Dostępny w ponad połowie aptek

 

Locoid Crelo emulsja | 1 mg/g | 30 g | butelka


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Hydrocortisoni butyras
Podmiot odpowiedzialny: LEO PHARMA A/SOpis produktu Locoid Crelo

Kiedy stosujemy lek Locoid Crelo?

Stany zapalne skóry (nie wywołane przez drobnoustroje) odpowiadające na leczenie kortykosteroidami w przypadku, gdy leczenie miejscowe słabiej działającymi kortykosteroidami nie przynosi oczekiwanych wyników.

Kontynuacja leczenia lub leczenie podtrzymujące zapalnych chorób skóry, w przypadku gdy wcześniejsze stosowanie silniej działających kortykosteroidów do użycia miejscowego dawało dobre wyniki.


Jaki jest skład leku Locoid Crelo?

Jeden gram emulsji zawiera 1 mg hydrokortyzonu 17-maślanu (Hydrocortisonibutyras).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Locoid Crelo?

Nie stosować produktu leczniczego:

- na zmiany skórne spowodowane:

- zakażeniami bakteryjnymi (np. zmiany kiłowe lub gruźlicze);

- zakażeniami wirusowymi (np. ospa wietrzna, opryszczka, półpasiec);

- zakażeniami wywołanymi przez grzyby;

- zarażeniami pasożytniczymi;

- na owrzodzenia skóry, rany;

- w zapaleniu skóry wokół ust;

- w trądziku pospolitym, w trądziku różowatym;

- w nadwrażliwości na substancję czynną: maślan hydrokortyzonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.


Locoid Crelo – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymieniono poniżej według malejącej częstości występowania:

bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do ≤1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do ≤1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do ≤1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego częstość nieznana: nadwrażliwość

Zaburzenia endokrynologiczne bardzo rzadko: zahamowanie czynności kory nadnerczy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

rzadko: zanik skóry, często nieodwracalny, ze ścieńczeniem naskórka; rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych; plamica; rozstępy skórne; trądzik krostkowy; zapalenie skóry wokół ust; tzw. "efekt z odbicia", który może prowadzić do uzależnienia od miejscowego stosowania kortykosteroidów; odbarwienie skóry; zapalenie skóry i wyprysk, w tym kontaktowe zapalenie skóry.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych, mogą również wystąpić miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie oczu i błon śluzowych, podrażnienie skóry i reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Ogólnoustrojowe działania niepożądane po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów występują rzadko, ale mogą być ciężkie. Zahamowanie czynności kory nadnerczy może wystąpić szczególnie podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego.

Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów zwiększa się:

- podczas stosowania produktu pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pod pieluchą), w fałdach skóry;

- podczas stosowania na duże powierzchnie skóry;

- podczas długotrwałego leczenia;

- podczas stosowania u dzieci (skóra dzieci jest cieńsza, większa jest także powierzchnia skóry w stosunku do masy ciała).


Locoid Crelo - dawkowanie leku

Cienką warstwę emulsji Locoid Crelo nanosić równomiernie na zmienione chorobowo miejsca na skórze od 1 do 3 razy na dobę. Emulsję można lekko wmasować. Po uzyskaniu poprawy zazwyczaj wystarcza stosowanie produktu leczniczego raz na dobę lub 2-3 razy w tygodniu.

Locoid Crelo stosuje się w leczeniu zmian skórnych sączących, również na skórze owłosionej.

Nie należy stosować dawki większej niż 30-60 g tygodniowo.


Locoid Crelo – jakie środki ostrożności należy zachować?

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z produktem leczniczym.

Nie należy stosować produktu na powieki, ponieważ jeśli dostanie się na spojówki, może spowodować wystąpienie jaskry prostej lub zaćmy podtorebkowej.

Unikać stosowania emulsji na skórę twarzy i na skórę w okolicach narządów płciowych, gdyż jest szczególnie wrażliwa na działanie kortykosteroidów. W tych miejscach można stosować tylko słabo działające kortykosteroidy.

Unikać stosowania produktu na rozległe powierzchnie skóry, szczególnie pod opatrunkiem okluzyjnym (pod ceratką, pieluchą), w fałdach i zgięciach skóry. W takich przypadkach wchłanianie kortykosteroidów może być znacznie większe, co prowadzi do zahamowania czynności kory nadnerczy.

Ostrożnie stosować i unikać długotrwałego leczenia u dzieci, gdyż szybko dochodzi u nich do zahamowania czynności kory nadnerczy, może też wystąpić zahamowanie wydzielania hormonu wzrostu.

Szczególnie ostrożnie należy stosować u pacjentów z łuszczycą, gdyż miejscowe stosowanie kortykosteroidów w łuszczycy może być niebezpieczne, m.in. ze względu na nawrót choroby spowodowany rozwojem tolerancji, ryzyko wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowe i ogólne działania toksyczne spowodowane zaburzeniem ciągłości skóry.

Locoid Crelo zawiera substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy, butylohydroksytoluen, parahydroksybenzoesan propylu i butylu.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego, butylohydroksytoluenu i glikolu propylenowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), podrażnienie oczu i błon śluzowych, podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu propylu i butylu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).


Przyjmowanie leku Locoid Crelo w czasie ciąży

Ciąża

Kortykosteroidy przenikają przez barierę łożyskową i mogą w związku z tym działać na płód. Jednak takie działanie może być istotne tylko podczas stosowania silnie działających kortykosteroidów przez długi czas. Wykazano teratogenne działanie kortykosteroidów u zwierząt.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Locoid Crelo w czasie ciąży.

W okresie ciąży produkt można stosować tylko wtedy, gdy istnieją do tego wyraźne wskazania.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kortykosteroidy podane miejscowo na skórę przenikają do mleka.

Produkt leczniczy można stosować w czasie karmienia piersią na małą powierzchnię skóry przez krótki czas. W przypadku długotrwałego leczenia lub nanoszenia na dużą powierzchnię skóry, należy zaprzestać karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Locoid Crelo

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Locoid Crelo z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Locoid Crelo z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.