Dostępny w ponad połowie aptek

 

Oxycort aerozol na skórę, zawiesina | (3,1mg+9,3mg)/g | 30 ml | 16.125 g


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum
Podmiot odpowiedzialny: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "POLFA" S.A.Opis produktu Oxycort

Kiedy stosujemy lek Oxycort?

Produkt leczniczy stosuje się w miejscowym leczeniu stanów zapalnych skóry powikłanych zakażeniem bakteryjnym, w przebiegu następujących chorób: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, alergiczne choroby skóry - pokrzywka, wyprysk, świerzbiączka; oparzenia i odmrożenia I stopnia; stany po ukąszeniach owadów; róża.

Oxycort - działanie leku

- przeciwzapalne - przeciwwysiękowe


Jaki jest skład leku Oxycort?

1 g zawiesiny zawiera 9,30 mg oksytetracykliny chlorowodorku (Oxytetracyclini hydrochloridum) i 3,10 mg hydrokortyzonu (Hydrocortisonum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Oxycort?

Nadwrażliwości na oksytetracyklinę, hydrokortyzon lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Grzybicze, gruźlicze lub wirusowe zakażenia skóry (np. opryszczka, ospa wietrzna)

Nowotwory skóry i stany przedrakowe

Trądzik zwykły i różowaty

Zapalenie skóry dookoła ust (dermatitis perioralis)

Uszkodzona skóra, rany


Oxycort – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Hydrokortyzon, steroidowy składnik produktu, może powodować wystąpienie miejscowych objawów niepożądanych, takich jak: pieczenie, świąd, podrażnienie w miejscu aplikacji produktu, nadmierne wysuszenie, zmiany zanikowe skóry, zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, zmiany trądzikopodobne, rozstępy, potówki, wysypka, nadmierne owłosienie, odbarwienie skóry, wtórne zakażenia skórne i zapalenie mieszków włosowych.

Podczas długotrwałego stosowania aerozolu i (lub) na duże powierzchnie skóry, hydrokortyzon może wchłaniać się do krwi i wywoływać ogólnoustrojowe objawy niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy (patrz punkt 4.4).

Produkt stosowany długotrwale na skórę twarzy może powodować zaniki skóry i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Oksytetracyklina zawarta w produkcie może powodować miejscowe podrażnienie skóry, reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości na światło i (lub) namnażanie drożdżaków lub opornych szczepów bakterii.


Oxycort - dawkowanie leku

Dorośli Chorobowo zmienione miejsca na skórze spryskiwać strumieniem zawiesiny, trzymając pojemnik pionowo, główką rozpyłową do góry, w odległości od 15-20 cm, przez 1 do 3 sekund. Stosować od 2 do 4 razy na dobę w równych odstępach czasu.

Uwaga:Chronić oczy przed rozpylaną substancją. Nie wdychać rozpylanej substancji.

Przed każdym użyciem kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnik. Po każdym nałożeniu produktu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Dzieci

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.


Oxycort – jakie środki ostrożności należy zachować?

Produkt przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego na skórę.

Nie wdychać rozpylanej substancji.

Chronić oczy przed kontaktem z aerozolem.

Unikać kontaktu produktu leczniczego z błonami śluzowymi.

Jeśli w miejscu aplikacji produktu wystąpi podrażnienie skóry, produkt należy odstawić.

Jeśli po 7 dniach stosowania nie ma poprawy, należy zaprzestać stosowania produktu, gdyż hydrokortyzon może maskować objawy rozszerzającego się zakażenia.

Należy unikać stosowania produktu długotrwale lub na duże powierzchnie skóry oraz nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi, ponieważ może dojść do zaniku naskórka, rozstępów i nadkażeń, oraz zwiększa się wchłanianie hydrokortyzonu do krwi. W takich przypadkach hydrokortyzon może wykazywać ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla kortykosteroidów, włącznie z zahamowaniem czynności osi podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowej (m.in. objawy zespołu Cushinga, glikozuria, hiperglikemia).

Jeśli wystąpią ogólnoustrojowe objawy niepożądane kortykosteroidów, należy bezwzględnie przerwać leczenie produktem oraz monitorować stężenie kortyzolu w moczu.

Należy unikać nasłoneczniania lub sztucznego promieniowania UV (np. solarium), ze względu na ryzyko fotodermatoz, związane z zawartością oksytetracykliny w produkcie.

Długotrwałe stosowanie oksytetracykliny i innych antybiotyków o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego może spowodować namnożenie opornych szczepów bakterii lub grzybów. W przypadku zakażeń wywołanych przez bakterie niewrażliwe na oksytetracyklinę lub przez grzyby, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.


Przyjmowanie leku Oxycort w czasie ciąży

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Oxycort

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Interakcje Oxycort z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje Oxycort z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Oxycort


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.