Dostępny w większości aptek

 

Kalipoz Prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 391 mg K+ | 60 tabl. | 3 blist.po 20 szt.

od 0 , 00  do 8 , 76

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Kalii chloridum
Podmiot odpowiedzialny: GSK PSC POLAND SP. Z O.O.

Kalipoz Prolongatum cena

8,76Opis produktu Kalipoz Prolongatum

Kiedy stosujemy lek Kalipoz Prolongatum?

Profilaktyka i leczenie stanów niedoboru potasu.

Niedobory potasu w organizmie powstają najczęściej na skutek:

- podawania leków moczopędnych, produktów glikokortykosteroidowych, glikozydów nasercowych,

- przewlekłych biegunek i wymiotów,

- przebiegu niektórych chorób nerek.

Niedobór potasu towarzyszy także takim chorobom, jak:

- wtórny hiperaldosteronizm,

- marskość wątroby z wodobrzuszem,

- choroby układu krążenia,

- cukrzyca.


Jaki jest skład leku Kalipoz Prolongatum?

1 tabletka zawiera 750 mg potasu chlorku (Kalii chloridum), co jest równoważne 391 mg jonów
potasu (10 mEq K+).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 71,25 mg, lak czerwieni koszenilowej 1,125 mg.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Kalipoz Prolongatum?

• nadwrażliwość na substancję czynną - chlorek potasu lub którąkolwiek substancję
pomocniczą,

• nadwrażliwość na suplementację potasu (np. napadowy niedowład hiperkaliemiczny),

• hiperkaliemia,

• niewydolność nerek,

• jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas w monoterapii
lub w połączeniu z diuretykami pętlowymi,

• wrodzone paramiotonie,

• zaburzenia metabolizmu (kwasica towarzysząca śpiączce cukrzycowej),

• hipowolemia z hiponatremią,

• krwawienia z przewodu pokarmowego,

• choroba wrzodowa (zaostrzenia),

• niewydolność nadnerczy,

• zaburzenia strukturalne lub czynnościowe utrudniające pasaż produktu leczniczego przez
przewód pokarmowy.


Kalipoz Prolongatum – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10
000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-
komorowego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, wymioty, wzdęcia, bóle brzucha, uczucie dyskomfortu w brzuchu,
biegunka, pieczenie w żołądku i przełyku, zaparcia, niewielkie zmiany nadżerkowe w jelicie cienkim,
owrzodzenie żołądka i dwunastnicy.

Ryzyko wystąpienia owrzodzeń żołądka i dwunastnicy wzrasta przy stosowaniu wyższych dawek
chlorku potasu.

Niewielkie zmiany nadżerkowe w jelicie cienkim stwierdzono w przypadku doustnego stosowania
niektórych stałych form leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana: wysypka skórna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: hiperkaliemia (z ryzykiem nagłej śmierci).


Kalipoz Prolongatum - dawkowanie leku

Przeciętnie stosuje się:

- nieznaczna hipokaliemia, np. dieta uboga w potas lub uzupełnianie niedoboru potasu w trakcie
stosowania leków moczopędnych:

1- 2 tabletki (10-20 mEq)/dobę

- znaczna hipokaliemia, w zależności od stopnia niedoboru potasu:

2- 6 tabletek (20-60 mEq)/dobę

Przy ustalaniu dawki należy uwzględnić zawartość potasu w pożywieniu (owoce, warzywa, soki).

W celu zmniejszenia drażniącego działania na błonę śluzową przewodu pokarmowego produkty
zawierające chlorek potasu należy:

- przyjmować podczas posiłku lub po posiłku

- popijać dużą ilością wody.

Tabletki KALIPOZ PROLONGATUM należy połykać w całości. Pozwala to na równomierne i
stopniowe uwalnianie leku ze szkieletu tabletki, który jest wydalany z kałem.

Preparaty chlorku potasu należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób w wieku podeszłym.


Kalipoz Prolongatum – jakie środki ostrożności należy zachować?

Monitorowanie leczenia

Produkt leczniczy KALIPOZ PROLONGATUM należy podawać z zachowaniem ostrożności,
ponieważ poziom niedoboru potasu lub dokładne, dzienne zapotrzebowanie na potas często nie są
dokładnie znane.

Zbyt duża dawka może prowadzić do wystąpienia objawów zatrucia (patrz punkt 4.9).

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia pacjenta należy przebadać, wykonać EKG oraz oznaczyć

poziom potasu w surowicy.

Osoby w wieku podeszłym

Preparaty chlorku potasu należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób w wieku podeszłym.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek należy wziąć pod uwagę konieczność zastosowania
mniejszych dawek potasu. Podczas stosowania preparatu należy okresowo monitorować kaliemię,
EKG oraz czynność nerek.

Objawy ze strony przewodu pokarmowego

W razie silnych bólów brzucha, fusowatych wymiotów, czarnych stolców lek należy odstawić.
Zaburzenia czynności serca

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób z chorobami serca.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa), lub zespołem złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.

Ze względu na zawartość laku czerwieni koszenilowej produkt może powodować reakcje alergiczne.


Przyjmowanie leku Kalipoz Prolongatum w czasie ciąży

Stosowanie podczas ciąży

Ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do leczenia produktem KALIPOZ
PROLONGATUM. Brak danych na temat zagrożenia dla płodu u ludzi i zwierząt, gdyż nie
przeprowadzono odpowiednio kontrolowanych badań klinicznych.

Produkt leczniczy może być stosowany w ciąży jedynie, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki
przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Stosowanie w okresie laktacji

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia jedynie w przypadkach, gdy w opinii
lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.


Charakterystyka produktu leczniczego Kalipoz Prolongatum

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Kalipoz Prolongatum z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Kalipoz Prolongatum z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Kalipoz Prolongatum


Grupy

  • Preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.