Cubicin interakcje ulotka proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 0,5 g 1 fiol. po 500 mg

Brak informacji o dostępności produktu

 

Cubicin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji | 0,5 g | 1 fiol. po 500 mg

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Daptomycinum
Podmiot odpowiedzialny: MERCK SHARP & DOHME B.V.

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Cubicin?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Opis produktu Cubicin

Kiedy stosujemy lek Cubicin?

CUBICIN jest wskazany w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich u dorosłych. Daptomycyna działa jedynie na bakterie Gram-dodatnie . W zakażeniach mieszanych, gdy podejrzewa się zakażenie bakteriami Gram-ujemnymi i (lub) pewnymi rodzajami bakterii beztlenowych, CUBICIN powinien być podawany w skojarzeniu z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi. Należy stosować się do oficjalnych zaleceń co do właściwego stosowania środków przeciwbakteryjnych.Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cubicin?

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancję pomocniczą.


Cubicin - dawkowanie leku

Zalecana dawka dla dorosłych - 4 mg/kg mc. podawana raz na dobę przez 7 ? 14 dni lub do ustąpienia zakażenia Niewydolność nerek: Daptomycyna jest usuwana przede wszystkim przez nerki. Pacjenci z klirensem kreatyniny > = 30 ml/min Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny > = 30 ml/min. Jednak z uwagi na ograniczone doświadczenie kliniczne, należy uważnie śledzić odpowiedź na leczenie i czynność nerek u pacjentów z każdego stopnia zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 80 ml/min); Pacjenci z klirensem kreatyniny < 30 ml/min Bezpieczeństwo i skuteczność opisanego poniżej modyfikowania dawkowania przez zwiększenie odstępów czasu między dawkami nie były ocenione klinicznie i opierają się na modelach farmakokinetycznych. CUBICIN można stosować tylko u tych pacjentów, u których oczekiwane korzyści kliniczne przewyższają potencjalne ryzyko. Należy wówczas uważnie śledzić odpowiedź na leczenie i czynność nerek u tych pacjentów. Pacjentom z klirensem kreatyniny < 30 ml/min oraz pacjentom, u których stosuje się hemodializę lub ciągłą ambulatoryjną dializę otrzewnową (ang. continous ambulatory peritoneal dialysis - CAPD), należy podawać CUBICIN w dawce zredukowanej do 4 mg/kg mc, raz na 48 godzin. Jeśli to możliwe, w dniach dializowania CUBICIN należy podawać po zakończeniu zabiegu dializy. Niewydolność wątroby Nie ma potrzeby modyfikowania dawki preparatu CUBICIN u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (Child-Pugh klasa B). Nie ma danych klinicznych dotyczących leczenia pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh klasa C), dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów preparatem CUBICIN. Pacjenci w podeszłym wieku Zalecaną dawkę (4 mg/kg mc. raz na dobę) należy stosować również u pacjentów w podeszłym wieku, z wyjątkiem pacjentów z ciężką niewydolnością nerek . Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności daptomycyny u pacjentów w wieku powyżej 65 lat są ograniczone, dlatego należy zachować ostrożność w leczeniu tych pacjentów preparatem CUBICIN. Sposób podawania CUBICIN podaje się w infuzji dożylnej w ciągu 30 minut. Dzieci: Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat Nie zaleca się podawania preparatu CUBICIN dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tej grupie pacjentów.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.