Dostępny w ponad połowie aptek

 

Dermovate roztwór na skórę | 500 mcg/ml | 50 ml | butelka

od 0 , 00  do 22 , 24

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko
Substancja czynna: Clobetasoli propionas
Podmiot odpowiedzialny: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LTD.

Dermovate cena

22,24Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu. Wybraliśmy ten z najobszerniejszym opisem.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Dermovate

Kiedy stosujemy lek Dermovate?

Leczenie miejscowe chorób zapalnych skóry owłosionej głowy, reagujących na leczenie steroidami, takich jak:

− łuszczyca;

− trudne w leczeniu postacie wyprysku, których dotychczas stosowane leczenie słabszymi steroidami okazało się nieskuteczne.


Jaki jest skład leku Dermovate?

1 ml roztworu na skórę zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).

Substancje pomocnicze – patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dermovate?

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

− choroby skóry występujące u dzieci w wieku poniżej roku, w tym choroby zapalne skóry; − zakażenia owłosionej skóry głowy;

Dermovate roztwor ChPL.doc

− nadwrażliwość na klobetazolu propionian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w produkcie leczniczym.


Dermovate – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymienione poniżej zostały uporządkowane według klasyfikacji układów narządowych i częstości występowania. Częstość jest określona następująco: bardzo często

(≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100), rzadko

(≥ 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami. Działania niepożądane występujące bardzo często, często i niezbyt często zostały określone głównie na podstawie badań klinicznych. Działania niepożądane występujące rzadko i bardzo rzadko zostały określone na podstawie spontanicznych zgłoszeń.

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: nadwrażliwość.

Miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak rumień, wysypka, świąd, pokrzywka, miejscowe pieczenie skóry i alergiczne kontaktowe zapalenie skóry mogą wystąpić w miejscu stosowania produktu leczniczego i mogą być podobne do objawów leczonej choroby. Jeżeli wystąpią objawy nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: objawy hiperkortyzolizmu (zespół Cushinga).

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów stosowanych miejscowo, stosowanie długotrwałe i w dużych dawkach lub na dużych powierzchniach skóry, może powodować nadmierne wchłanianie produktu leczniczego i doprowadzić do pojawienia się objawów hiperkortyzolizmu. Wystąpienie objawów hiperkortyzolizmu jest bardziej prawdopodobne u dzieci oraz po zastosowaniu opatrunków okluzyjnych, które zwiększają ilość wchłoniętego leku. U małych dzieci rolę opatrunku okluzyjnego mogą spełniać pieluszki (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: miejscowe zmiany zanikowe skóry.

Bardzo rzadko: uogólniona łuszczyca krostkowa.

Przedłużające się leczenie może prowadzić do miejscowych zmian zanikowych skóry. W rzadkich przypadkach obserwowano w trakcie leczenia przejście zmian łuszczycowych w postać krostkową, w szczególności po zaprzestaniu leczenia kortykosteroidami o bardzo silnym działaniu.


Dermovate - dawkowanie leku

Do stosowania miejscowego na owłosioną skórę głowy.

Końcówkę butelki należy skierować pomiędzy pasma włosów, na zmienioną chorobowo skórę owłosionej głowy. Miejsca chorobowo zmienione należy pokrywać cienką warstwą produktu leczniczego dwa razy na dobę, rano i wieczorem, aż do uzyskania poprawy.

Po zastosowaniu produktu leczniczego Dermovate, roztwór na skórę, pacjent powinien umyć ręce.

Podobnie jak podczas miejscowego stosowania innych steroidów o silnym działaniu, po uzyskaniu poprawy leczenie należy przerwać. Produkt leczniczy może być zastosowany ponownie w zaostrzeniach choroby.

Jeżeli niezbędne jest dalsze leczenie steroidami, należy stosować produkty lecznicze zawierające steroidy o mniejszej sile działania.

Jeżeli pacjent zamierza myć włosy, powinien zastosować produkt leczniczy Dermovate, roztwór na skórę dopiero po umyciu włosów.


Dermovate – jakie środki ostrożności należy zachować?

Chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym. Nie stosować w pobliżu ognia.

Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Należy unikać ciągłego, długotrwałego leczenia produktem leczniczym Dermovate, roztwór na skórę szczególnie u dzieci, u których w krótkim czasie może dojść do zahamowania czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. Rozwój wtórnego zakażenia jest wskazaniem do natychmiastowego przerwania leczenia i podania pacjentowi produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych o działaniu ogólnym.

Miejscowe stosowanie steroidów w łuszczycy może być niekorzystne z powodu:

- ryzyka wystąpienia tolerancji na produkt leczniczy;

- ryzyka zaostrzenia zmian w mechanizmie tzw. „efektu z odbicia” po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego;

- ryzyka rozwoju uogólnionej łuszczycy krostkowej;

- ryzyka wystąpienia miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych steroidów, wynikających z nadmiernego wchłaniania produktu leczniczego przez uszkodzoną skórę.

Pacjenci chorzy na łuszczycę powinni być leczeni pod ścisłą kontrolą lekarską.

Należy stosować kortykosteroidy o najmniejszej sile działania, zapewniającej kontrolę objawów choroby.

Lepkość roztworu na skórę została dostosowana tak, by produkt leczniczy Dermovate można było łatwo rozprowadzić na skórze głowy. Kształt butelki i jej wylot (końcówka) umożliwiają łatwe stosowanie roztworu bezpośrednio na skórę owłosionej głowy.


Przyjmowanie leku Dermovate w czasie ciąży

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży. Miejscowe stosowanie steroidów u ciężarnych samic zwierząt może powodować wady rozwojowe płodu. Nie dowiedziono podobnego działania u ludzi. Niemniej u kobiet w ciąży nie należy stosować produktu leczniczego na dużych powierzchniach skóry lub przez dłuższy czas.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.


Charakterystyka produktu leczniczego Dermovate

Charakterystyka produktu leczniczego wygenerowana została automatycznie na podstawie informacji dostępnych w Rejestrze Produktów Leczniczych.


Zamienniki leku Dermovate

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 2 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 4,04 zł.

Dermovate interakcje ulotka roztwór na skórę 500 mcg/ml 50 ml | butelka

Dermovate

roztwór na skórę | 500 mcg/ml | 50 ml | butelka

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,20 zł


Dermovate interakcje ulotka roztwór na skórę 500 mcg/ml 50 ml | butelka

Dermovate

roztwór na skórę | 500 mcg/ml | 50 ml | butelka

lek na receptę | refundowany | 65+ | Dziecko | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

18,21 zł


Interakcje Dermovate z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje Dermovate z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania Dermovate


Grupy

  • Kortykosteroidy

Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.