Colchican interakcje ulotka tabletki powlekane 500 mcg 30 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Colchican tabletki powlekane | 500 mcg | 30 tabl.


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę
Substancja czynna: Colchicinum
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.Opis produktu Colchican

Kiedy stosujemy lek Colchican?

Colchican stosowany jest w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej (skazy moczanowej). Dna moczanowa jest chorobą przebiegającą z zapaleniem stawów wywołanym odkładaniem się w tkankach (stawach i strukturach okołostawowych) kryształów moczanów jednosodowych.

Lek zmniejsza stan zapalny w ostrych napadach dny.

Lek stosowany jest również w zapobieganiu ostrym napadom dny moczanowej podczas leczenia obniżającego stężenie kwasu moczowego takimi lekami, jak allopurynol, febuksostat, probenecyd i sulfinpyrazon.

Lek nie wpływa na stężenie kwasu moczowego we krwi i tkankach.


Jaki jest skład leku Colchican?

- Substancją czynną leku jest kolchicyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 0,5 mg kolchicyny.

- Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, powidon K-25, kwas stearynowy, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: laktoza jednowodna, hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).


Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Colchican?

Kiedy nie stosować leku Colchican:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli pacjent ma ciężkie choroby serca,

- jeśli pacjent ma ciężkie choroby żołądka i jelit,

- jeśli pacjent ma ciężkie choroby wątroby,

- jeśli pacjent ma ciężkie uszkodzenie nerek,

- jeśli pacjent ma zaburzenia krwi.


Colchican – jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas badań klinicznych leku bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10) obserwowano następujące działania niepożądane: nudności, biegunkę i bóle brzucha.

Działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu (na podstawie dostępnych danych nie można oszacować częstości występowania):

- zmniejszenie liczby białych krwinek zwanych granulocytami (agranulocytoza),

- niewydolność szpiku kostnego,

- zmniejszenie liczby prawidłowych krwinek (pancytopenia),

- zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),

- neurogenna choroba mięśni,

- uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (rabdomioliza),

- uszkodzenie nerek,

- nadwrażliwość (alergia),

- miopatia (schorzenie tkanki mięśniowej),

- anemia aplastyczna (choroba, w której szpik nie wytwarza żadnych komórek krwi),

- anemia hemolityczna (skrócenie czasu przeżycia czerwonych krwinek),

- uszkodzenie wątroby,

- inne: zawroty głowy, wymioty, świąd, plamica, pieczenie skóry, łysienie, schorzenia paznokci.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: (22) 49 21 301

Faks: (22) 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.


Colchican - dawkowanie leku

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Powtórzenie leczenia ostrego ataku dny moczanowej może nastąpić dopiero po upływie trzech dni od poprzedniego leczenia.

Stosowanie u dorosłych

Dawka stosowana w leczeniu ostrych napadów dny moczanowej:

Zalecana dawka wynosi początkowo 2 tabletki, a następnie 1 tabletkę po upływie 1 godziny. Nie należy stosować więcej tabletek przez kolejne 12 godzin. W razie potrzeby, po upływie tego czasu, można kontynuować leczenie, stosując maksymalną dawkę, wynoszącą 1 tabletkę trzy razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

Cykl leczenia należy zakończyć po ustąpieniu objawów lub po przyjęciu 12 tabletek leku Colchican. Nie należy przyjmować więcej niż 12 tabletek w czasie jednego cyklu leczenia. Po zakończeniu cyklu leczenia lekiem Colchican, kolejny cykl można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co najmniej trzech dni.

Dawka stosowana w zapobieganiu ostrym napadom dny moczanowej podczas rozpoczynania leczenia innymi lekami:

Zalecana dawka to od 1 do 2 tabletek na dobę. Terapia zwykle trwa do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia leczenia allopurinolem, febuksostatem lub lekami o działaniu urykozurycznym (zwiększającym wydalanie kwasu moczowego z moczem).

Jeśli wystąpią działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Colchican należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Colchican należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

Zaleca się następujące dawkowanie:

- przy klirensie kreatyniny > 50 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie 2 razy na dobę;

- przy klirensie kreatyniny 35 – 49 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie 1 raz na dobę;

- przy klirensie kreatyniny 10 – 34 ml/min 0,5 mg kolchicyny doustnie co 2-3 dni;

- przy klirensie kreatyniny < 10 ml/min stosowanie kolchicyny jest przeciwwskazane.

Nie zaleca się stosowania kolchicyny u pacjentów poddanych hemodializie.


Colchican – jakie środki ostrożności należy zachować?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Colchican:

- jeśli pacjent ma problemy z sercem lub wątrobą,

- gdy u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

- jeśli u pacjenta występują schorzenia przewodu pokarmowego, po spożyciu leku może wystąpić biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Przed zastosowaniem leku Colchican pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje cyklosporyny lub antybiotyki z grupy makrolidów.


Przyjmowanie leku Colchican w czasie ciąży

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Colchican u kobiet w ciąży i karmiących piersią.


Interakcje z innymi lekami

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie.


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciw dnie moczanowej

    W tej kategorii znajdziesz leki stosowane w leczeniu dny moczanowej.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.