VaxigripTetra interakcje ulotka zawiesina do wstrzykiwań 1 daw. (0,5 ml) 1 amp.-strz. | +igła

Trudno dostępny w aptekach

 

VaxigripTetra zawiesina do wstrzykiwań | 1 daw. (0,5 ml) | 1 amp.-strz. | +igła

od 0 , 00  do 45 , 76

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 75+
Substancja czynna: Quadrivalent Influenza Vaccine
Podmiot odpowiedzialny: SANOFI PASTEUR S.A.

VaxigripTetra cena

45,76

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania VaxigripTetra?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu VaxigripTetra

Kiedy stosujemy lek VaxigripTetra?

Szczepionka VaxigripTetra jest wskazana do zapobiegania grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce:

-czynne uodpornienie dorosłych, w tym kobiet w ciąży, oraz dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia,

-bierne uodpornienie niemowląt od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy po szczepieniu kobiet w ciąży (patrz punkty 4.4, 4.6 i 5.1).

Zastosowanie szczepionki VaxigripTetra powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami. Jaki jest skład leku VaxigripTetra?

Wirus grypy (inaktywowany, rozszczepiony) następujących szczepów*:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 – podobny szczep 

(A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC -1909)

 ............................................................................................................................. 15 mikrogramów HA**

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – podobny szczep (A/Hong Kong/2671/2019, IVR -208)

 ............................................................................................................................. 15 mikrogramów HA**

B/Washington/02/2019 – podobny szczep (B/Washington/02/2019, typ dziki)

………………………………………............................................................................................ 15 mikrogramów HA**

B/Phuket/3073/2013 - podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki)

….……………………………………........................................................................................... 15 mikrogramów HA**

w dawce 0,5 ml

* namnożony w zarodkach kurzych pochodzących ze zdrowych stad

** hemaglutynina

Szczepionka jest zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - WHO (dla Półkuli Północnej) oraz z zaleceniami Unii Europejskiej na sezon 2020/2021.

VaxigripTetra może zawierać pozostałości jaj, takie jak albumina jaja kurzego oraz pozostałości neomycyny, formaldehydu i octoxynolu-9, które są stosowane podczas procesu wytwarzania.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku VaxigripTetra?

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na którykolwiek składnik, który może być obecny w ilościach śladowych, taki jak pozostałość jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i octoxynol-9.

Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z umiarkowaną lub wysoką gorączką, lub ostrą chorobą.


VaxigripTetra – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo szczepionki VaxigripTetra było oceniane w sześciu badaniach klinicznych z udziałem 3 040 osób dorosłych w wieku od 18 do 60 lat, 1 392 osób starszych powyżej 60. roku życia i 429 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki VaxigripTetra , oraz 884 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, które otrzymały, w zależności od swojej historii szczepień przeciw grypie, jedną lub dwie dawki szczepionki VaxigripTetra i 1 614 dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia, które otrzymały dwie dawki (0,5 ml) szczepionki VaxigripTetra . 

Większość działań niepożądanych występowała zwykle w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu i ustępowała samoistnie w ciągu 1 do 3 dni od wystąpienia. Działania te miały charakter łagodny.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po podaniu szczepionki we wszystkich populacjach łącznie z całą grupą dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia był ból w miejscu wstrzyknięcia (pomiędzy 52,8% i 56,5% u dzieci w wieku od 3 do 17 lat i u dorosłych, 26,8% u dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia oraz 25,8% u osób starszych). W podgrupie dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy, najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym była drażliwość (32,3%). 

W podgrupie dzieci w wieku od 24. miesięcy do ukończenia 35. miesiąca najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym było złe samopoczucie (26,8%). 

Pozostałymi najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po szczepieniu były:

• u osób dorosłych: ból głowy (27,8%), ból mięśni (23%) i złe samopoczucie (19,2%),

• u osób starszych: ból głowy (15,6%) i ból mięśni (13,9%),

• u dzieci w wieku od 9 do 17 lat: ból mięśni (29,1%), ból głowy (24,7%), złe samopoczucie (20,3%) i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (10,7%),

• u dzieci w wieku od 3 do 8 lat: złe samopoczucie (30,7%), ból mięśni (28,5%), ból głowy (25,7%), obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (20,5%), rumień w miejscu wstrzyknięcia (20,4%), stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (16,4%), dreszcze (11,2%), 

• u wszystkich dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia:

gorączka (20,4%) i zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (17,2%),

• u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy: utrata apetytu (28,9%), nietypowy płacz (27,1%), wymioty (16,1%) i senność (13,9%), 

• u dzieci w wieku od 24. miesięcy do ukończenia 35. miesiąca: ból głowy (11,9%) i ból mięśni (11,6%). 

Ogólnie, działania niepożądane występowały zazwyczaj rzadziej u osób starszych niż u osób dorosłych i dzieci. 

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Poniższe dane podsumowują częstość występowania działań niepożądanych, które odnotowano po podaniu szczepionki VaxigripTetra podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu na całym świecie.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (≥1/10);

Często (≥1/100 do < 1/10);

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100);

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000);

Bardzo rzadko (< 1/10 000);

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): po wprowadzeniu do obrotu szczepionki VaxigripTetra działania niepożądane były zgłaszane na podstawie zgłoszeń spontanicznych. Ponieważ te reakcje są zgłaszane dobrowolnie i dotyczą populacji o niesprecyzowanej wielkości, nie jest możliwe wiarygodne określenie ich częstości występowania. 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Dorośli i osoby starsze

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na:

-danych pochodzących od 3 040 osób dorosłych w wieku od 18 do 60 lat oraz 1 392 osób starszych powyżej 60. roku życia

- danych zebranych na całym świecie po wprowadzeniu do obrotu szczepionki (*) .

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Powiększenie węzłów chłonnych (1)

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (1) , reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk naczynioruchowy (1) , alergiczne zapalenie skóry (1) , uogólniony świąd (1) , pokrzywka (1) , świąd (2) , rumień

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Nieznana* 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Bardzo często

Zawroty głowy (3)

Niezbyt często

Parestezje, senność

Rzadko

Zaburzenia naczyniowe

 

Uderzenia gorąca (4)

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Duszność (1)

Rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Biegunka, nudności (5)

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej ogólne

 

Nadmierna potliwość

Rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból mięśni

Bardzo często

Ból stawów (1)

Rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Złe samopoczucie (6)

Ból w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo często

Dreszcze, gorączka (2)

Rumień w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia

Często

Zmęczenie

Zasinienie w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Osłabienie, objawy grypopodobne

Dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia (1)

Rzadko

(1) U osób dorosłych  (2) Niezbyt często u osób starszych  (3) Rzadko u osób dorosłych

(4) U osób starszych  (5) Rzadko u osób starszych  (6) Często u osób starszych

Dzieci i młodzież

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na:

- danych pochodzących od 429 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, które otrzymały jedną dawkę szczepionki VaxigripTetra , i od 884 dzieci w wieku od 3 do 8 lat, które otrzymały, w zależności od swojej historii szczepień przeciw grypie, jedną lub dwie dawki szczepionki VaxigripTetra - danych zebranych na całym świecie po wprowadzeniu do obrotu szczepionki (*) .

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Trombocytopenia (1)

 Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego 

 

Reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne

Nieznana*

Zaburzenia psychiczne

 

Marudzenie (2) , niepokój (2)

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Bardzo często

Zawroty głowy (2)

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Biegunka, wymioty (2) , ból w nadbrzuszu (2)

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból mięśni

Bardzo często

Ból stawów (2)

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie, dreszcze (3)

Ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia (3) , stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (3)

Bardzo często

Gorączka

Zasinienie w miejscu wstrzyknięcia 

Często

Zmęczenie (2)

Ucieplenie w miejscu wstrzyknięcia (2) , świąd w miejscu wstrzyknięcia (4)

Niezbyt często

(1) Zgłoszone u jednego dziecka w wieku 3 lat  (2) Zgłoszone u dzieci w wieku od 3 do 8 lat

(3) Często u dzieci w wieku od 9 do 17 lat  (4) Zgłoszone u dzieci w wieku od 9 do 17 lat

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej opiera się na:

-danych pochodzących od 1614 dzieci w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia, które otrzymały dwie dawki szczepionki VaxigripTetra

-danych zebranych na całym świecie po wprowadzeniu do obrotu szczepionki (*) .

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CZĘSTOŚĆ

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Reakcje alergiczne takie jak: uogólniony świąd, wysypka grudkowata

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Nieznana* 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy (1)

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Wymioty (2)

Bardzo często

Biegunka

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból mięśni (3)

Bardzo często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Drażliwość (4) , utrata apetytu (4) , nietypowy płacz (5) , złe samopoczucie (3) , gorączka, senność (5)

Ból / tkliwość w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo często

Dreszcze (1)

Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zasinienie w miejscu wstrzyknięcia 

Często

Choroba grypopodobna

Wysypka w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

(1) Zgłoszone u dzieci w wieku od 24. miesięcy  (2) Niezbyt często u dzieci w wieku od 24. miesięcy

(3) Rzadko u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy  (4) Rzadko u dzieci w wieku od 24. miesięcy

(5) Zgłoszone u dzieci w wieku poniżej 24. miesięcy

U dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do 8 lat profil bezpieczeństwa szczepionki VaxigripTetra był podobny po pierwszym i po drugim wstrzyknięciu, ze zmniejszającą się tendencją występowania działań niepożądanych po drugim wstrzyknięciu w porównaniu do pierwszego wstrzyknięcia, u dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia.

Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane zgłoszono po wprowadzeniu do obrotu szczepionki Vaxigrip . Związek ze szczepionką VaxigripTetra nie został określony. 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przejściowa trombocytopenia (1) , limfadenopatia (1)

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezja (1) , Zespół Guillain-Barré ( GBS ), zapalenie nerwu, nerwobóle, drgawki, zapalenie mózgu i rdzenia

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń, takie jak plamica Schönleina-Henocha , w niektórych przypadkach z przejściowym zaburzeniem czynności nerek

(1) Te działania niepożądane zgłoszono podczas badań klinicznych tylko w niektórych grupach wiekowych (patrz Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych).

Inne szczególne populacje

Profil bezpieczeństwa szczepionki VaxigripTetra obserwowany u niewielkiej liczby osób z chorobami współistniejącymi uczestniczącymi w badaniach klinicznych, nie różni się od profilu bezpieczeństwa ogólnej populacji. Dodatkowo, badania przeprowadzone z zastosowaniem szczepionki Vaxigrip u pacjentów po przeszczepie nerki i chorych na astmę nie wykazały żadnych istotnych różnic w profilu bezpieczeństwa stosowania szczepionki Vaxigrip w tych populacjach.

- Kobiety w ciąży

W badaniach klinicznych, przeprowadzonych z zastosowaniem szczepionki Vaxigrip u kobiet w ciąży w Republice Południowej Afryki oraz w Mali, częstość występowania miejscowych i ogólnych reakcji zgłaszanych w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki była zgodna z częstościami obserwowanymi u osób dorosłych podczas badań klinicznych, w których podawano szczepionkę Vaxigrip . W badaniu przeprowadzonym w Republice Południowej Afryki reakcje miejscowe występowały częściej w grupie otrzymującej szczepionkę Vaxigrip niż w grupie otrzymującej placebo zarówno u osób HIV-negatywnych, jak i u osób HIV-pozytywnych. W obu przypadkach nie odnotowano żadnych innych znaczących różnic w występowaniu działań niepożądanych między grupami otrzymującymi Vaxigrip i placebo. 

W jednym badaniu klinicznym przeprowadzonym z zastosowaniem szczepionki VaxigripTetra u kobiet w ciąży w Finlandii, częstość występowania miejscowych i ogólnych reakcji zgłaszanych w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki VaxigripTetra była zgodna z częstościami obserwowanymi u dorosłych kobiet niebędących w ciąży podczas badań klinicznych, w których podawano szczepionkę VaxigripTetra , chociaż wyższa dla niektórych działań niepożądanych (ból w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie, dreszcze, ból głowy, ból mięśni).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych 

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; 

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.


VaxigripTetra – dawkowanie leku

Dawkowanie

W oparciu o doświadczenie kliniczne z trójwalentną szczepionką przeciw grypie, zaleca się coroczne szczepienie szczepionką przeciw grypie z uwagi na okres utrzymywania się odporności powstałej po podaniu szczepionki oraz ze względu na to, że krążące szczepy grypy mogą się zmieniać z roku na rok.

Dorośli: jedna dawka 0,5 ml.

Dzieci i młodzież

• Dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 17. roku życia: jedna dawka 0,5 ml. Dzieciom w wieku poniżej 9 lat, które uprzednio nie były szczepione, należy podać drugą dawkę 0,5 ml po co najmniej 4 tygodniach.

• Niemowlęta poniżej 6 miesięcy życia: bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania szczepionki VaxigripTetra (czynne uodpornienie) nie zostało określone. Brak dostępnych danych. Bierne uodpornienie: podanie jednej dawki 0,5 ml kobietom w ciąży może chronić niemowlęta od urodzenia do wieku poniżej sześciu miesięcy, jednak nie wszystkie z tych niemowląt będą chronione.

Sposób podawania

Szczepionkę podaje się jako wstrzyknięcie domięśniowe lub podskórne.

Preferowanymi miejscami podania domięśniowego są przednio-boczna część uda (lub mięsień naramienny, jeśli masa mięśniowa jest odpowiednia) u dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 35. miesiąca życia, lub mięsień naramienny u dzieci od 36. miesiąca życia i u dorosłych.

 


VaxigripTetra – jakie środki ostrożności należy zachować?

Identyfikowalność

W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu.

Tak jak przy wszystkich szczepionkach podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie właściwego leczenia i nadzoru medycznego na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

W żadnym przypadku nie wolno podawać szczepionki VaxigripTetra donaczyniowo.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych domięśniowo, ta szczepionka powinna zostać podana ostrożnie osobom z trombocytopenią lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ może u nich wystąpić krwawienie po podaniu domięśniowym.

Omdlenie (zasłabnięcie) może wystąpić po, lub nawet przed jakimkolwiek szczepieniem, jako psychogenna odpowiedź na ukłucie igłą. Ważne jest aby wdrożyć procedury zapobiegające zranieniu w wyniku omdleń a także aby móc kontrolować reakcje omdleniowe.

Szczepionka VaxigripTetra jest przeznaczona do zapewnienia ochrony przed tymi szczepami grypy, z których ta szczepionka została przygotowana.

Tak jak inne szczepionki, VaxigripTetra może nie chronić wszystkich zaszczepionych osób.

Bierne uodpornienie: nie wszystkie niemowlęta poniżej sześciu miesięcy życia, urodzone przez kobiety szczepione podczas ciąży, będą chronione.

U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca.

Szczepionka VaxigripTetra zawiera potas i sód

Ta szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) i sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od potasu” i „wolną od sodu”.


Przyjmowanie leku VaxigripTetra w czasie ciąży

Ciąża

Kobiety w ciąży są w grupie wysokiego ryzyka powikłań grypy, w tym przedwczesnego porodu, hospitalizacji i zgonu: kobiety w ciąży powinny otrzymać szczepionkę przeciw grypie. 

Szczepionka VaxigripTetra może być podana we wszystkich okresach ciąży.

Większy zbiór danych dotyczący bezpieczeństwa stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie jest dostępny dla drugiego i trzeciego trymestru, niż dla pierwszego trymestru. Jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie, w tym szczepionek VaxigripTetra i Vaxigrip ( trójwalentna inaktywowana szczepionka przeciw grypie), nie wskazują na żadne niepożądane objawy u płodu i matki związane ze szczepionką. Jest to zgodne z wynikami zaobserwowanymi w jednym badaniu klinicznym, w którym szczepionki VaxigripTetra i Vaxigrip podano kobietom w drugim lub trzecim trymestrze ciąży (obserwowano 230 kobiet w ciąży i 231 żywych urodzeń w przypadku VaxigripTetra oraz 116 kobiet w ciąży i 119 żywych urodzeń w przypadku szczepionki Vaxigrip ).

Dane z czterech badań klinicznych, w których trójwalentną inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie (Vaxigrip , szczepionka bez tiomersalu) podano kobietom w ciąży w 2. lub 3. trymestrze(obserwowano ponad 5 000 kobiet i ponad 5 000 żywych urodzeń do około 6 miesięcy po porodzie), nie wskazują na żadne niepożądane objawy u płodu, noworodka, niemowlęcia i matki związane ze szczepionką.

W badaniach klinicznych przeprowadzonych w Republice Południowej Afryki i w Nepalu nie odnotowano znaczących różnic między grupami otrzymującymi szczepionkę Vaxigrip i placebo w odniesieniu do płodu, noworodka, niemowlęcia i matki (w tym poronienia, poród martwego dziecka, przedwczesny poród, niska masa urodzeniowa).

W badaniu przeprowadzonym w Mali nie odnotowano znaczących różnic między grupą otrzymującą szczepionkę Vaxigrip oraz grupą kontrolną (otrzymującą czterowalentną skoniugowaną szczepionkę przeciw meningokokom) w odniesieniu do odsetka wcześniactwa, odsetka martwo urodzonych dzieci i dzieci z niską masą urodzeniową / małą w odniesieniu do wieku ciążowego.

Jedno badanie na zwierzętach z zastosowaniem szczepionki VaxigripTetra nie wykazało bezpośredniego ani pośredniego niekorzystnego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu lub wczesny rozwój po urodzeniu.

Karmienie piersią

Szczepionka VaxigripTetra może być stosowana podczas karmienia piersią.

Płodność

Nie ma dostępnych danych dotyczących płodności u człowieka. Jedno badanie na zwierzętach z zastosowaniem szczepionki VaxigripTetra nie wykazało niekorzystnego wpływu na płodność samic.


Interakcje z innymi lekami

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku wraz z innymi lekami dochodziło do jakichkolwiek interakcji, mających negatywny wpływ na zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.