Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Trudno dostępny w aptekach

 

Augmentin tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

od 0 , 00  do 27 , 50

Wybierz odpłatność


Dowiedz się więcej

Rodzaj: lek na receptę | refundowany | import równoległy
Substancja czynna: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Podmiot odpowiedzialny: DELFARMA SP. Z O.O.

Augmentin cena

27,50Ten produkt występuje w więcej niż jednym opakowaniu.
Aby wybrać opis innego opakowania tego produktu, kliknij tutaj.


Opis produktu Augmentin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Uwaga!

Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

Augmentin, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać

- Należy zwrócić się do lekarza łub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany tobie (lub twemu dziecku). Nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Augmentin i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Augmentin

3. Jak stosować lek Augmentin

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Augmentin

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK AUGMENTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Augmentin jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Augmentin zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy Amoksycylina należy do grupy leków zwanych „penicylinami", których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Augmentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych

 zakażenia dróg oddechowych

 zakażenia dróg moczowych

 zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne

 zakażenia kości i stawów

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU AUGMENTIN Kiedy nie stosować leku Augmentin

• Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Augmentin (wymienionych

w punkcie 6)

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.

• Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

--> Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku

Augmentin. W razie wątpliwości przed r ozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Augmentin

Przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą jeśli pacjent:

• choruje na mononukleozę zakaźną

• jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek

• nieregularnie oddaje mocz

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Augmentin.

W niektórych przypadkach lekarz może badać jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników pacjent może otrzymać Augmentin w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Stosowanie leku Augmentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Augmentin u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz 'Dolegliwości na które należy zwrócić uwagę' w punkcie 4.

Badania krwi i moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Augmentin. Augmentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Stosowanie leku Augmentin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty i o lekach ziołowych.

Jeśli jednocześnie z lekiem Augmentin pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin.

Jeśli równocześnie z lekiem Augmentin pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka wie lub przypuszcza, że jest w ciąży, albo jeżeli karmi piersią powinna powiedzieć o tym lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Augmentin może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

3. JAK STOSOWAĆ LEK AUGMENTIN

Augmentin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej

• Zwykle stosowana dawka - 1 tabletka dwa razy na dobę

• Większa dawka - 1 tabletka trzy razy na dobę

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć lekiem Augmentin w postaci zawiesiny doustnej.

Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Augmentin w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

• Jeśli u pacjenta występują choroby ner ek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może dobrać inną dawkę leku Augmentin lub inny lek.

• Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

Jak zażywać lek Augmentin

• T abletki należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.

• Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

• Nie należy przyjmować leku Augmentin dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin

Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Augmentin niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie lub butelkę po leku, aby je pokazać lekarzowi.

Pominięcie zastosowania leku Augmentin

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku Augmentin

Należy kontynuować pr zyjmowanie leku Augmentin do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Augmentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje nadwrażliwości:

• wysypka skórna

• zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów

• gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie

• obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu

• omdlenie

--> Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Augmentin.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

--> Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Bardzo częste działania niepożądane

Mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

• biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

• pleśniawki (kandydoza - zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry)

• nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek

--> jeśli wystąpią należy przyjmować lek Augmentin przed jedzeniem

• wymioty

• biegunka (u dzieci).

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

• wysypka na skórze, świąd

• wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)

• niestrawność

• zawroty głowy

• ból głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

• zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie objawy niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

• wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi -rumień wielopostaciowy)

--> jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów, powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.

Rzadkie działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

• mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi

• mała liczba białych komórek krwi

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby ludzi, ale ich dokładna częstość nie jest znana.

• Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej).

• Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej).

• Ciężkie reakcje skórne:

- rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała -martwica toksyczno-rozpływna naskórka)

- rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszcząjące zapalenie skóry)

- czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa)

--> jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

• Zapalenie wątroby.

• Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, co może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.

• Zapalenie kanalików nerkowych.

• Przedłużenie czasu krzepnięcia krwi.

• Pobudzenie ruchowe.

• Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Augmentin lub z chorobami nerek).

• Czarny język, który wygląda jak włochaty.

• Przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie.

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

• znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi

• mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna)

• kryształy w moczu

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane

--> Należy powiadomić lekarza prowadzącego lub farmaceutę, jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK AUGMENTIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Augmentin po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Tłumaczenie niektórych skrótów występujących na blistrze:

LOT - Nr serii

EXP - Termin ważności

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Augmentin

• Substancjami czynnymi są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka powlekana zawiera amoksycylinę trójwodną w ilości odpowiadającej 875 mg amoksycyliny i potasu klawulanian w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego.

• Inne składniki to: rdzeń tabletki - magnezu stearynian, sodowy glikolan skrobi typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza microkrystaliczna.

Otoczka - tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza (5cps, 15cps), makrogol (4000, 6000), dimetykon 500.

Jak wygląda lek Augmentin i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane białe do białawych, w kształcie kapsułki z wytłoczeniem „AC" i kreską dzielącą po jednej stronie.

Blistry w saszetce zawierającej środek osuszający lub same blistry w tekturowym pudełku. Każde opakowanie zawiera 14 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Podmiot odpowiedzialny w Rumunii, kraju eksportu:

Beecham Group Plc 980 Great West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals

Clarendon Road

Worthing

West Sussex BN14 8QH Wielka Brytania

Importer równoległy:

Delfarma Sp. z o. o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Przepakowano w:

Delfarma Sp. z o. o.

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111 91-222 Łódź

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA ul. Drewnowska 43/55 91-002 Łódź

Nr pozwolenia w Rumunii, kraju eksportu: 2279/2009/01

2279/2009/02 2279/2009/03

Nr pozwolenia na import równoległy:

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w krajach członkowskich EEA pod następującymi nazwami:

Austria - Augmentin, Clavamox

Belgia - Augmentin

Bułgaria - Augmentin

Cypr - Augmentin, Noprilam DT

Czechy - Augmentin

Dania - Spektraforte

Estonia - Augmentin

Finlandia - Augmentin, Clavurion

Niemcy - Augmentan

Grecja - Augmentin

Węgry - Augmentin Duo

Islandia - Augmentin

Irlandia - Augmentin

Włochy - Augmentin, Neoduplamox, Clavulin

Łotwa - Augmentin

Litwa - Augmentin

Luksemburg - Augmentin

Malta - Augmentin, Noprilam DT

Holandia - Augmentin

Polska - Augmentin

Portugalia - Augmentin Duo, Clavamox DT, Noprilam DT, Penilan DT

Rumunia - Augmentin

Słowacja - Augmentin

Słowenia - Augmentin

Hiszpania - Augmentine, Clavumox

Szwecja - Spektramox

Wielka Brytania - Augmentin

Data zatwierdzenia ulotki:

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk.

To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę

o wyjaśnienie.

2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego. Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.

3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.

4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.

5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.


Zamienniki leku Augmentin

Zamiast tego leku można wybrać jeden z 20 zamienników. Kupując najtańszy z nich zaoszczędzisz 3,97 zł.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amylan interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amylan

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,53 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

23,58 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

24,38 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,16 zł


Co-amoxiclav Bluefish interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Co-amoxiclav Bluefish

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

25,57 zł


Penlac interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Penlac

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,57 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

25,74 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Brak informacji o dostępności produktu

Znajdź w aptekach

26,42 zł


Ramoclav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Ramoclav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

26,76 zł


Auglavin PPH interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Auglavin PPH

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

26,86 zł


Hiconcil combi interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Hiconcil combi

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,27 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,39 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,44 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany | import równoległy


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

27,50 zł


Polamoklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Polamoklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Trudno dostępny w aptekach

Znajdź w aptekach

29,25 zł


Amoksiklav interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Amoksiklav

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Taromentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Taromentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w mniej niż połowie aptek

Znajdź w aptekach

29,59 zł


Augmentin interakcje ulotka tabletki powlekane 875mg+125mg 14 tabl.

Augmentin

tabletki powlekane | 875mg+125mg | 14 tabl.

lek na receptę | refundowany


Dostępny w większości aptek

Znajdź w aptekach

30,61 zł


Interakcje z innymi lekami

Zażywanie tego leku z innymi lekami w tym samym czasie może negatywnie wpływać na twoje zdrowie.

Najczęściej wykrywamy interakcje z następującymi lekami :


Interakcje z żywnością

Nie posiadamy informacji wskazujących, aby podczas zażywania tego leku należało unikać jakichkolwiek produktów żywnościowych.


Inne opakowania


Grupy

  • Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie

    W tej kategorii znajdziesz leki przeciwbakteryjne stosowane stosowane doustnie lub dożylnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych różnego pochodzenia.


Może Cię również zainteresować:


Dodatkowe informacje

Wybierz interesujące Cię informacje:

Informacje o kodach BLOZ oraz możliwości współpracy z BLOZ dostępne są pod adresem BLOZ.pharmind.pl.