Dostępny w większości aptek

 

Amol płyn doustny, płyn na skórę | 100 ml

Rodzaj: lek dostępny bez recepty
Substancja czynna: Produkt złożony
Podmiot odpowiedzialny: TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Amol?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Amol

Kiedy stosujemy lek Amol?

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:

zewnętrznie:

• w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych;

• w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów;

wewnętrznie :  

w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.


Jaki jest skład leku Amol?

1 g produktu zawiera:

  

Mentholum 

(mentol) 

 17,23 mg

Citronellae aetheroleum 

(olejek cytronelowy) 

 1,00 mg

Caryophylli floris aetheroleum 

(olejek goździkowy) 

 1,00 mg

Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum

(olejek cynamonowy) 

 2,40 mg

Limonis aetheroleum 

(olejek cytrynowy) 

 5,70 mg 

Menthae piperitae aetheroleum 

(olejek mięty pieprzowej)

 2,40 mg 

Lavandulae aetheroleum 

(olejek lawendowy) 

 2,40 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol (96% v/v) 638 mg w 1 g.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Amol?

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Astma oskrzelowa i inne schorzenia dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych.

Dzieci poniżej 12 lat, ze względu na brak wystarczających danych na temat stosowania produktu Amol w tej grupie wiekowej.

Wewnętrznie:

• niedrożność dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenie pęcherzyka żółciowego;

• przewlekłe choroby wątroby, 

• uzależnienie od alkoholu.

Zewnętrznie:

• uszkodzona skóra np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych;

• choroby skóry przebiegające z wysypką;

• stosowanie na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.


Amol – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia żołądka i jelit:

-podrażnienie żołądka 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

-podrażnienia skóry i błon śluzowych, wyprysk kontaktowy, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

-kaszel (suchy), skurcz oskrzeli

W takich przypadkach należy przerwać stosowanie produktu i zastosować odpowiednie leczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


Amol - dawkowanie leku

Produktu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci okładów.

Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:

Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia (np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych)

Nacierać niewielką ilością produktu w formie nierozcieńczonej kilka razy na dobę.

Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów

Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym produktem w formie nierozcieńczonej.

Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)

Od 10 do 15 kropli produktu z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku wystąpienia dolegliwości, do 3 razy na dobę.


Amol – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt Amol zawiera 67% v/v etanolu. Przy zastosowaniu zalecanego dawkowania po każdym przyjęciu doustnym leku w ilości 10-15 kropli do organizmu zostanie wprowadzone do 0,46 g etanolu, co jest równoważne 7,24–10,86 ml piwa (5% v/v) i 3,02–4,53 ml wina (12% v/v). Może to mieć znaczenie w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci, osób z grupy wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku dostania się produktu Amol do oczu należy obficie przemyć je wodą. W przypadku nie ustąpienia objawów zastosować leczenie miejscowe.

W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) lub zmian skórnych należy zastosować leczenie objawowe.

Po natarciu roztworem produktu Amol należy starannie umyć ręce.

Produktu nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym lub w postaci okładów.


Przyjmowanie leku Amol w czasie ciąży

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania produktu Amol w okresie ciąży i karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.