Vestibo interakcje ulotka tabletki 0,016 g 60 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Vestibo tabletki | 0,016 g | 60 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Betahistini dihydrochloridum
Podmiot odpowiedzialny: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Logo LekarzeBezKolejki.pl

Będziesz zażywać ten lek?

Zawsze warto najpierw skonsultować się z lekarzem.

Skorzystaj z Telewizyty na LekarzeBezKolejki.plOpis produktu Vestibo

Kiedy stosujemy lek Vestibo?

Betahistyna wskazana jest w leczeniu choroby Ménière´a, której objawami mogą być zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.


Jaki jest skład leku Vestibo?

Jedna tabletka zawiera 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Jedna tabletka zawiera 140 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Vestibo?

Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy. Betahistyna jako syntetyczny analog histaminy może wywoływać uwalnianie amin katecholowych z guza, co powoduje wystąpienie ciężkiego nadciśnienia tętniczego.

Betahistyna jest również przeciwwskazana w przypadku:

- nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Vestibo – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko (> 1/10000, < 1/1000): pokrzywka

Bardzo rzadko (< 1/10 000): wysypki skórne i świąd.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: bóle głowy i sporadycznie senność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Rzadko (> 1/10 000, < 1/1000): dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności
i niestrawność.

Zaburzenia serca:

Rzadko (> 1/10000, < 1/1000): uczucie bicia serca.


Vestibo - dawkowanie leku

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Początkowo, doustnie 8 do 16 mg trzy razy na dobę, podczas posiłków.

Dawki podtrzymujące wynoszą zazwyczaj od 24 do 48 mg na dobę. Dawkowanie można dostosować indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Czasami poprawa stanu pacjenta może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia.

Dzieci i młodzież:

Betahistyna tabletki nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.


Vestibo – jakie środki ostrożności należy zachować?

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wrzodem trawiennym występującym obecnie lub stwierdzonym w przeszłości, ponieważ sporadycznie u pacjentów przyjmujących betahistynę występuje niestrawność.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku przepisywania betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami albo z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, ze względu na możliwość nasilenia tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Vestibo w czasie ciąży

Ciąża

Istnieje bardzo ograniczona ilość danych dotyczących stosowania betahistyny u kobiet
w ciąży. Badania na zwierzętach chociaż nie są wystarczające, nie wskazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego działania z uwzględnieniem toksycznego wpływu na rozrodczość (patrz punkt 5.3). W ramach zachowania ostrożności, zaleca się aby unikać stosowania betahistyny podczas ciąży.

Karmienie piersią

Istnieją niewystarczające informacje dotyczące przenikania betahistyny do mleka matki karmiącej. Nie należy stosować betahistyny podczas karmienia piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Pozostałe leki działające na układ nerwowy

    W tej kategorii znajdziejsz wszytskie inne leki działąjace na układ nerwowy, w tym leki stosowane w leczeniu oraz łagodzeniu objawów choroby Alzheimera, leki wykorzystywane w leczeniu nałogów itp.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.