Stan epidemii COVID-19

W trosce o swoich najbliższych – nie chodź od apteki do apteki!
Sprawdź dostępność leków w pobliskich aptekach i złóż rezerwacje.

Sprawdź teraz

Luminalum Unia interakcje ulotka tabletki 0,1 g 10 tabl.

Dostępny w mniej niż połowie aptek

 

Luminalum Unia tabletki | 0,1 g | 10 tabl.

od 0 , 00  do 6 , 35

Wybierz odpłatność

Rodzaj: lek na receptę | refundowany
Substancja czynna: Phenobarbitalum
Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY

Luminalum Unia cena

6,35

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Luminalum Unia?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Luminalum Unia

Kiedy stosujemy lek Luminalum Unia?

? Padaczka - napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.Jaki jest skład leku Luminalum Unia?

Jedna tabletka zawiera 100 mg fenobarbitalu (Phenobarbitalum).

Substancje pomocnicze: 60 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Luminalum Unia?

? Nadwrażliwość na fenobarbital, inne pochodne kwasu barbiturowego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

? Niewydolność oddechowa.

? Ciężka niewydolność wątroby.

? Śpiączka wątrobowa.

? Porfiria.

? Alkoholizm.

? Ostre zatrucie środkami wpływającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

? Ciąża i (lub) okres karmienia.


Luminalum Unia – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem:

? występujące niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100):

- stany splątania,

- depresja (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych),

- reakcje paradoksalne - pobudzenie (zwłaszcza u dzieci, osób w podeszłym wieku lub wyniszczonych);

? występujące rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000):

- agranulocytoza,

- reakcje alergiczne,

- złuszczające zapalenie skóry,

- omamy,

- niedociśnienie,

- niedokrwistość megaloblastyczna,

- zespół Stevensa-Johnsona,

- małopłytkowość;

? występujące w przypadku długotrwałego podawania:

- uszkodzenie wątroby,

- osteopenia,

- krzywica.

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem tylko w przypadkach, gdy nie ustępują lub są uciążliwe:

? występujące często (> =1/100 do < 1/10):

- zaburzenia równowagi,

- uczucie zawrotów lub pustki w głowie,

- senność,

- odczucia podobne do reakcji po nadużyciu alkoholu;

? występujące niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100):

- niepokój lub nerwowość,

- zaparcia,

- stany zamroczenia,

- bóle głowy,

- drażliwość,

- nudności lub wymioty,

- koszmary nocne lub zaburzenia snu.

Objawy wymagające kontaktu z lekarzem występujące po zaprzestaniu leczenia fenobarbitalem:

? Objawy umiarkowane, występujące w ciągu 8 - 12 godzin:

- niepokój,

- drgania mięśni, drżenie rąk,

- osłabienie,

- zawroty głowy,

- zaburzenia widzenia,

- nudności, wymioty,

- zaburzenia snu, zwiększona ilość marzeń sennych lub koszmary nocne,

- niedociśnienie ortostatyczne.

? Objawy ciężkie, występujące w czasie 16 godzin i trwające do 5 dni:

- drgawki,

- omamy.

Istnieją doniesienia o zmniejszeniu gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie oraz o złamaniach u pacjentów stosujących fenobarbital w długoterminowej terapii. Mechanizm działania fenobarbitalu wpływający na metabolizm kostny nie został ustalony.


Luminalum Unia – dawkowanie leku

Dawka powinna być dobrana indywidualnie tak, aby drgawki były skutecznie kontrolowane, zazwyczaj wymaga to uzyskania stężenia w surowicy w zakresie 15-40 mcg/ml.

Dorośli:

zazwyczaj od 60 mg do 200 mg/dobę, w dawce pojedynczej na noc.


Luminalum Unia – jakie środki ostrożności należy zachować?

? Fenobarbital hamuje ośrodek oddechowy i może zaostrzać objawy duszności.

? Fenobarbital należy ostrożnie stosować u pacjentów z astmą i w przypadku innych chorób przebiegających z dusznością, zwężeniem dróg oddechowych lub mogących przebiegać z niewydolnością oddechową.

? Zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami wątroby (fenobarbital jest metabolizowany w wątrobie, dawkę należy zmniejszyć) oraz z zaburzeniami czynności nerek.

? Ostrożnie stosować u pacjentów, u których stwierdzono: - depresję z tendencjami samobójczymi,

- nadużywanie leków,

- zaburzenia krążenia mózgowego,

- ciężką niedokrwistość,

- hiperkinezę,

- nadczynność tarczycy,

- ostry lub przewlekły ból (możliwość maskowania istotnych objawów),

- cukrzycę,

- niedoczynność nadnerczy,

- u pacjentów osłabionych (w czasie leczenia może wystąpić u nich: pobudzenie, depresja, stany splątania).

? Stosowanie fenobarbitalu może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Nagłe odstawienie fenobarbitalu może powodować objawy odstawienne, takie jak: delirium, drżenie, drgawki, bezsenność, drażliwość, koszmary nocne, nawet śmierć.

? Po długotrwałym stosowaniu odstawianie leku powinno następować stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek.

? Podczas długotrwałego stosowania fenobarbitalu może zmniejszyć się jego skuteczność.

? Dzieci i osoby w podeszłym wieku mogą reagować na fenobarbital paradoksalnym pobudzeniem.

? Fenobarbital wpływa na wyniki badań laboratoryjnych (patrz punkt 4.5.).

Ze względu na zawartość laktozy jednowodnej, lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.


Przyjmowanie leku Luminalum Unia w czasie ciąży

Fenobarbitalu nie wolno stosować w okresie ciąży, ponieważ przenika przez barierę łożyska i może zaburzać rozwój płodu, zwiększając ryzyko wystąpienia wad wrodzonych. Fenobarbital stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać fizyczne uzależnienie i objawy odstawienne oraz krwawienia u noworodka. Ryzyko krwawień można zmniejszyć podając matce witaminę K w trakcie porodu oraz noworodkowi bezpośrednio po urodzeniu.

Fenobarbital stosowany w czasie porodu może wywołać zaburzenia oddychania u noworodka. Fenobarbital jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie do mleka kobiet karmiących piersią (może powodować hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego u niemowlęcia).


Zamienniki leku Luminalum Unia

Zamiast tego leku można wybrać 1 zamiennik. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 0,06 zł.

Luminalum interakcje ulotka tabletki 0,1 g 10 tabl.

Luminalum

tabletki | 0,1 g | 10 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

6,29 zł


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Interakcje tego leku z żywnością mogą wpływać na ograniczenie skuteczności leczenia.

Poniżej znajduje się lista znanych nam interakcji tego leku z żywnością.

Interakcja istotna

Dotyczy leków
Luminalum Unia

Alkohol

Alkohol nasila hamujące działanie fenobarbitalu na ośrodkowy układ nerwowy. Mogą wystąpić zaburzenia psychomotoryczne, nadmierna sedacja, a nawet zgon. Przewlekłe stosowanie fenobarbitalu z etanolem prowadzi do powstania tolerancji. W czasie trwania terapii należy rozważyć niebezpieczeństwo związane z jednoczesnym stosowaniem leku i alkoholu.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki psycholeptyczne

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, nasenne, w tym produkty ziołowe o wymienionym działaniu.


Podobne produkty z tą samą substancją czynną


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.