Trudno dostępny w aptekach

 

Condyline roztwór na skórę | 5 mg/ml | 3.5 ml

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Podophyllotoxinum
Podmiot odpowiedzialny: KARO PHARMA AB

Zapytaj farmaceutę

Masz pytania dotyczące dawkowania Condyline?
Teraz możesz je zadać farmaceucie!Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Condyline

Kiedy stosujemy lek Condyline?

4.1 Wskazania do stosowania Kłykciny kończysteJaki jest skład leku Condyline?

1 ml roztworu na skórę zawiera 5 mg podofilotoksyny (Podophyllotoxinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Condyline?

Nie stosować preparatu:

- w czasie ciąży i karmienia piersią,

- u dzieci,

- jednocześnie z innymi preparatami zawierającymi podofilinę, ze względu na działanie toksyczne,

- w nadwrażliwości na podofilotoksynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.


Condyline – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Działania niepożądane wymieniono poniżej, według malejącej częstości występowania:

bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do ≤1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do ≤1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do ≤1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana częstość, nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często:

ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe.

Objawy te związane są głównie z działaniem leczniczym preparatu i występują zwykle w drugiej lub trzeciej dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny.

Niezbyt często:

obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka u niektórych pacjentów z rozległymi

kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka.

Objawy miejscowe można złagodzić, wdrażając na kilka dni leczenie przeciwzapalne, np. kortykosteroidem do stosowania miejscowego.


Condyline – dawkowanie leku

Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego.

Condyline nanosi się na kłykciny za pomocą załączonego aplikatora, a następnie pozostawia do wyschnięcia.

Należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą.

Preparat Condyline należy stosować 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie można powtarzać co tydzień przez okres nie dłuższy niż 5 kolejnych tygodni.


Condyline – jakie środki ostrożności należy zachować?

Aby uniknąć przypadkowego rozprzestrzenienia się preparatu Condyline na nie zmienioną skórę, po naniesieniu na powierzchnię kłykcin, należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Dotyczy to zwłaszcza kłykcin umiejscowionych pod napletkiem.

Unikać kontaktu preparatu Condyline z oczami, ponieważ powoduje on silne podrażnienie. W przypadku kontaktu preparatu z oczami, należy je starannie przepłukać dużą ilością wody.

Należy unikać stosowania preparatu na rozległe powierzchnie, gdyż może to spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych reakcji toksycznych.

Preparat należy stosować wyłącznie na kłykciny kończyste.

Należy unikać kontaktu preparatu ze zdrową skórą i błonami śluzowymi.

Przypadkowy kontakt preparatu Condyline z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może powodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec nanosząc na skórę - przed zastosowaniem preparatu - ochronną warstwę obojętnego kremu, wazeliny lub maści cynkowej.


Przyjmowanie leku Condyline w czasie ciąży

Ciąża

Preparatu Condyline nie należy stosować w czasie ciąży.

Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i ogólnoustrojowe wchłanianie substancji czynnej po stosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin zlokalizowanych na dużej powierzchni) preparat może uszkadzać płód.

Laktacja

Preparatu Condyline nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Nie wiadomo, czy podofilina i (lub) jej metabolity przenikają do mleka karmiącej matki. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny nie można wykluczyć działania leku na niemowlę.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Grupy


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o identyfikatorach BLOZ produktów są dostępne adresem www.blozinfo.osoz.pl.