Ketosteril interakcje ulotka tabletki powlekane  100 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Ketosteril tabletki powlekane | 100 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHOpis produktu Ketosteril

Kiedy stosujemy lek Ketosteril?

Zapobieganie i leczenie następstw nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, w połączeniu z ograniczoną podażą białka w pożywieniu w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Stosowany jest głównie u pacjentów z filtracją kłębuszkową (GFR) mniejszą niż 25 ml/min.


Jaki jest skład leku Ketosteril?

Jedna tabletka powlekana zawiera:

Sól wapniowa kwasu (R,S)-3-metylo-2-oksowalerianowego

(α-ketoanalog DL-izoleucyny) 67 mg

Sól wapniowa kwasu 4-metylo-2-oksowalerianowego

(α-ketoanalog leucyny) 101 mg

Sól wapniowa kwasu 2-okso-3-fenylopropionowego

(α-ketoanalog fenyloalaniny) 68 mg

Sól wapniowa kwasu 3-metylo-2-oksomasłowego

(α-ketoanalog waliny) 86 mg

Sól wapniowa kwasu (R,S)-2-hydroksy-4-metylotiomasłowego

(α-hydroksyanalog DL-metioniny) 59 mg

L-lizyny octan 105 mg

(co odpowiada 75 mg L-lizyny)

L-treonina

53 mg

L-tryptofan

23 mg

L-histydyna

38 mg

L-tyrozyna

30 mg

Całkowita zawartość azotu w tabletce 36 mg

Zawartość wapnia w tabletce 1,25 mmol = 50 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Ketosteril?

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Hiperkalcemia.

- Zaburzenia metabolizmu aminokwasów.


Ketosteril – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych została określona w następujący sposób:

bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hiperkalcemia

W przypadku wystąpienia hiperkalcemii zaleca się zmniejszenie dawki witaminy D. Jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego KETOSTERIL oraz wszystkich innych źródeł wapnia (patrz punkt 4.5).


Ketosteril - dawkowanie leku

Sposób podawania Podanie doustne.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 4 do 8 tabletek trzy razy na dobę w czasie posiłków. Tabletki należy połykać w całości. Powyższe dawkowanie dotyczy dorosłych pacjentów (o masie ciała 70 kg).

KETOSTERIL należy przyjmować w czasie posiłków, w celu zapewnienia prawidłowego wchłaniania i przemiany do odpowiednich aminokwasów.

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci (patrz punkt 4.4).

Czas stosowania

KETOSTERIL stosuje się, dopóki filtracja kłębuszkowa utrzymuje się poniżej wartości 25 ml/min i jednocześnie pacjent przestrzega ograniczeń podaży białka w ilości 40 g/dobę lub mniej

(u dorosłych).


Ketosteril – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Należy zapewnić wystarczającą ilość spożywanych kalorii.

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci.

W przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w produkcie leczniczym KETOSTERIL.

Należy kontrolować stężenie fosforanów w przypadku jednoczesnego stosowania produktu KETOSTERIL z wodorotlenkiem glinu (patrz punkt 4.5).


Przyjmowanie leku Ketosteril w czasie ciąży

Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego KETOSTERIL u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, poród lub rozwój noworodka (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży. Brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy

  • Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm

    W tej kategorii znajdziesz inne produkty stosowane w chorobach układu pokarmowego i wpływające na metabolizm.

https://ktomalek.pl/blog

Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.