niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów występują rzadko, ale mogą być ciężkie. Zahamowanie czynności kory nadnerczy może wystąpić szczególnie podczas długotrwałego stosowania preparatu. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów zwiększa się podczas: - stosowania preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pod pieluchą), w fałdach skóry; - stosowania na duże powierzchnie skóry; - długotrwałego leczenia; - stosowania u dzieci (skóra dzieci jest cieńsza, większa jest także powierzchnia skóry w stosunku do masy ciała).


Locoid - dawkowanie leku

Cienką warstwę preparatu Locoid nanosić równomiernie na zmienione chorobowo miejsca na skórze od 1 do 3 razy na dobę. Preparat można lekko wmasować. Po uzyskaniu poprawy zazwyczaj wystarcza stosowanie preparatu raz na dobę lub od 2 do 3 razy w tygodniu. Locoid stosuje się w leczeniu zmian skórnych suchych, sucho-sączących i sączących. Nie należy stosować dawki większej niż 30-60 g tygodniowo.


Locoid – jakie środki ostrożności należy zachować?

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Nie należy stosować preparatu na powieki, ponieważ jeśli preparat dostanie się na spojówki może spowodować wystąpienie jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej. Unikać stosowania preparatu na skórę twarzy, skórę owłosioną i na skórę w okolicach narządów płciowych, gdyż jest szczególnie wrażliwa na działanie kortykosteroidów. W tych miejscach można stosować tylko słabo działające kortykosteroidy. Unikać stosowania preparatu na rozległe powierzchnie skóry, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pieluchą), w fałdach i zgięciach skóry. W takich przypadkach wchłanianie kortykosteroidów może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy. Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego leczenia u dzieci, gdyż u dzieci szybko dochodzi do zahamowania czynności kory nadnerczy, może też wystąpić zahamowanie wydzielania hormonu wzrostu. Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry. Locoid zawiera substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy i parahydroksybenzoesan propylu i butylu. Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu i butylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Locoid w czasie ciąży

Ciąża Kortykosteroidy przenikają przez barierę łożyskową i mogą w związku z tym działać na płód. Jednak takie działanie obserwuje się podczas stosowania silnie działających kortykosteroidów przez długi czas. Wykazano teratogenne działanie kortykosteroidów u zwierząt. Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu Locoid w czasie ciąży. W okresie ciąży preparat można stosować tylko wtedy, gdy istnieją do tego wyraźne wskazania. Laktacja Nie wiadomo, czy kortykosteroidy podane miejscowo na skórę przenikają do mleka matki. Preparat można stosować w czasie karmienia piersią na małą powierzchnię skóry przez krótki czas. W przypadku długotrwałego leczenia lub nanoszenia preparatu na dużą powierzchnię skóry, należy zaprzestać karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Locoid

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Locoid z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Locoid z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Locoid


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.